Med nyervervet kunnskap og nensom hånd restaureres gamle Brekke skole

img_6855 img_6859

Birgit Sandstrøm og Ragnhild Nordengen har tilegnet seg verdifull kunnskap om gamle vinduer. Her i arbeidsrommet “midlertidig innredet” i  verkstedet til Skjeærgårdstjenesten

En spennende side ved å restaurere et bygg som Brekke skole, med en rekke elementer fra det opprinnelige huset satt opp rundt 1770, er at de som er engasjert i arbeidet tilegner seg ny og viktig kunnskap. Og nettopp dette med å erverve ny kunnskap har Birgit Sandstrøm, Ragnhild Nordengen og Eivind Børresen gjort gjennom å gå på kurs i restaurering av  gamle vinduer.  I disse dager er turen kommet til et av klenodiene i det gamle skolebygget , gavlvinduet på nord-veggen.

Det er spesielt på nord-veggen at vi fortsatt har et godt utvalg av blåst vindusglass fra 1700-tallet
Det er spesielt på nord-veggen at vi fortsatt har et godt utvalg av blåst vindusglass fra 1700-tallet

Når det gjelder dette med å tilegne seg kunnskap om gamle byggemåter, malingtyper,  tapeter og håndverkstradisjoner, så legger flere av de organisasjonene som støtter oss økonomisk nettopp vekt på det. I så måte kan vi også dokumentere dette som en godt innarbeidet praksis i arbeidet med Brekke på flere av de nevnte områdene. Dette er kunnskap som forhåpentligvis kan formidles videre til dem som i “neste ledd” skal overta forvaltningen av dette historiske bygget, eller gå løs på et annet verneverdig bygg.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *