Norske historiske spel; fortellinger om Norge, formidling, frivillighet, attrasjonskraft og verdiskapning……

Overskriften kunne vært enda lengre for å beskrive seminaret som lørdag og søndag (16.-17.03.) ble arrangert på Scandic City Hotell i regi av den landsomfattende organisasjonen “Norske historiske spel”, en sammenslutning med medlemmer fra over 50 norske lokalsamfunn, herunder Brottet kultur på Hvaler. For de som ikke er kjent med “Brottet kultur”, så er det et trepartssamarbeid mellom Hvaler kulturvernforening, Kulturværste AS og Hvaler barne- og ungdomsteater Brottungær. Fra Brottet kultur deltok i tillegg til Hans Petter Thøgersen “Thøger” (som er styremedlem i Norske historiske spel), Kari Bjørke (Brottungær), Else Marie Hansen (ansvarlig inspisient og rekvisitter) og undertegnede som leder av styret for samarbeidet.

Det var et mangesidig program vi i dag ble stilt overfor på City; alt fra den økonomiske og praktiske rammene slike lokale spill stilles overfor ( Åslaug Sem-Jacobsen – Stortingets familie- og kulturkomite), frivillighetens helt sentrale rolle og ikke minst den ressurs lokale spill, som det vi kan presentere i Brottet, er for utviklingen av lokalt reiseliv. Det siste aspektet flott presentert av Fredrikstads tidligere reiselivssjef Ann-Jorid Pedersen, nå (Mimir) som rådgiver innen opplevelsesdesign. Fra Fredrikstads frodige revyliv, kunne Pål Nilsen i “Fredrikstad-guttane”, på en svært humoristisk, men samtidig realistisk måte, fortelle om fallgruvene et entusiastisk miljø kan gå i.

I en slik setting kommer en rekke problemstillinger opp, ikke minst den reduserte støtten kulturområdet må forholdde seg til i en “dyrtid”, omfordelinger til bla. forsvar og sikkerhet og i fraværet av å være et lovbeskyttet område som skole og eldreomsorg. Andre problemstillinger som ble reist var fraværet av museenes engasjement i forhold til lokale historiske spel, mao helt parallelt til det vi opplever fra Østfoldmuseenes side.

Som avslutning på lørdagens seanse var det en glede å ta med seminardeltagerne til Hvaler, kommunen som har “Flest soldager uansett vært” som del av logoen. Selv om dagen langt fra var solfylt, ble det like fullt en svært hyggelig dag i Brottet der undertegnede kunne informere både om det gode samarbeidet med Hvaler kommune, utviklingen av området i dag kalt Brottet kystkultursenter, fortelle om dugnadsgjengens innsats, byggingen av losskøyta “Arnt Otto” og sist, men ikke minst å vise spel-folket stoltheten Brottet amfi der leder av “Norske historiske spel” Laila Skaret markerte takk for omvisningen gjennom å fremføre stev i lett snøvær.

Takk til foreningen “Norske historiske spel”, takk til Thøger for hans uutslettelige arbeid for lokale historiske spill – takk for det å kunne være med i et slikt nasjonalt fellesskap av historisk formidling der frivilligheten er helt sentral.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *