Hjelp oss å reise midler, slik at vi kan reise tårnet i Arekilen!! Vippsnummer 628751.

For første gang går Hvaler kulturvernforening i samarbeid med arbeidsgruppa for “gjenåpning” av Arekilen til det skritt og be enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv om støtte for å få sluttført et prosjekt, nemlig å få reist fulgetårnet i tilknytning til Arkimedesskruen.

På fundamentet til den gamle vindmølla som drev Arkimedesskruen skal det reises et fem meter høyt utkikkstårn – fugletårn

I det mangesidige Arekilen-prosjektet bestående av utbedring av stier , utkikksplattform, arbeid med å lage en ny modell av Arkimedesskruen samt etablering av informasjonstavler er det mange bidragsytere. Her skal nevnes Hvaler kommune, fylkeskommunen, fylkesmannen, Hvaler Kulturvernforening, Lions julelotteri, næringsaktører og privatpersoner . Det siste både gjennom betydelig økonomisk støtte og i form av dugnadsinnsats.

Nå gjenstår kun å få reist tårnet ved siden av skruen som plasseres ut i løpet av de nærmeste månedene. Her har vi nå endelig fått oversikt over kostandene for dette delprosjektet, og må nok innrømme at vi ikke har kjent godt nok til prisen på galvanisert jern som alene vil beløpe seg til ca. kr 220.000,- . Her skal nevnes at vi allerede får verdifulle råd og signalisert sponsorstøtte fra Lande mek og sveis.

Med transport og montering vil dette tårnet komme opp i totalt ca. 370.000,-. Pr i dag har vi “på bok” ca. kr 200.000,- , mao en manko på kr 170.000,- som vi ber om hjelp til å få finansiert. Vippsnummer er 628751 er knyttet til en av kulturvernforeningens konti.

Med tårnet på plass har vi som fellesskap sikret Hvaler et turmål som både gir oss opplevelser og kunnskap om kultur- og naturmiljøet i verneområdet Arekilen. Bli derfor med oss gjennom bidrag til Vippsnummeret over.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *