Hvaler kulturvernforening leverer og rapporterer

img_0382

Fortsatt skal en del kvadratmeter med bryggedekke på plass , men om få uker står Nordgårdsbrygga ferdig. Alle bilder på siden fra gårsdagens dugnad

I 2015  inngikk Hvaler kulturvernforening en avtale med Hvaler kommune om å bygge ut Nordgårdsbrygga ved Brottet. I korthet bygger avtalen på følgende tre forhold:

  1. Bevilgningen skjer i hovedsak over kommunes budsjett
  2. Dugnadsgjengen i kulturvernforeningen bygger brygga
  3. Brygga ferdigstilles innen utløpet av 2016

Når vi nå har passert 1. oktober kan vi slå fast at avtalen blir holdt. Vi vil kunne sette sluttstrek i løpet av 4 – 5 uker, litt avhengig av været senere i høst. Det betyr m.a.o. at brygga vil stå ferdig innen utløpet av november.

img_0381img_0385

Allerede i juni var bevilgningen fra Hvaler kommunene brukt opp. Kulturvernforeningen har imidlertid vært innstilt på å få prosjektet vel i havn og har gravd dypt i “egen lomme”, ja totalt har foreningen brukt ca kr 150.000,- over tre år på dette bryggeprosjektet.

I tråd med avtalen med Hvaler kommune har foreningen nå laget fram en rapport til informasjon både for administrasjon og politikere i Hvaler kommune samt for  andre som måtte ha interesse av et slikt samarbeidsprosjekt. Les rapporten her:

rapport-til-hvaler-kommune-prosjektnummer-br-2001-siste

img_0390

Avslutningsvis i rapporten slår Hvaler kulturvernforening fast følgende:

Hkvf vil med dette få takke HK for bevilgningene som har muliggjort utbygging av Nordgårdsbrygga, samt for effektivt samarbeid med administrasjonen under prosjektperioden.
Hkvf vil også understreke de mangesidige erfaringene dette til dels krevende prosjektet har tilført foreningen både administrativt, teknisk og organisatorisk. Ikke minst vil peke på styrken i det frivillige arbeidet med tanke på kontinuitet og lojalitet i fremmøtet gjennom hele året uansett værforhold, og som grunnlag for å oppnå gode økonomiske avtaler med næringsbedrifter. I så måte har vi erfart at det ligger store muligheter i trekantforholdet frivillighet, næringsliv og offentlig virksomhet også som grunnlag for senere prosjekter.

 

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *