Festningsholmen på Akerøya. Får vi på plass en brygge for småbåter og kajakk før sesongen 2020?

Akerøy fort (Festningsholmen), et viktig kulturminne i nasjonalparken Ytre Hvaler, ligger vakkert til, men er ikke lett tilgjengelig om du kommer i en mindre båt eller for den del i kajakk. Kulturvernforeningens målsetting er å gjøre noe med dette i samarbeid både med Skjærgårdstjenesten og Oslofjordens Friluftsråd .

I budsjettet for 2017 bevilget Hvaler kommune kr 500.000,- som kulturvernforeningen fikk til forvaltning, bl.a. knyttet til arbeid med kulturminnedagene, tiltak i Arekilen og på Akerøy fort, der festningsholmens historie går tilbake til midten av 1600-tallet. Når det gjelder arbeidet på festningsholmen, så var avtalen å få på plass en forvaltningsavtale for holmen,  fire nye kanonlavetter,  tre informasjonstavler om flora og fauna, fortets historie og om restaureringen av det gamle fortet. I tillegg var det et ønske om å bedre tilgjengeligheten på stedet. Både når det gjelder forvaltningsavtalen, informasjonstavler og kanonlavetter, så er det meste på plass.

Nye kanonlavetter og informasjonstavler er allerede på plass på festningsholmen

 

Med øremerkede midler har vi i høst,  i samarbeid med Skjærgårdstjenestens folk, startet arbeidet med å planlegge en mulig brygge, ca 10 m lang og 2 meter bred, som skal bedre tilgjengeligheten for de som ønsker å besøke festningsholmen, en av de viktigste kulturminnene i Ytre Hvaler nasjonalpark. Det er i dag en større brygge her, men for folk som kommer i mindre båter, er stedet vanskelig å ta seg i land.  Det som også er foreslått, er om en slik brygge også kan gi løsninger for de som kommer i kajakk. I samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd, ser vi nå på slike løsninger for brygga som er tenkt etablert i området mot vest – se bildet over .

Selv om vi nærmer oss gode løsninger, gjenstår en del formalia. som bl.a. innebærer en søknad til  nasjonalparkens styre. Med de løsningene vi legger frem og de signalene som har kommet så langt, har vi et berettiget håp om å ha en slik bryggeløsning klar før sommersesongen 2020. Dette til glede for de mange som ønsker å besøke dette flotte kulturminnet i et av de mest attraktive områdene for båtfolket i Ytre Oslofjord.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *