Vi takker 250 medlemmer for støtten – Blir du med på dette laget?

I disse dager dager sendes årets faktura for medlemskap i Hvaler kulturvernforening ut til våre rundt 250 medlemmer, mange av disse trofaste støttespillere gjennom år.

Kulturvernforeningen har ellers mange gode støttespillere bl.a. i Hvaler kommune, Viken fylkeskommune, i næringslivet, Sparebankstiftelsen DNB, Norsk kulturminnefond og gjennom lokale foreninger. I tillegg til at vi har en flott dugnadsgjeng som legger ned flere tusen timer hvert år for fellesskapet.

Når det gjelder midlene som kommer inn fra dem som støtter oss økonomisk, er imidlertid det beløp som går til ulike prosjekter. Dette er mao midler vi IKKE kan bruke til å dekke driftskostnader i størrelsesorden kr 500.000. Dette er kostander knyttet til strøm, forsikringer, renhold, vedlikehold, regnskapsfører ++++ I tillegg kommer det forhold at vi for hver søknad vi sender inn må ha med en større egenandel.

Driftskostander og egenandel må vi dekke dette selv. Det er her medlemskontingenten, inntekten fra våre kystledhytter og en viss utleievirksomhet kommer godt med for å opprettholde et høyt og viktig arbeid for å ta vare på Hvalers- og kystens kulturarv og historie.

Oppfordringen til dere som heier på oss, men som fortsatt ikke er medlemmer er kort og godt: Meld dere inn, enten i form av et enkeltmedlemskap kr 300,- eller som familie til kr 400,-. Send en mail til: hvalerkulturvernforening@gmail.com . Det vi også gjerne vil ha av opplysninger er postadresse og mobilnummer.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *