Hvaler kulturvernforening – 80 år som eier av gamle Brekke skole

ALLE BILDER ER NÅ “KLIKKBARE”, M.A.O. VED Å KLIKKE PÅ BILDENE KAN DU FORESTØRRE DISSE

De  som har vært innom kulturvernforeningens nettside vet at vi er godt i gang med å restaurere den gamle skolen fra 1849, et bygg der deler av dette kan føres tilbake til 1770-tallet, da som bolig for enker etter prester (presteenkesæte).

Det er for øvrig bemerkelsesverdig  at det ble oppført et skolehus på Hvaler hele 15 år før det i 1864, ved kongelig forordning, ble pålagt å ha faste skoler som avløsning for omgangsskoleordningen. Brekke skole er således en av de eldste i landet.


Selv om det gamle skolebygget også fungerte som et supplement til de “nye” skolene i bygda helt fram til 1960-tallet,  var det allerede klart før krigen at tiden som primærskole var over. Hva skulle man så gjøre med det gamle skolebygget? I mars  1937, for temmelig nøyaktig 80 år siden, ble det fattet en beslutning som skulle få betydning for det kulturhistoriske arbeidet foreningens medlemmer utfører i dag. Historiker, leder av Hvaler historielag og formannskapssekretær i Hvaler kommune Andreas Madsen, barnebarn av Andreas Nilsen, som var lærer ved Brekke skole i 56 år, tok da initiativet til å verne bygget og fikk dette overdratt til Hvaler historielag, forløperen til Hvaler kulturvernforening – se “særutskrift” under.

 

Selv om intensjonene om vern og istandsetting var klart uttalt, var forholdene for å kunne sette dette ut i livet dårlig. Krigen satte bom for det meste og etter krigen var det delvis bruk for huset, samt at få midler ble stilt til rådighet for bevaring. Det var først på 1980-tallet at det igjen ble bevegelse i vernearbeidet. Det var historielagets folk med bl.a. Andreas Madsen i spissen som på nytt tok grep for sikring av taket som hadde forfalt. I tillegg kom nye folk til som Otto Reff (senere ordfører) og Jan Arntzen – fra 1972 leder av det som da ble kalt Hvaler bygdesamling. Byggmester Ragnar Edvindsen ble engasjert for en gjennomgang av huset,  og  vedtak i skolestyret slo fast at bygget skulle settes i stand som skolemuseum uten at dette ble fulgt opp.

På 1990-tallet ble det på nytt behov for en redningsaksjon for deler av bygget. Igjen dukker Jan Arntzens navn opp  sammen med bl.a. Arne Martin Klausen, sosialantropolog og leder av kulturvernforeningen. Deler av huset ble gjenstand for midlertidige tiltak, men forfallet var åpenbart.

Brekke gamle skole før oppstart på restaureringsarbeidet i 2015

Årene kom og gikk uten at det ble satt inn ressurser for å sette det gamle skolebygget ordentlig i stand. Spørsmålet om husets fremtid var flere ganger oppe og rivning vokste fram som et klart alternativ.  I 2012 var interessen fra Hvaler kommune stor for å benytte arealene til omsorgsboliger, og rivning av bygget ble på nytt aktualisert, en problemstilling Hvaler kulturvernforening måtte forholde seg til. Som forening med lokalhistorie og vern av kulturminner som hovedmål måtte vi handle og noe av dette innebar kontakt med Fredriksstad Blad som lagde en større artikkel der overskriften var “HVALERS FØRSTE SKOLE RÅTNER OPP” illustrert med en sorgtung leder og et tre som vokste inn i veggen

Dette skulle vise seg å ha effekt. I tillegg til det initiativ som ble tatt av oss i Hvaler kulturvernforening, reagerte saksbehandler i Hvaler kommune Irina Bjørnvall og fylkeskonservatoren i Østfold i samme retning. Dette viktige og mangesidige historiske bygget i tjeneste for lokalsamfunnet Hvaler, og Kirkeøy i særdeleshet, måtte “vernes” og settes i stand. Fylkeskonservatoren, vår trofaste følgesvenn og støttespiller gjennom flere år, bevilget rundt kr 40.000,- til en bygningshistorisk rapport som ble laget av byggmester Egil Norli i 2014. Med denne som grunnlag og med støtte fra Norsk kulturminnefond og fylkeskonservatoren kunne vi starte arbeidet. Senere har vi i tillegg mottatt støtte fra Hvaler kommune, UNI-stiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB.


I april 2015 ble det dannet en venneforening med Kjell Ole Brobakken som leder og  15.10. samme år ble taket ryddet for taksten. Vi var i gang med et kulturhistorisk arbeid av stor verdi for Hvalersamfunnet, et arbeid vi har som mål å avslutte i 2019, 170 år etter at Brekke skole ble Hvalers første faste skole.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *