Gratulerer med flott støtte til Frøkengården

Frøkengården, Korshavn, her fotografert av Kjell Vassdal på 70-tallet

Stiftelsen Korshavn ble opprettet i 1994 etter initiativ fra Hvaler kommune. Formålet var å bevare eiendommen Korshavn (Frøkengården) på Hvaler. Eiendommen er gitt som gave fra eierne til Hvaler kommune. Stiftelsen ble opprettet av: Hvaler kommune, Hvaler Kulturvernforening, Fortidsminneforeningen i Østfold og Fredrikstad Museum.

Siden oppstarten på 1990-tallet har representanter for stifterne og ikke minst venneforeningen stått for et enestående dugnadsarbeid for å restaurere dette flotte kulturminnet. Dette er et arbeid som har stilt store krav til profesjonell planlegging,  respektfullt forhold til det kulturminne som skal bevares og ikke minst fokus på den økonomien prosjektet alltid vil være avhengig av for å komme i mål. Å sende søknader om støtte er derfor en viktig del av arbeidet og mang en gang må driftige grupper innse at de har tapt i konkurransen med andre gode formål og prosjekter . Kort sagt er kulturhistorisk arbeid, og  restaureringsarbeid i særdeleshet, et tålmodighetsarbeid der det gjelder å opprettholde entusiasmen og håpet om å lykkes, selv på dager da det butter imot.

I dag kom det imidlertid en gladmelding til ildsjelene som jobber med restaureringen av Frøkengården om at Fortidsminneforeningen har bevilget kr 100.000,- til videre arbeid. I sin begrunnelse sier Fortidsminneforeningen følgende:

Etter våre vurderinger vil prosjektet utgjøre en god referanse i regionen for tradisjonshåndverk og istandsetting etter antikvariske prinsipper. Frøkengården ligger allment tilgjengelig. Det er videre presentert gode og konkrete planer for kompetanseoverføring i form av håndverksdager og formidling til håndverkere og dugnadsgjeng.

Hvaler Kulturvernforening gratulerer med vel fortjent støtte til et kulturhistorisk arbeid som også er fremhevet i nylig vedtatte kulturminneplan for Hvaler kommune.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *