Dugnadslogg for uke 45

“Vintertid” er innført, men det forhindrer ikke at dugnadsarbeidet i regi av kulturvernforeningen går sin gode gang på flere områder, også i ly av mørket. I Brottet jobbes det for tiden både formiddagsskift og kveldsskift, det siste der hodelykter er en del av utstyret. Arbeidet, finansiert av tildelte midler fra Østfold fylkeskommune, består i å bygge en ny og mer vindbeskyttet tretribune bakerst i amfiet samt lage et forbedret og enhetlig preg på trapper og rekkverk. Mandag startet dette arbeidet opp. Kommende uke drar vi til Skåland sag ved Trøsken for å hente villmarkspanel som skal prege disse  “byggverkene”. Senere i år skal”teknisk tårn” (lyd og lys) rives for så å bygge et nytt og mer driftssikkert tårn.

Carsten Henriksen, Ole-Christian Bärnholdt, Thor-Ivar Olsen og Paul H startet mandag arbeidet med å forsterke og forskjønne publikumstrappene i Brottet

Onsdagens dugnad på Brekke hadde og vil fortsatt i flere uker ha maling som tema og det blir virkelig et vakkert og fargerikt hus basert på “studie” av de “historiske fargene” som en gang preget huset Det males nå både i første og annen etasje. I løpet av perioden fram til jul håper vi å kunne sluttføre arbeidet i flere rom, og med det sikre at første etasje kan leies ut som kystledhytte fra kommende sesong.

På jobb i kveld var Ragnhild Nordengen, Kjell Ole Brobakken , Paul H,  Anne-Catherine Huysman og Yves. Bildene over er fra første etasje, de øvrige fra andre etasje.

Men også på andre dugnadsarenaer er det folk i jobb. Det gjelder både på kystmuseet og i Arekilen. I Arekilen er fugletårn utkikksplattform og klopper det som er temaene. I dette arbeidet er det Kai Hermansen og Carl Erik Madsen som fører arbeidet i nær dialog med fylkesmannens representant Gunnar Bjar. Med sistnevnte som pådriver har Hvaler kommune  i dag fjernet  en gammel og rusten tank som har ligget mange ti-år i bakken ved “skruen”.

Arbeidet i Arekilen er et godt eksempel på fintstemt samspill mellom frivilligheten og offentlige myndigheter her representert ved Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *