Hvaler kommune følger opp samarbeidet med Hvaler kulturvernforening i 2019. En tillitserklæring til vårt arbeid.

I går (13.01) behandlet Hvaler kommunestyre forslaget til budsjett og økonomiplan. Da denne saken ble behandlet i formannskapet la “de uavhengige” (tidligere Hvaler Høyre – nå Styrbord) fram et forslag om å videreføre kommunens vellykkede samarbeid (2017 og 2018) med Hvaler kulturvernforening gjennom en avsetning på kr 550.000,-. Dette er midler som både vil gjøre det mulig å videreføre allerede igangsatte tiltak, samt etablere nye prosjekter der “grunnstammen” er fokus på Hvalers kultur og historie. I går sa et enstemmig kommunestyre ja til dette spennende og mangfoldige samarbeidet.

Et forprosjekt med målsetting om å starte arbeidet med en replika (eksakt modell) av en losskøyte – Hvalerskøyte, er noe av det som kan komme i gang gjennom disse midlene.

Det er selvsagt svært viktig for kulturvernforeningen å få økonomisk støtte til kulturhistorisk arbeid, et arbeid som også kan være et sentralt bidrag til utvikling av opplevelsesbasert næringsaktivitet. Det som ikke minst er viktig ved dette vedtaket, er den tillitserklæring dette innebærer og den motivasjon dette gir for de som står på året rundt med frivillig innsats. I dette ligger kanskje den største gevinsten – muligheten for å bygge trivsel og med det god folkehelse.

Det som vil skje videre nå, er at styret i foreningen skal behandle saken, dernest skal det lages en fremdriftsplan i samarbeid med virksomhet kultur i Hvaler kommune

Her er det bare å si: Takk for et flott initiativ – takk til et stort politisk fellesskap for et perspektivrikt vedtak.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *