Fylkeskonservatoren i Østfold, vår gode “føringsagent”, besøkte Brekke i dag.

I rekken av støttespillere for arbeidet med gamle Brekke skole, skiller fylkeskonservatoren i Østfold seg ut. Hvert eneste år siden oppstart i 2014, har vi  fått økonomisk støtte til arbeidet, men ikke bare det…

Andreas Ebeltoft og Stefan Ädel fra fylkeskonservatoren flankert av Kjell Ole Brobakken og Eivind Børresen

Vel så viktig er de faglige råd og den motivasjon vi får gjennom kontakten med fylkeskonservatorens folk, som nok en gang besøkte oss i dag. I to timer saumfarte vi huset rom for rom, vi spurte og grov om små og større utfordringer og fikk anvisninger både på alternative løsninger og konkrete forhold som låskasser, festing av takrenner,  fjerning av gamle røropplegg, malingsalternativer, utforing av vinduer og alternativer for å synliggjøre og formidle husets mangesidige historie.

Det vi også fikk var ros, ros for godt gjennomført arbeid så langt og en klar visshet om at fylkeskonservatorens kompetanse og kroner også er “tett på” oss også de neste to – tre årene før vi kan erklære arbeidet som avsluttet. “Nå skal Brekke skole gjøres ferdig” som Stefan Ädel uttrykte det med et smil. Vi tar det til oss og med oss når vi i høst og vinter går løs på det innvendige arbeidet som bl.a. innbefatter et omfattende arbeid  med å male tak/himlinger og vegger.

Bakerovnen og grua som nå skal nå settes i stand var gjenstand for stor oppmerksomhet og mange spørsmål knyttet til alt fra ulike typer mørtel til røykkanaler. Det samme gjaldt vegger og tak der bla. fargevalg og tapettyper ble studert og kommentert med faglig tyngde. Det er lett å trå feil og gå seg vill i et slikt prosjekt der en både skal ha respekt for de historiske valgene som er gjort, samtidig som en skal ha huset i funksjonell stand, en stand som også skal formidle den kulturhistoriske arv huset representerer. Da er det godt å ha nærhet til den kompetansebase fylkeskonservatorens folk representerer.

Takk igjen for et svært hyggelig, lærerikt og motiverende besøk.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *