En stolt dugnadsgjeng ønsker god sommer!

I fylkesplan for kultur i tidligere Østfold fylke, blir det slått fast at det bør være en målsetting for Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Hvaler kommune, å utvikle Brottet amfi til det som er kalt et “regionalt kulturanlegg”. Hva som spesifikt ligger i dette er noe uklart. Det som imidlertid er klart, er at anlegget det siste året er gitt løft som bør tilsi at vi er på god vei for å nå en slik målsetting.

Målet er nådd – to sentrale lys- og lydtårn står ferdig . I månedene som kommer skal tre nye tårn gjøres til gjenstand for tilsvarende ombygging

På tross av forsinkelse på fem uker grunnet koronapandemien, er teknisk tårn, senteret for lyd og lys, bygget helt ombygd, mens ett av lystårnene er hevet med 1,5 meter. I tillegg er begge tårn nå utstyrt med motoriserte sjalusier (dører) for å sikre det teknisk avanserte og kostbare utstyret.

En glad og stolt dugnadsgjeng feiret en vel gjennomført sesong med pizza og godt drikke på Amfiterrassen, anleggets nye stolthet. På bildet: Ole-Christian Bärnholdt, Kennet Baarstad, Tom Buskoven, Asbjørn Svendsby, Steinar Pettersen, Thor-Ivar Olsen, Leif Hansen, Jan Arntzen, Paul H og Jan Appelgren. Kompis tok seg av rest-pizzaen.

Det var imidlertid ikke bare mat, drikke og “soling” på dagens sommeravslutning. Dette var også dagen for reparasjoner og finpuss på flere områder. Bord ble satt fram for gjester til området, vegetasjon ble fjernet, Amfiterrassen fikk ny port og reparasjoner ble utført på kystlekeplassen der Thor-Ivar Olsen (bildet under) fjernet ødelagte plexiglass-plater fra “verdens største” hummertene for så å erstatte disse med nye. Dette som oppfølging av tilsynsrapporten vi har bestilt for lekeplassen.

Dugnadsgjengen i Brottet møtes til ny og mangesidig sesong 13. august. Enn så lenge ønsker vi riktig god sommer til alle våre støttespillere og samarbeidspartnere. God sommer også til alle dere som legger veien nedom Brottet Kystkultursenter og som med spørsmål og hyggelige kommentarer motiverer oss til å stå på.

Riktig god sommer til dere alle!

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *