Dugnadsesongen på gamle Brekke skole i full gang

Vasking av nordvegg 20.04.

Etter at planleggingen av arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole startet i 2013, var det først i fjor at dugnadsarbeidet kunne starte opp for fullt gjennom arbeidet med taket. I dag (20.04.) var det klart for sesong nr 2, der vi har onsdager som fast dugnadsdag. Det som står for tur i 2016, er utskifting/reparasjon av ytterpanel, istandsetting av vinduer og restaurering av ytterdør. I tillegg ønsker vi, med midler som er bevilget, å starte arbeidet med pipe, grue og bakerovn.

På dugnadsårets første dag var det vask av vegger, som forberedelse til malearbeidet, som sto for tur. På ovenstående bilde er Kjell Ole Brobakken, Jan Berntzen og Eivind Børresen i gang med å vaske nordveggen.

Hva vi fant i skoebiblioteket Damer på Brekke

Dugnadsarbeidet på gamle Brekke skole består ikke bare av arbeid på selve bygningen. I forbindelse med at Brekke, de siste ti-årene, også har fungert som lager for tilårskomment pedagogisk materiell (bl.a. bøker, kart og plansjer) fra alle skolene på Østre Hvaler, tilsier dette også et opprydningsarbeid. I dag gikk en engasjert damegruppe bestående av Rita Wiborg, Birgit Sandstrøm, Marianne Antonsen og Ragnhild Nordengen i gang med å sortere: Hva kan hives, hva kan selges, hva skal bevares som del av Brekkes historie.

Venneforeningen for arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole informerer nå om følgende:

  • Hver onsdag kan du møte til dugnad fra kl 16:00. Det vil bli laget en plan for dugnadsarbeidet knyttet både til selve huset og med tanke på å ivareta uteområdet.
  • Stefan Ädel fra fylkeskonservatoren besøker oss onsdag 25.05. fra kl 14:00 – 16:30.
  • Brigit Sandstrøm, Ragnhild Nordengen og Eivind Børresen deltar på kurs på Ørje for å lære om istandsetting av vinduer.

 

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler kulturvernforening

Hør lyden av «Gråtass», kystlekeplassens veterankjendis

Gråtass ankommer Dypedal

Tirsdag hentet vi kulturvernforeningens nye «statussymbol», en gråtass traktor,  fra Rygge til Dypedal. Etter flere år i traktorskuret startet den ikke. Med innsats fra Sverre Stene og Mikael Kristiansen opplevde vi å høre Gråtass for første gang i dag. Gå inn på link under eller direkte på vår facebookside for å høre lyden vår nye veteran.

https://www.facebook.com/hvalerkulturvernforening/videos/vb.223092997706866/1313923805290441/?type=2&theater&notif_t=video_comment&notif_id=1460821756572844

 

Paul Henriksen

Nytt dugnadsår på gamle Brekke skole.

Med innlegg nr 500 på hjemmesiden til Hvaler kulturvernforening, i snitt rundt 100 innlegg pr år siden oppstarten av siden i 2011, sender venneforeningen for gamle Brekke skole ut invitasjon til å bli med inn i et nytt dugnadsår på Hvalers eldste skole.

2015-10-15 15.54. Sten tilbakeElisabeth og Ragnar

Med 2015, oppstartsåret på Brekke vel i havn, kan vi med engasjement og god støtte starte opp arbeidet i 2016

I sin oppfordring til ny dugnadsinnsats skriver Kjell Ole Brobakken på vegne av styret i venneforeningen følgende:

Hei alle sammen
 
Våren er her, og det er på tide å starte opp med dugnadsarbeid på gamle Brekke skole igjen. Første dugnadskveld blir
 
                    onsdag 20. april fra kl. 16.
 
Denne kvelden blir det både rydding i uthuset og start på vasking av sydveggen. Det er derfor fint om dere tar med skurebørster, terrasseskrubber og andre typer vaskekoster. Briller og hansker er også fornuftig å ha til denne type arbeid.
Mange aktiviteter står på planen i år. Vi har fått bevilget penger fra Kulturminnefondet, Østfold fylkeskommune og UNI-stiftelsen. Dette gir oss anledning til å starte med arbeidet på pipa/gruve, restaurering av vinduer og ytterpanel. Vi er nå i gang med å undersøke hvordan de ulike arbeidsoppgavene skal utføres slik at dette blir gjort på forskriftsmessig måte i forhold til restaurering av gamle bygninger. Vi vil komme tilbake til mer informasjon om dette i løpet av våren når plan for arbeidet er laget.
 
Vi håper mange av dere har anledning til å delta på dugnadsarbeid  utover våren med onsdager som fast dugnadsdag. Det er mye spennende arbeid som skal gjøres på gamle Brekke skole. Vi startet godt i 2015, dette gir inspirasjon for ytterligere innsats i 2016. 
 
Velkommen til dugnadsarbeid og hyggelig sosialt samvær.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Styret for venner av gamle Brekke skole.

 

Dagen for «fornyelse»

Gråtass ankommer Dypedal Gråtass forlater Årefjorden

Bildet til venstre: Petter Wistner og Sverre Stene sørger for sikker ankomst til Hvaler. Bildet til høyre: «Gråtass» takker av fra Årefjorden i Rygge her sammen med Petter Wistner, Sverre Stene og Irene Storehjelm

Dagen i dag (12.04.) har stått i fornyelsens tegn på minst to måter. I arbeidet med kystlekeplassen har vi i lengre tid jobben med å få på plass en «Gråtass» traktor, og Irene Storehjelm skulle vise seg å bli redningen. I dag ble familiens «sliter» hentet i Irenes barndomshjem ved Årefjorden i Rygge. Nå skal traktoren settes i stand før den garantert vil bli en attraksjon i kystlekeplassen. Og for dere som lurer på årgangen på vår nye «Gråtass», så lurer vi også på dette. Tips går i retning av tidlig 50-tallet. Vi kommer tilbake med flere data om traktoren fra Rygge som både har trukket vad og ryddet skog, m.a.o. en skikkelig kystsliter.

Kennet og LeifIMG_8064 (2)

I går dugnadsinnsats, i dag profesjonell innsats da Morten Norheim tro til

Fornyelse, eller kanskje heller oppgradering har de siste to dagene pågått ved veien langs Brottet, et område preget av tidligere tiders stendrift og gjengroing. Gjennom dugnadsinnsats i går og Morten Norheims profesjonalitet med gravemaskinen i dag, kan vi snart ønske velkommen til et mer ryddet og oppgradert område der vi også finner plass for den gamle stenvogna  «på skinnebelagt vei» til brygga med en ny last for eksport.

Nyryddet vei 1 Nyryddet vei 2

Blankskurt fjell og etter hvert en pen prydet voll er det som skal møte besøkene til Brottet og Museumshavna i 2016

Paul Henriksen

Etter en dag med heder og ære er vi tilbake i hverdagen – om fremtiden

På bildet fra venstre: Andreas Lervik, Trine Moe, Svein-Helge Treimo , alle fylkeskommunen Thomas Holmen Olsen, Hvaler kommune, Sverre Stene Hvaler kulturvernforening, Øyvind Wevling, Brottet kultur og Gaute Jacobsen, Østfoldmuseene.
På bildet fra venstre: Andreas Lervik (leder av kultur- og næringsutvalget, AP), Trine Moe (næringsseksjonen), Svein-Helge Treimo (kulturseksjonen), alle fylkeskommunen, Thomas Holmen Olsen, Hvaler kommune, Sverre Stene Hvaler kulturvernforening, Øyvind Wevling, Brottet kultur og Gaute Jacobsen, Østfoldmuseene.

I går var det dagen for å motta heder og ære (Oslofjordprisen) på Oslofjordmuseet. I dag var det tilbake i hverdagen og fremtidens utfordringer knyttet til spørsmålet: hvordan, og i samarbeid med hvem,  kan vi utvikle Brottet med Museumshavna i fremtiden.

For  å skape et grunnlag for videre planlegging hadde Hvaler kulturvernforening i dag invitert  til et møte i Amfigrotta med representanter for Østfold fylkeskommune, Hvaler kommune, Brottet kultur og Østfoldmuseene, alle sentrale samarbeidspartnere og aktører når fremtidens kultur-, frilufts- og kulturhistoriske område skal utvikles.

Brottet3OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brottet er tilnærmet ferdig. Nå venter en ny og vel så stor utfordring; bygging av et havneanlegg med  bl.a. museale bygg og serviceanlegg i det sivbelagte området.

Brottet og Amfigrotta er snart ferdigstilt. Nå rettes fokus inn mot utviklingen av havneområdet med muligheter for kulturhistorisk og næringsmessig utvikling. I så måte er deltagelse fra fylkeskommunen og Hvaler kommune svært viktig  om vi skal lykkes både teknisk og økonomisk.

Konklusjonen fra møtet synes rimelig klar, en konklusjon ikke minst formulert av fylkeskommunens representanter:

  • Hvaler kulturvernforening må klargjøre målsettingen med området: «dette vil vi«.
  • Hvaler kommune må i samarbeid med Nasjonalparksenteret, Kystmuseet og kulturvernforeningen, evt. andre aktører,  legge grunnlag for et felles prosjekt som «løfter Hvaler».

Denne utfordringen tar vi nå på største alvor. Vi vil, og er allerede i gang med, å utarbeide planer for havneområdet. Dernest vi vi komme med en tydelig oppfordring til Hvaler kommune om å klargjøre sin rolle. Selv om vi har et godt samarbeid med Hvaler kommune i dag, mangler vi tydeliggjorte føringer på:

  • Hva kommunen ønsker i dette unike området der kommunen selv er grunneier?
  • Hvordan vil kommunen legge til rette for et samarbeid med aktører på Hvaler for å utvikle Brottet og Museumshavna til et kultur-, natur- og kulturhistorisk satsningsområde slik kommuneplanen legger opp til.

Pr i dag er mye uklart, Hvaler kulturvernforening er bredt til å gå i forhandlinger for å tegne veien videre.

Paul Henriksen

 

En merkedag for Hvaler kulturvernforening

En dag for minneboka. Thor Ivar Olsen, Anne-Lise Eriksen og Paul Henriksen mottar Oslofjordprisen fra leder i styret for OF, Inger Johanne Bjørnstad
En dag for minneboka. Thor Ivar Olsen, Anne-Lise Eriksen og Paul Henriksen mottar Oslofjordprisen 2016 fra leder i styret for OF, Inger Johanne Bjørnstad

Hvaler kulturvernforening gikk ut av 2015 som en av tre finalister til den nasjonale frivillighetsprisen. Selv om vi ikke nådde helt opp, var dette en stor anerkjennelse til et dugnadsmiljø der 25 – 30 personer over år  stiller opp til dugnader på Brekke skole, i Brottet, på kystledhyttene, kystlekeplassen og på Nordgårdsbrygga………

Nominerte_Banner_liten

På Oslofjordens friluftsråds årsmøte i dag (7.4.), avholdt på Oslofjordmuseet på Vollen i Asker, ble Hvaler kulturvernforening tildelt friluftsrådets pris, Oslofjordprisen, for 2016. Som leder for styret vil jeg få uttrykke en stor takk og ikke minst stolthet på vegne av de mange som stiller opp uke etter uke, år etter år.  Ja, kanskje vi fikk som fortjent?

Paul Henriksen                                                                                                                                       Stolt leder av Hvaler kulturvernforening