Max uttelling i max vær på høstens dugnader

En ting er rimelig sikkert; værgudene spiller på lag med dugnadsgjengen i Brottet. Med stort sett strålende vær på mandagsdugnadene de siste to månedene og godt fremmøte er vi nå kommet så langt at hele det 130 m2 store taket har fått tredekke. Nå er det kun inndekking av sidene på det terrasserte taket samt noe tilrettelegging av mer estetisk karakter som gjenstår. Om ikke værgudene viser oss en annen side i de neste to tre ukene, vil det arbeidet som vi så for oss også etter jul, være ferdig i god tid før klokkene ringer for jula.

Ole-Christian Bernholth, Paul H, Arild Johannesen, Leif Hansen, Asbjørn Svendsby, Erling Olsen, Kennet Baarstad og Thor-Ivar Olsen i ferd med å sluttføre arbeidet på selve taket.

Jan Appeløgren og Thor-Ivar Olsen har jobben med å kle inn sideveggene på det terrasserte taket.

Jan Vassdal i gang med å grave grøft for trekkrør for fiber som skal på plass i Amfigrotta før neste sesong

Mellom Dypedalsåsen eldresenter og Brottet går det en koselig skogsvei som delvis har vært ufremkommelig det siste året p.g.a. byggearbeider og graving av grøft for fiber som legges i området. Nå er den øverste delen av veien igjen på plass slik utbygger NIPAS lovte. Vårt håp er at veien skal ytterligere utbedres slik at ikke minst beboere og ansatte på eldresenteret skal kunne gå turer ned til Brottet og Museumshavna. Her håper vi nå på hjelp fra Hvaler kommune både med maskinkraft og et topplag med jord/subus.

Paul Henriksen

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *