Gladmelding fra Norsk kulturminnefond

I 2021 og fram til tidlig i høst har dugnadsgjengen i Brottet arbeidet med å restaurere de to gjenværende bygningene fra stenhoggerperioden 1890 til rundt 1970, det vi kaller smia og maskinhuset tett ved Brottet amfi. Dette med støtte fra Viken fylkeskommune, Norsk kulturminnefond og Uni-stiftelsen.

I høst har vi startet på fase to i dette arbeidet nemlig å restaurere stenbruddet like ved, der det fortsatt finnes deler av jernbanen og vognene som fraktet stenblokkene til havna, og med fester for de gamle kranene.

For å få gjennomført dette arbeidet er et nødvendig med teknisk bistand og bistand for transport/kranløft. Gode naboer med hver sin yrkesbakgrunn fra disse fagområdene stiller opp gjennom sine firmaer og hjelper oss. Dette er imidlertid også et arbeid som krever økonomi og i dag kom gladmeldingen fra Norsk kulturminnefond om at kr 30.000,- er stilt til rådighet for arbeidet. I sin begrunnelse skriver kulturminnefondet følgende:

Hvaler kulturvernforening har tidligere restaurert to bygninger på stedet
med støtte fra Kulturminnefondet. Foreningen har laget en kulturarena på stedet, med form som et
amfiteater, og foreningen har lagt ned et betydelig arbeid for å holde stedet i hevd med en høy grad

av dugnadsinnsats.
I vurderingen av søknaden har vi lagt vekt på at det gamle steinbruddet er gjort tilgjengelig for et
bredt publikum, blant annet gjennom “Brottet Amfi” med teater- og konsertaktiviteter. Videre har
vi også lagt vekt på at området er regulert til bevaring.
Når det gjelder rekonstruksjon av et steinhuggerskur, faller dette utenfor vår tilskuddsordning da vi
ønsker å prioritere tiltak som primært er rettet mot bevaring av eksisterende bygninger og andre
kulturminner.
Etter en helhetlig vurdering har vi gleden av å støtte prosjektet med reparasjon av kraner,
reparasjon av jernbanespor samt informasjonstavle om steinindustrien i bruddet
.

Vi takker så mye for støtten og krysser fingrene for at også Viken fylkeskommune skal stille opp for prosjektet slik de også gjorde i fase en.

Krana som har gjort jobben flere steder i området ved Brottet, og som de siste årene har stått på scenen i amfiet, skal nå flyttes til Musemus-Brottet. Det krevet løftekraft og spesialkompetanse på jern. Her er dugnadsgjengen i gang med å demontere krana for flytting.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *