Porten til Soria Moria og møte med 1700-tallet

 

Kan det være det eldste bildet vi har fra Brekke ( rundt 1880 – 1890?), et bilde som vi i dag fikk overlevert  fra Sidsel Madsens dødsbo. Bildet viser en kvinne som leder kyr tilbake til Brekke, kanskje for melking på låven som ble revet på 1990-tallet. Brønnen i forkant ligger i dag i buskene på venstre side av veien i kjøreretning Svanekil/Botne

Den solrike dagen 23.08. stoppet ikke med godkjenning av Nordgårdsbrygga og nominasjon til kulturminnepris, men fortsatte med dugnad på gamle Brekke skole,  og hvilken dugnad. Først og fremst var det en historisk merkedag da en skinnende Brekke skole fikk to flotte granittstolper fra Høkeli. Stolpene skal gi feste til smijernsporten som nå er til restaurering. Med maskinkraft og mannekraft kom portstolpene på plass der kyrene på bildet over gjetes inn.

Med maskinkraft og mannekraft fikk Ragnar Holte, Frode Lund og Knut Hjortland de nye portstolpene på plass

Men også innendørs foregikk det interessant historisk arbeid i dag. Den ene veggen i “finstua” til læreren på Brekke ble “avdekket”; først fire – fem lag med tapet, dernest fjernet vi lekter og støp som var brukt som bindemiddel, isolasjon og avretting på den gamle tømmerveggen som vi arbeidet oss fram til.

I de historiske dokumentene vi har til rådighet, beskrives et enetasjes hus på Brekke som tjente som presteenkesæte fra rundt 1770. Tømmerveggen vi jobbet oss inn til i dag, der det helt klart også har vært et vindu, har sannsynligvis vært en del av dette huset. Det var stor enighet i dugnadsgruppa om at denne veggen skal “bevares” som et av husets mange “dokumenter”.

Veggen fylt av historie; først fem lag med tapet, deretter gjennom murkaker  og lekter  frem til tømmerveggen med vindu  midt i, antagelig en del av huset som sto her fra rundt 1770, den gang som bolig for presteenker. 

Høyt henger han og slett ikke sur – Eivind Børresen en flott organisator og inspirator for dugnadsarbeidet på gamle Brekke skole. Her i gang med å male vinduene på nordveggen.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *