Hvaler kulturvernforening “leverer historie” i disse dager

I disse dager kan vi notere oss for både at et viktig prosjekt er sluttført, et annet i sin startfase samt at vi for første gang i foreningens historie har hatt besøk av saksbehandlere i Sparebankstiftelsen DNB. Når det gjelder det siste, er det nemlig heller unntaket enn regelen at saksbehandlerne i denne viktige finansieringskilden besøker sine gavemottakere. Når det gjelder kulturvernforeningens kontakt med DNB-stiftelsen går den tilbake til Brottets første år da vi mottok kr 200000 til bygging av teateranlegget. Senere har vi mottatt støtte både til Amfigrotta, Brekke skole og nå sist til losskøyteprosjektet da vi i 2020 fikk kr 600.000,- . Hvorvidt vi får en ny bevilgning i år, får vi imidlertid først vite i slutten av måneden.

Vi noterer imidlertid med stor tilfredshet at saksbehandlerne Ane Marte Ringstad og Tuva Løkse, den siste som prosjektleder for Håndverksløftet, et prosjekt med målsetting å gjøre ungdom interessert i arbeid med tradisjonshåndverk var imponert over det de så, og det engasjementet vi har ikke minst inn mot barn og unge. Det var besøket til båtbyggeriet og arbeidet med losskøyta det ble lagt størst vekt på i dag

Et annet prosjekt der historien står i sentrum, er kalt “Fra en skole til en skole” i samarbeid med Hvaler barne- og ungdomsskole. Dette er et prosjekt som har vokst fram siden kulturvernforeningen avsluttet arbeidet med gamle Brekke skole, og det ble klart at det gikk mot en felles skole på Hvaler. Nå er den over 170 år lange skolehistorien festet på veggen i en av skolens korridorer. Med bilder og tidslinjer illustreres den skolehistoriske reisen via rundt 25 skoler, og med det blir et speil på øysamfunnets utvikling. I tillegg til at denne historien nå er festet på en 7 meter lang vegg, skal alle skolens elever få denne historien med seg i form av et hefte vi har laget med støtte fra Lions og Hvaler kommune. På skoleavslutningen i morgen 15.06. skal den historiske veggen avdukes for foreldre og elever.

Det som også skal markeres i morgen 15.06. er oppstart på et digitalt stiprosjekt som Hvaler kulturvernforening deltar i sammen med fem andre historielag i Østfold. Prosjektet er initiert av Riksantikvaren i samarbeid med spillselskapet Wittario i Moss. Kulturvernforeningens bidrag, som Gunn Hedberg har vært arkitekt for, innebærer at elever skal gå i grupper på det som i utgangspunktet er en rundt 7 km lang sti fra Grønne Bakke ved Rødshuet (mot Løperen) til Hvaler kirke/retur. Dette er den strekningen som kirkefolket fra de vestre øyene måtte gå når de skulle til kirken før Spjærøy kirke ble bygget i 1891. Med kirkeplikt, og ved andre nødvendige besøk til kirken, måtte mao folk fra de vestre øyene bruke båt/gå eller blifraktet med hest og vogn over lange strekninger. Det er via en egen app at 40 skoleungdommer fra Hvaler barne- og ungdomsskole skal ta seg fram i morgen som del av testen på denne digitale stivandringen. Læring om kulturhistorien er mao sentralt i denne vandringen

Her vil jeg legge til at om det også er andre, voksene som barn, som ønsker å være med oss, møt fram ved Hvaler kirke kl 09:30

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *