Byssa strandkafé

Driften av “Byssa strandkafé” i Brottet er et samarbeidprosjekt mellom Hvaler Kulturvernforening og enkeltmannsforetaket “Hvalerprofilen Paul Henriksen”. Dette har sitt utgangspunkt i at foreningen i i2021 investerte både tid og penger i å restaurere “kiosken” som tidligere kun har vært åpen i tilknytning til forestillingene i Brottet. I tillegg ble det blitt bygget et sjarmerende uteområde med plass til rundt 35 personer. Ønske var å utvide tilbudet til også å gjelde alle dere som går turer, har hytte på Hvaler, naboer i området og alle som for øvrig ønsker å bli servert en enkel rett og drikke i en historisk ramme ved Skjelsbusundet på Spjærøy.

Åpningstiden i “Byssa” er fra 12:00 til 17:00 på dager uten forestilling. På dager med forestilling utvides åpningstiden fra 19:00 til etter pausen på forestillingene.

Foran sesongen 2024 er menyen ennå ikke klar annet enn at vi også i år vil selge pølser, is, mineralvann, øl og vin. I tillegg er det under planlegging enkle retter som vårruller og pizza-snurrer ++.

Velkommen til en god opplevelse på Byssa strandkafe

Paul og Rita

Dugnad med bredde i menyen og ny økt for båtbyggerne

Alltid en oppsang som innkalling til dugnadene på mandag. I dag må vi til Otto Nielsens legendariske “Grini-visa” skrevet i 1944 for å finne grunn-melodien. Otto Nielsen satt for øvrig selv på Grini fra 1943 til 1945.

Ute på Hvaler blant måker og svaler
vi jobber dugnad fra ni til to
har ikk’e tid til å gå på do, 
arbeid i fokus gir indre ro

menyen i morgen, det er å få orden
vi rydder busker og kratt her med
søppel skal samles og kjøres av sted
Lasten den bringes i østre led

Oppe ved roret, har gren gått av sporet
Den er en fare for folk og fe
Noen med sag må få grenen ned
om sjefen igjen skal få sjelefred

Inne i Byssa har damene rydda
Ja vaska godt og det lukter rent
Ønsker seg hylle langs veggen pent
Håper at gutta på det blir tent

På bygget det nye, vil Rune oss trygge
med kobling først etter tolv et sted
Men vi har mye å jobbe med
Fra Bygger’n reisverk vi henter ned
Her slutter sangen som skal trimme trangen
Til Brottet du reiser med kunnskap stor
Derfor vi synger i samla kor
Og viser hva i oss bor

Det vil vi, det vil vi
Vi på dugnad skal kommene
Ja det må være utrivelig 
å ha en mandag fri !

Trefelling

Vinden har tatt godt for seg i en del gamle trær rundt Brottet. Bl.a. hadde en større gren brukket og lå til fare både for mennesker og kjøretøyer. Denne måtte derfor ned noe kombinasjonen av gravemaskinen “Lille gule” og motorsag sørget for ble gjort i dag.

Gjenvekst og rydding, en stadig tilbakevendende øvelse i Brottet

Rydding av vekster om enn i mindre skala var også på menyen i dag der det selv i granittura gror godt.

Vedlikeholdsarbeid overtar mer og mer for nybygg av anlegg

Arbeidet i Brottet får etter hvert mer og mer preg av vedlikehold. Ja ambisjonen om at området skal se ryddig og velholdt ut har høy bevissthet i dugnadskorpset. Rot og forfall blir derfor tatt tak i så snart det er registrert. I dag har dette gikk arbeid i form av maling, vask, veivedlikehold og brenning av kvist og kvast .

Det nærmer seg med stormskritt for ny sesong i Byssa strandkafé. Trond Oscar Valen Engblad, Kåre Næss og Asbjørn Svensby har gjort en flott jobb nettopp med oppgraderingen i kaféen. I dag med siste hånd på verket – ny hylle bestilt av Rita Wiborg.

Sjarmøretappen i gang i Båtbyggeriet

I dag startet båtbyggerne Andreas Pagander og Gunnar Eldjarn på en av de siste arbeidsøktene på selve skøyta. Dette betyr arbeid med luker og rekka. Om skøyta skal på vannet i år eller først neste år kommer vi tilbake til, men klart er det at vi ønsker å få båten ut av Båtbyggeriet allerede i år for å gjøre plass til neste prosjekt; arbeidet med å lage en kopi av en seilsnekke anno 1891. Uansett vil ikke “Arnt Otto” komme under seil før i 2025.

Paul Henriksen

“Ja vil elsker mandags dugnad……”

Skøyta “Takaka”, har også tidligere hatt mast, men den måtte vi fjerne. I dag kom en ny mast på plass på skøyta som har blitt en viktig del av den populære lekeplassen. Her er Eivind Børresen, Knut Hjortland og Roy Heimann i gang med arbeidet

Siden dagens dugnad ligger tett opp til vår nasjonaldag, var det naturlig for Filurius rimsmed å “stjele” noe tekst og melodi fra herrene Bjørnstjerne Bjørnson og Rikard Nordraak. Syng gjerne med på hyllesten til mandagsdugnadene!

Ja vi elsker dugnadsmandag
Når den stiger frem
Furet værbitt møter kara
lykk’li drar de hjem
For i morgen vi skal bygge, 
service-hus så flott
andre skal til Brottet vandre
svinge kost med sort og grått
andre skal til Brottet vandre
svinge kost med sort og grått

Dugnadsmenn i hus og hytte
takk for innsats stor
Overalt i Brottet slottet 
ser vi at det gror
Aldri så vi kvinner gråte
De oss heier fram
Der vi drar med ladde driller 
og med kost og spann i hand
Der vi drar med ladde driller 
og med kost og spann i hand

Ja vi elsker mandags dugnad
når den stiger frem
Furet værbitt møter kara 
Fra de mange hjem,
Når Filurius deg kaller 
med sitt skaldekvad
Jeg av sted til Brottet iler
Jeg er med, ja for et lag
Jeg av sted til Brottet iler    
Jeg er med, ja for et lag

Vedlikehold er det også på plattingen foran Byssa strandkafé der de store renovasjonsbilene har kommet bort i treverket og revet dette i stykker. Jan Appelgren, Åsmund Vågslid, Tom Buskoven og Steinar Pettersen i full gang med å fjerne ødelagte bord.

På servicebygget går også arbeidet sin gode gang nå med forberedelser til å legge varmekabler før neste etappe er påfyll av betong.

Dette var også dagen da båtbyggerne Andreas Pagander og Gunnar Eldjarn var tilbake igjen for å fortsette på for en på “sjarmøretappen” i form av å legge dekket på båten. I sluttfasen er også Henrik, vår lærling, som jobber med den første av tre eker. I dag var han i gang med et utfordrende arbeid med å lage og tilpasse akterstevnen på denne klassiske robåten.

Paul Henriksen

“Dugnadsmandag er vår glansdag, er vår glansdag……”

En dugnadsmandag i påskeuka, måtte jo ha en innkalling diktet på melodien til en gammel påske sang. Hva var vel mer passende da enn å velge salige Grundtvigs salme “Påskemorgen slukker sorgen” som grunntone. Syng gjerne med:

Dugnadsmandag er vår glansdag
Er vår glansdag til evig tid
Den er oss givet, like ved sivet
Like ved sivet fra ni til to
Dugnadsmandag er vår glansdag
Er vår glansdag til evig tid

Dugnadsmannen er oppstanden
alt når hanen sitt gol har gitt
krana skal sikres kablenes stiftes
jobben den venter på brygge lang
Dugnadsmannen er oppstanden
Er oppstanden i morgengry

Latter triller oss for binder
Det oss samler til evig tid
Dugnad forener, gleder og leder
Leder til arbeid og helse god
Uerstatt’li evig takknemlig
Hjem nå til fridager vel fortjent

Filurius, 
rimsmed

Flagget til topps for prosjekt “Stenhoggerminner”.

I tre år har dugnadsgjengen i Brottet jobbet med et prosjekt kalt “Stenhoggerminner”. Den første fasen var restaurering av de to gamle driftsbygningene fra stenhoggerperioden (1885 – 1980), bygninger som huser den gamle smia, maskinhuset for trykkluftbor og spiserommet til stenhoggerne.

Deretter fulgte et bokstavelig tungt arbeid med å reetablere tre kraner som i sin tid sto i området. I dag ble den siste av disse tre kranene ferdigstilt da bl.a. kranarmen ble montert i tillegg til å sikre krana med to stag festet i fjellet. I tillegg til dette har prosjektet bestått av oppmontering av flere informasjonstavler om stenindustrien.

Servicebygget

Ragnar Holte med gravemaskinen “Lille Gule” og Ole -Christian Bärnholt med 550 kilos “hoppetusse” i full gang med å legge til rette for det nye servicebygget med toaletter og dusj.

Vedlikehold på kystlekeplassen

Kystlekeplassen er et populært lekeområde både barn fra nabolaget og for barn som gjester kystledhyttene. Det er derfor viktig at vi holder fyret, skøyta og de andre elementene på plassen i orden og godt sikret. På bildene under er Kåre Næss i gang med å feste pappen på tårnet av fyret, mens Roy Heitmann erstatter morkne bord på skøyta Takaka.

Vedlikehold også i Byssa strandkafé

Paul Henriksen

Sesong 2024 – vi er i gang med et omfattende dugnadsarbeid!

Paul orienterer om arbeidesoppgavene som vil prege 2024

Med oppstart av årets første dugnad i Brottet, for under tegnede den 20. i rekken, er vi endelig i gang igjen. I dag med en myk start i form av en god frokost i Amfigrotta med nær hele dugnadsgjengen på nærmere 20 mann og en kvinne ((Ellen Enger) samlet.

Paul Henriksen

“Fantastisk hva dere har fått til”

Utsagnet over kan stå som et eksempel på de mange og svært hyggelige kommentarene som har kommet fra publikum og besøkende til Brottet kystkultursenter i løpet av sommerukene. Et løselig anslag sier oss at rundt 8000 personer har vært innom som publikummere på forestillingene, som gjester på kystledhyttene, besøkende for å se utstillingen av bilder fra Roseslottet eller arbeidet med kopien av losskøya anno 1860. Mange er det også som har lagt veien om Brottet for en hyggelig stopp på Byssa strandkafé eller for å ta seg et bad fra “nyåpnede ” Løkholmen.

Vi har truffet en nerve

I tillegg til kommentarer til det dugnadsgjengen har fått på plass de siste årene, hva er det vi kan trekke ut av det som blir sagt? Jo, det som går igjen når den hyggelige kommentaren følges opp er følgende: “dere har på en fin måte satt sammen elementer som kan kalles Hvalers identitet og egenart. Dette i form av vekt på historien og stedets naturkvaliteter, det enkle hyttelivet (kystledhyttene), folks muligheter til å bruke det sjønære området og engasjerende musikkteater i Brottet, i år også supplert med kunst (Roseslottet). Brottet kystkultursenter har m.a.o. blitt en arena for formidling av opplevelser og verdier mange kjenner seg igjen i og der det også er lagt til rette for at barn og unge kan trives.

Brottet kystkultursenter, et viktig bidrag til utvikling av reiselivet på Hvaler

Hvaler kommune har som målsetting å utvikle reiselivet på Hvaler også i skuldersesongene (tidlig høst og vår). Her har også Brottet med området rundt et potensial som i dag ikke er utviklet. Ser vi på det totale antallet uker og dager området og amfiet med Amfigrotta er i bruk, er det klart at vi her har et uutnyttet potensial både for konserter, foredrag, overnatting på hyttene og kurs i båtbyggerfaget. Dette er forhold styret i kulturvernforenigen bør se nærmere på i nært samarbeid bl.a. med Visit Fredrikstad Hvaler og Hvaler kommunes reiselivssjef. Her skal nevnes at undertegnede er med i Hvalers nyopprettede destinasjonsråd.

Hva kan publikum forvente seg i sesongen 2024?

Så langt er det ikke tatt noen beslutning om hva som skal stå på plakaten i Brottet amfi kommende sesong, men med den mottagelsen som “Elleve for elleve” ble gjenstand for, er det ikke utelukket at dette også blir forestillingen som vises i 2024. Det som forsterker dette, er at vi allerede har fått utvidet samarbeidsavtalen med Roseslottet både med tanke på videreføring og en justering av utstillingen i 2024.

Hva er det publikum for øvrig kan forvente seg av utvikling i Brottet kystkultursenter når vi kommer til sesongen 2024:

 • På Løkholmen, dit det er anlagt en sti gjennom sivet, er det planlagt å bygge en gangvei i klova ned mot vannet der det skal tilrettelegges for bading.
 • Videre utvikling både av “avleggeren” av Roseslottet og etablering av ytterligere to kraner i “Museums-brottet, er av det som planlegges utført ført sesongen 2024
 • Med egne midler og støtte fra Oslofjordens Friluftsråd skal det bygges et nytt servicebygg med toaletter og dusj nært opp til Nordgårdsbrygga. Om dette er ferdigstilt i 2024, er avhengig av finansiering.
 • Det som blir ett av høydepunktene i 2024 er om vi klarer å få losskøyta “Arnt Otto” på vannet slik målsettingen er. Finansieringen av prosjektet er det som blir avgjørende for fremdriften i dette meget interessante prosjektet.

Greier vi å skaffe midler fra eksterne kilder, greier disse (Gunnar Eldjarn og Andreas Pagander) å få losskøyta seilingsklar i 2024

Paul Henriksen

Alt klappet og klart – Velkommen til ny sesong i Brottet kystkultursenter

I dag var det siste samling for dugnadsgruppa i Brottet før en velfortjent ferie. Med det kan vi notere et nytt halvår med store innsats og nærmere 2000 arbeidstimer. Da ikke medregnet alt som gjøres ut over de faste mandagene. Med dagens innsats er det gjort klart for å si velkommen til en ny og mangfoldig sommer det være seg til gjester på kystledhyttene og til Byssa strandkafé, til våre venner med båter i havna og til ny oppsetting i Brottet i år også med åpning av utstillingen med 20 bilder fra Roseslottet.

I dag ble bildene fra Roseslottet montert i utendørsgalleriet, fram til åpningen torsdag 22.06. tildekket med et stort seil

Dette var også dagen da de siste bildene som forteller om stenhoggerperioden ble montert opp. Som tidligere fortalt er de aller fleste av disse tatt ut av en video laget av NRK i 1966. Ett bilde kalt “Stener for brød”, forteller kort om stenhoggernes arbeidsforhold og behovet for organisering.

Også i selve amfiet er det satt prikken over i’en gjennom å feste nummerskilt på publikumsplassene, malt rekkverk , vasket scenen og ferdigstilt arbeidsplattingen rundt det vi kaller “teknisk tårn”, senteret for lys og lyd.

Da er det bare en ting å si: VELKOMMEN TIL DEN 18. SESONGEN I BROTTET

Paul Henriksen

“Ja vi elsker mandagsdugnad……..”

Svart arbeid

Dagens dugnad på scenen i Brottet var preget av svart arbeid.

Hva er vel mer naturlig enn at melodien til innkallingen til dagens dugnad er hentet fra vår fremste nasjonalsang.

Ja vi elsker mandagsdugnad                                                                            når den stiger frem                                                                                Furet værbitt møter kara                                                                              Lykk'li drar de hjem                                                                                 For i morgen vi skal bygge                                                                          hus for Rose slott                                                                                 andre skal på veggen klatre                                                                          svinge kost med rødt og grått                                                                       andre skal på veggen klatre                                                                          svinge kost med rødt og grått </p>


Dugnadsmenn i hus og hytte                                                                         takk for innsats stor                                                                                    Her i Brottet paradiset                                                                                 ser vi at på gammelt gror                                                                              Aldri så vi kvinner gråte                                                                                   De oss heiet fram                                                                                      Der vi drar med ladde driller                                                                               og med kost og spann i hand                                                                            Der vi drar med ladde driller                                                                               og med kost og spann i hand</p>

Ja vi elsker mandags dugnad                                                                            når den stiger frem                                                                                   Furet værbitt møter kara                                                                               fra de mange hjem.                                                                                    Når Filurius oss kaller                                                                                  med sitt vers og kvad                                                                                 Jeg av sted til Brottet iler                                                                                 Jeg er med, ja for et lag                                                                                Jeg av sted til Brottet iler                                                                                 Jeg er med, ja for et lag   

Filurius
Rimsmed                                                                                          

Roseslottet får sin avlegger i Brottet

Støtt arbeidet for kulturarven – støtt frivilligheten på Vipps 15948

Det er ikke inngangspenger til Brottet kystkultursenter. Det vi imidlertid setter stor pris på er om noen av dere som besøker området vippser en gave til 15948 – Hvaler kulturvernforening. Her har Kent Bjørge Johansen montert en av flere bunntiljer som Eivind Børresen har gitt en kreativ form for å skaffe foreningen inntekter til sitt mangfoldige arbeid

Av de mange små, men svært viktig steg for et pent resultat og et godt omdømme

Det er de store forandringene som publikum vil legge merke til når de i sommer kommer til Brottet kystkultursenter. I tillegg til de store endringene på scenen, stien til Løkholmen og arbeidet med avleggerena av Roseslottet , er det mange detaljer som skal på plass; det andre strøket her og der, en lukkemekanisme som skal monteres på en dør i fyret, skinner som skal kappes for å tilpasses og stenen som må kappes for å kunne sitte på i Brottet.

Åsmund Vågslid legger siste hånd på skinnegangen for trallene som fraktet sten fra bruddet til brygga. Dette er et industrihistorisk prosjekt som støttes av Viken fylkeskommune og Norsk kulturminnefond.

Paul Henriksen

          

“Kom mandag skjønne milde, til Brottet lystig vi drar…..”

Med melodien fra “Kom mai du skjønne milde” ble det som vanlig søndag ettermiddag sendt innkalling til mandagens dugnad. Om du er med kommer to av tre vers her:

Kom mandag skjønne milde

Til Brottet lystig vi drar

Og la oss stien bygge 

med stropper stokker vi drar

Hvor ville jeg så gjerne 

i Brottet igjen deg se

Akk, kjære mann du gilde

Gre håret og kom deg av sted

I Brottet scene bygges for

krig og moldstemt sang

Om klangen synes dyster

folk kommer gang på gang

Når vi med strev og smerte

i knær og hofter vi drar

 til Brottet for å jobbe

til glede for mange det har

Arbeidet med stien fra området ved Byssa strandkafé og over til Løkholmen går sin gode gang. Med vinsj fra Televerkets glanstid på Hvaler i 50-årene, og Ragnar Holte bak spakene, ble to store tømmerstokker i dag dratt gjennom sivet for å danne underlag for ilandstiningsplattformen på Løkholmen. En gammel krankrok og et eldgammelt feste for båt, gjorde dette wirestrekket mulig! Her snakker vi om praktisk og teknisk kompetanse som imponerer.

For de av oss som ikke har praktisk og teknisk innsikt og erfaring som det fremste varemerket, er det imidlertid nok av arbeidsoppgaver på en dugnadsdag. Her ved undertegnede som kapper vekk skruer, slik at verdifulle materialer kan gjenbrukes og ikke havne på bålet som passes av Kennet Baarstad og Kent Bjørge Johannessen.

I arbeidet med å bygge om scenen i Brottet er det også god fremdrift her ved Kåre Næss og Asbjørn Svendsby. Underlaget for det øverste “trappetrinnet” i en bredde av 1,5 m kom i dag på plass. Disse trinnene blir ikke like brede, men likevel store nok til at det skal kunne spille på disse (neste blir 80 cm bredt). Her snakker vi også om gjenbruk da scenegulvet som er fjernet nå skal fremstå i form av “trappetrinn”.

Gode hjelpere både i og utenfor Brottet har kulturvernforeningen mange av. Her er det vår sveiser og jernarbeider Åsmund Vågslid som har hentet to stag som skal støtte en av kranene som nå skal gjenreises i brottet innenfor. Den som har sørget for for stagene er Reidar Snipsøyr, en god nabo som jobber ved Torp mek. verksted. Gull verdt å ha slike ressurser med oss. Neste mandag håper Ragnar Holte, Jan Vassdal og Åsmund Vågslid å kunne reise den første krana i et prosjekt som støttes av Viken fylkeskommune og Norsk kulturminnefond over midler på statsbudsjettet kalt “tekniske og industrielle kulturminner”.

Paul Henriksen

“Go” fra Hvaler kommune, en skikkelig gladnyhet!

Sivområdet midt i bildet ble i sin tid regulert som museumshavn

Etter at Hvaler kommune på begynnelsen av 2000-tallet makeskiftet området som i dag er kjent som Brottet kystkultursenter, ble det laget en reguleringsplan (2008) der sivområdet over ble benevnt “Museumshavn. Her skulle det mao åpnes for omfattende utbygging både med brygger og anlegg for historiske fartøyer, da det i dette området ganske sikkert har vært en fin havn her i tidligere tider, noe en ringbolt langt inne i sivet underbygger.

For rundt 10 år siden bestemte så kulturvernforeningen å starte arbeidet med havneanlegget og vi fikk i den anledning Norconsult til å ta en geoteknisk vurdering av området. Konklusjonen var da at utmudring ble frarådet både på bakgrunn av Miljødirektoratets føringer for bløtbunnsområder i strandsonen, og fordi vi kunne risikere utglidinger i området for øvrig. Foreningen valgte da å legge disse ambisiøse planene bort.

Klart for å bygge gangvei/klopp i S-form gjennom sivet fra området ved Byssa strandkafé ut til Løkholmen

Konklusjonen om å legge bort planene for en Museumshavn, førte imidlertid til at området Løkholmen nærmest ble gjort utilgjengelig, et område som i reguleringsplanen er regulert for friluftsliv.

For å åpne Løkholmen for bruk har vi derfor lagt saken fram for byggesaksavdelingen i Hvaler kommune der vi foreslår en miljøtilpasset gangsti bygget på tømmerstokker. I dag kom så gladmeldingen som har følgende konklusjon:


Kommunen vurderer tiltaket å være i tråd med reguleringsformålet, reguleringskart og –
bestemmelser, jf. reguleringsplan for Kystmuseet på Spjærøy, vedtatt 02.04.2008.
Tiltaket medfører ikke terrenginngrep eller tillegg i bebygd areal da kloppen er under 0,5 m
over terrengnivå. På bakgrunn av mottatt situasjonsplan datert 12.01.2023, samt
dokumentasjon og redegjørelser mottatt 03.02.2023, vurderer kommunen oppføring av
omsøkte tursti/klopp som ikke søknadspliktig.

Dette betyr med andre ord at vi slipper saksbehandlinggebyr og kommer raskere i gang med arbeidet

Furustokkene som skal bære gangstien, er allerede felt ved Rove på Kirkøy

Nå venter vi bare på hjelp til å få furustokkene, gitt oss av familien Sjulsen på Brimnes gård, på plass i Brottet. Etter alle solemerker betyr denne raske avgjørelsen i kommunen at vi har gode muligheter for å ha stien klar før 1. juni. Uansett vil området nå få en ny attraksjon til glede for besøkende og med det en lenge etterlengtet badeplass hvor vi i første omgang vil sette opp to badestiger.

Paul Henriksen