Ferjekvinnene Munda og Gunborg

Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox001

Amunda Johansen eller mer kjent som Munda, skulle i 12 år ro leg og lærd, ung og gammel, edru og påseilet over Skjelsbusundet. I 1987 ble hun og andre Hvalerkvinner hedret med en egen sang i Spjærøyrevyen. Sangen vil bli å finne i glass og ramme på den nye kystledhytta.

I arbeidet med de mange kulturhistoriske prosjektene i regi av Hvaler kulturvernforening, hender det ofte at folk tar kontakt med tilleggsopplysninger. Det kan være faktaopplysninger, bilder, offentlige papirer, en slektshistorie, private brev osv, opplysninger som er svært verdifulle for oss som ønsker å fylle ut mulige “hull” i Hvalers mangesidige historie. Dette har også vært tilfelle med Mundastua, den nye kystledhytta på Spjærøy. Da vi annonserte at vi ønsket å gi navn til den nye hytta etter en kvinne som har utført en stor samfunnstjeneste som ferjekvinne i Skjelsbusundet , Amunda Johansen, eller på folkemunne kalt Munda, kom det en rekke hyggelige henvendelser både fra gamle naboer og slektninger. Det siste skuddet på denne rekken av henvendelser er en sang Frøydis Iversen har sendt oss. Sangen med navn “Ferjekvinnen” er skrevet av Alf Preus til Spjærøyrevyen i 1987. Teksten til sangen, en hyldest til “kvinnfolka på Hvaler”,  er skrevet  Alf Preus, far til den velrenommerte musikeren Anne Grethe Preus. Alf var logoped på Hvaler og sammen med sin kone Gudlaug (lærer på Lunde skole), en aktiv samfunnsdeltager.

Syng med til ære for de kraftfulle Hvalerkvinnene:

Ferjekvinnen, Alf Preus

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *