Dette “laget” skal løfte Hvaler kulturvernforening videre.

Tirsdag 6. mars avholdt Hvaler kulturvernforening sitt 47. årsmøte og valgte Paul Henriksen som leder. Han går med det inn i sitt niende virkeår i denne organisasjonen som etter hvert dekker både kulturhistorisk arbeid, kulturformidling og som legger til rette for friluftsliv og turisme. Styret i Hvaler kulturvernforening er for øvrig bredt sammensatt både med tanke på  kompetanse fra et mangesidig yrkesliv og deltagelse i frivillig arbeid. Gjennom valget av disse ti personene er alle de fire “hovedøyene” er representert i styret.

Paul Henriksen, bosatt på Spjærøy, ble valgt som leder første gang i 2010. Paul er pensjonist med yrkesbakgrunn som adjunkt i den videregående skolen, arbeid med bistand/kommunikasjon, arbeid med innvandrere og flyktninger, lokalpolitiker både i Fredrikstad og på Hvaler, her bl.a. som ordfører. Han avsluttet yrkeskarrieren  som folkehelsekoordinator i Hvaler kommune . Paul har vært leder for Hvaler kunstforening, leder av komiteen for arbeidet med Hvalers etterkrigshistorie og medforfatter av boka “Værste – en hjørnestensbedrift ved Glommas munning”. Han sitter nå som styremedlem i Oslofjordens Friluftsråd med spesialoppgave knyttet til etableringen av nytt friluftshus på Storesand.

 

 

Arnt Otto Arntsen er utdannet fra Universitet i Tromsø og jobbet i nærmere 20 år sentralt i fiskeriforvaltningen både i Bergen, Tromsø og på fylkesnivå i Troms. Vel tilbake i hjemkommunen Hvaler (Vauer, Vesterøy), var jobben knyttet til avdelingen for vann og avløp i Hvaler kommune. I tillegg til et mangesidig lokalhistorisk engasjement, er han aktiv som støttekontakt, leksehjelper og “veileder” for innvandrere til Hvaler. Arnt Otto, som nå er pensjonist, bor på Skjærhalden, har sittet i styret i kulturvernforeningen siden 2001 og er med det en viktig del av kontinuiteten i foreningen.

 

Anne-Lise Eriksen har sine røtter og er fortsatt bosatt på Skjelsbu på Vesterøy. Anne-Lise er utdannet fra Høgskolen i Østfold og har de siste 30 årene vært virksomhetsleder ved Leie barnehage i Fredrikstad. Gjennom sitt arbeid i barnehagen, var hun også i flere år tillitsvalgt i Lærerlaget/Utdanningsforbundet. Anne-Lise har sittet i styret i kulturvernforeningen i ni år (2009) og i tillegg hatt sentrale verv i Hvaler Hagelag  bl.a. med koordinerende ansvar for Eplefestivalen. Anne-Lise er også medlem i Sanitetsforeningen.

 

 

Tone Bergerud Eriksen  bor på Dypedal Spjærøy. Tone har sittet i styret i kulturvernforeningen siden 2015 og var tidligere aktiv i Hvaler IL både som lagleder og styreleder på håndballsiden. Tone har 25 års erfaring fra lønningsarbeid både hos Mathiesen Eidsvold Værk og Veidekke og starter 1. april i ny jobb som HR-konsulent i Veidekke distrikt Oslo 1.

 

 

Kjell Brobakken bor på Skjærhalden. Han er utdannet Cand real med hovedfag i fysikk ved UiO. Kjell er pensjonist og arbeidet i Telenor i 30 år på IT- og salgsavdelingen som avdelingsleder, prosjektleder og oppfølging av kontrakter mot store kunder. Kjell ble valgt inn i styret i kulturvernforeningen i 2016 og er i tillegg leder av venneforeningen for gamle Brekke skole. Han har også vært medlem av menighetsrådet på Hvaler.

 

 

Heidi Merete Opsahl Olsen, Cand.mag fra Universitetet i Oslo, er bosatt på Kroken, Asmaløy. Heidi, som pt er lærer på Åttekanten skole, ble valgt inn som fast styremedlem på årsmøtet forrige uke. Hun tar med seg en meget bred yrkeserfaring inn i styret bl.a. som tidligere prosjektmedarbeider i arrangementsavdelingen ved Rådhusets forvaltningstjeneste i Oslo kommune, kunstformidler ved Galleri Format og fra arbeid ved flere fagbiblioteker og arkiv- og dokumentasjonssentre. Hun er bibliotekar, kunsthistoriker og guide.

Ivar Knudsen, pensjonist, bor på Skjærhalden og ble valgt inn i styret i 2017. Ivar er økonom utdannet på høyskolenivå og var i en årrekke regiondirektør for DNB finans Østfold og gikk deretter over til bilbransjen  med eget firma (BMV – Nissan). I en lengre periode har han vært styreleder i Fredrikstad bilbransjeforening.  På Hvaler har Ivar vært bedriftsrådgiver for “Hvalerdrakta”, formann i golfklubben og sittet i styre både for Hvaler idrettsråd og  i Rotary.

 

Mona Friberg, pensjonist, bor på Skjærhalden og ble valgt som vara til styret på årsmøtet i 2016. Mona er markedsøkonom med mange års yrkeserfaring fra legemiddelindustrien. Hun er leder av venneforeningen for Frøkengården, Korshavn og deltar i restaureringsarbeidet på dette fine kulturminnet. I 2016 var Mona lokal koordinator for innsamlingsaksjonen for kreftsaken.

 

Kirsti Knudsen, pensjonist, er bosatt på Asmaløy. Kirsti har journalistbakgrunn og har i mange år jobbet som redaktør av Fagbladet, medlemsbladet til Fagforbundet. Kirsti har tidligere jobbet i Norsk Folkehjelp og Gyldendal Norsk Forlag. I tillegg til å gå inn som vara i styret i kulturvernforeningen fra inneværende år, ble hun i 2017 engasjert i Hvaler Hagelag med koordineringsansvar for Eplefestivalen, et verv hun også innehar i 2018.

 

 

 

I tillegg til å velge nytt styre vedtok årsmøtet bl.a. årsmeldingen for 2017 og strategiplan for perioden 2018 – 2022. Det er første gang Hvaler kulturvernforening vedtar en slik overordnet plan for drift og utvikling av den etter hvert mangesidige virksomheten.

STRATEGIPLAN 2018 -utsendt årsmøte

Årsmelding 2017

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *