Arekilen-gruppa “tripper” på startstreken i påvente av et endelig “Go”.

Gunnar Bjar fra fylkesmannen merket trærne som vil kunne felles om grunneier gir tillatelse. Kai Hermansen, Marius Jensen og Karin Gullhav fra initiativ-gruppa følger nøye med.

Arbeidet med de tidligere omtalte prosjektene i Arekilen er i god fremdrift, prosjekter som skal bestå av en ny modell av Arkimedesskruen, evt sammen med en modell av vindmølla som drev skruen, oppgradering av stier, tilrettelegge med informasjonstavler og etablering av et nytt fugletårn.

Det som nå pågår av arbeid er innhenting av nødvendige tillatelser, både fra fylkesmannen og fra grunneierne i området. I den forbindelse var det i dag en ny befaring ved skruen med tanke på å fjerne busker, kratt og noen større trær. For å få veiledning på hva som kan felles innenfor verneområdet, var Gunnar Bjar fra fylkesmannen med og merket med bånd de trærne som vil kunne felles om, og når , grunneier gir sitt ja. M.a.o. så langt har vi fått fylkesmannens tillatelse til en begrenset rydding, men venter som nevnt på det endelige “GO”.

God planlegging er som kjent en forutsetning for god fremdrift. Straks over påske er det derfor klart for videre detajplanlegging og rydding av stien fram til skruen, og av det som høyst sannsynlig vil være en midlertidig informasjonstavle. Arbeidet med selve skruen og tårnet, vil nok drøye noe da finansiering og gjennomføring av disse prosjektene nødvendigvis vil ta noe tid.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *