Behandlingen av Hvalers første kulturminneplan utsatt

Forsiden på forslaget til ny kulturminneplan for Hvaler kommune

Etter planen skulle Hvalers første kulturminneplan vært til sluttbehandling i kommunale organer i disse dager etter å ha ligget ute til høring i høstmånedene der bl.a. Hvaler kulturvernforening, fylkeskonservatoren og Hvaler hytteforening  har inngitt uttalelser .

Etter å ha fått saksframlegget presentert,  med administrasjonens korrigeringer, fant imidlertid styret i kulturvernforeningen det nødvendig å anbefale utsettelse av videre behandling. Vår anbefaling var begrunnet bl.a. i følgende forhold:

  • faktiske feil som var påpekt i høringsrunden var ikke rettet
  • høringsinnspillene var ikke fremstilt og kommentert i tråd med vanlig praksis i plansaker
  • høringsinnspill fra Hvaler hytteforening var ikke tatt med.

Les kulturvernforeningens fullstendige begrunnelse under:

Administrasjonen i Hvaler kommune v

Vi finner grunn til å gi honnør til Hvalers politikere for å ha fulgt opp vår henstilling om å sende planen tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang. Det ligger for øvrig ingen dramatikk i dette ut over at vi gjerne skulle sett planen vedtatt nå i desember i tråd med fremdriftsplanen. Det vi nå håper, er at administrasjonen tar kulturvernforeningen og fylkeskonservatorens med på råd slik at de feil og mangler som er påpekt kan rettes opp før endelig behandling finner sted, antatt i februar 2018. Etter å ha påbegynt arbeidet med kulturminneplanen i 2014, er det på tide at denne nå kommer på plass, dette både på vegne av plan- og bygningsmyndighetene i Hvaler kommune, og for oss som på frivillig grunnlag ønsker å arbeide med kulturminnevern i tråd med vedtatte bestemmelser.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *