Nesten ikke til å tro

Den gamle fyrlykta på Belgen og Tune-jolla "Jacobine" er klare for innsats i Kystlekeplassen
Den gamle fyrlykta på Belgen og Tune-jolla “Jacobine” er klare for innsats i Kystlekeplassen som vil bli ferdigstilt i løpet av 2015. dagens bevilging på kr 150.000,- gjør dette mulig.

Den samme dagen som Jan Arntzen og undertegnede, på vegne av Hvaler Kulturvernforening,  mottok nærmiljøprisen på kr 100.000,-  fra Berg Sparebank, kommer en ny gladmelding , denne gangen fra Sparebankstiftelsen DNB. Det banksjef Jon Davidsen kan fortelle, er at foreningen er tildelt ikke mindre enn kr 150.000,- til Kystlekeplassen samt til utbedring av badeplassen ved Brottet.

Denne flotte støtten fra to sparebanker i tillegg til støtten fra Østfold fylkeskommune (kr 50.000,-), Hvaler Hytteforening (kr 10.000,-) og Kirkeøy Lions (kr 5000,-), betyr at vi i løpet av to måneder kan glede oss over kr 315.000,- til utvikling av Brottet med Amfigrotta, Kystlekeplassen og tilskudd til ny kystledhytte. Totalt har vi i 2014 mottatt kr 440.000,-

Pengene vi mottar, er selvsagt svært viktig med tanke på de store investeringene vi nå gjør. Men, vi gleder oss samtidig over den begrunnelse som gis fra alle våre gode støttespillere når de legger vekt på at Hvaler Kulturvernforening står for:

  • Planmessig arbeid og resultater
  • Stor frivillighet over år
  • God mediedekning
  • Arbeid som kommer alle aldergrupper til gode.

Den store støtten som vi nå har mottatt gir oss inspirasjon til videre arbeid.

Takk til dere alle for støtten

Paul Henriksen                                                                                                                                         Leder i Hvaler Kulturvernforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *