Fantastisk feiring av av Brottets 15. sesong

Skulle vi først feiere at det i år er femtende sesong for musikkteater i Brottet amfi, så kunne vi ikke fått en mer storslått feiring enn det flere hundre fikk oppleve i dag. At firingen så falt sammen med utseiling fra Tall Ships Race i Fredrikstad bare toppet feiringen da hele fem av skutene la turen om Nordgårdsbrygga ved Brottet. En sjette var innom , men fant brygga så “godt forsynt” med skip at den igjen stakk til sjøs. De som ble liggende en kort eller lengre tid ( tre ligger natten over) var Betty (Danmark), Swan (Shetland) og Atene (Sverige). De to som la til kai for å slippe av gjester til Brottet var Atyla (Spania) og Kyrre (Norge)

I tillegg til oppleve at stolte skuter la til ved Hvalers “største brygge”, fikk publikum oppleve en forestilling full av godbiter fra tidligere forestillinger som Stenhoggern, Brottsjø, Jeppe og Brottungær, samt fra årets oppsetting Fyret. Sentrale aktører som Bjørnar Spydevold, Aina Gundersen, Terje Breivik, Monica Hjelle, Johannes Lindrupsen og Marit Mossik samt en rekke medspillere, gjorde dette til en minnerik ettermiddag der folk klappet og sang med.

I “sivjungelen” ble det arrangert ponniridning for barna på en dag organisatorene Else-Marie Hansen og Hans Petter Thøgersen kan være svært stolte av å ha gjennomført sammen med de mange frivillige som har stått på både i kiosken, på parkeringsplassen, på brygga, i smia,  som områdevakter og i tilretteleggingen for de mange barna som var med på dette familiearrangementet

Markering og gode ord til veteranene i Brottet ble det også tid til. Fra Arne Berg, tidligere leder av AOF i Fredrikstad  og en av pådriverne for utvikling av spillet om Stenhoggerne og dermed også etableringen av Brottet amfi i 2004/2005, vanket det blomster til Jan Arntzen og Paul H for mangeårig  dugnadsinnsats og evne til å skape et mangesidig engasjement , samt til Hans Petter Thøgersen på vegne av det arbeid han , sammen med Ole-Herman Gudim- Lundberg og Svein Gundersen har lagt gjennom å skape engasjerende musikkteater i disse femten svært begivenhetsrike og stolte årene.

Det  er bare å heve blomsterbuketten å rope takk til alle som har bidratt til den suksess Brottet har fremstått med gjennom samfulle femten år . Takk til dere alle  – profesjonelle kulturarbeidere, dugnadsarbeidere og økonomiske støttespillere det være seg i det offentlige som i næringsliv og stiftelser. Sist, men ikke minst – Takk til et fantastisk og lojalt publikum!

Paul Henriksen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *