Ny dato for bygdedagen – lørdag 8. juni i Brottet kystkultursenter

Gjennom flere tiår har bygdedagen på Hvaler blitt arrangert på kystmuseet pinseaften, de to siste årene med en avdeling av programmet lagt til Brottet kystkultursenter. I år faller pinseaften på 18. mai og i den anledning har styret i kulturvernforeningen sett på utfordringer som dette gir som arrangementsdag. I tillegg kommer det forhold at det har vist seg utfordrende spesielt for organisasjoner og selgere med boder/telt å finne sin plass i et arrangement over et så vidt stort areal som det kystmuseet og Brottet representerer. I tillegg kan vi ikke garantere tilgjengelige parkeringsplasser denne dagen da avtalen om bruk av p-plassen løper fra 1. juni. Det ble derfor fattet følgende vedtak:

Årets bygdedag arrangeres lørdag 8. juni og da kun i området Brottet kystkultursenter. I programmet for dagen inngår bl.a. mindre konserter og besøk av MS Hvaler som vil ligge ved Nordgårdsbrygga et par timer.

Årets bydedag arrangeres kun i området Brottet kystkultursenter.

Vi ser ikke bort fra at 2. lørdag i juni i Brottet vil kunne bli en permanent løsning, men vi vil ta en beslutning etter evaluering i etterkant av årets bygdedag.

Det må legges til her, at selv om bygdedagen vil ha sitt hovedfokus på aktiviteter i Brottet, så bør det ikke være til hinder f.eks. for en utstilling på låven på kystmuseet. Dette må da gjennomføres i regi av museet, men vil bli tatt inn i programmet for bydedagen.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *