Randi Utgård er død

Med Randi Utgårds (86) bortgang, har Hvalersamfunnet og Hvaler Kulturvernforening spesielt mistet en av sine store kulturpersonligheter. Gjennom engasjementet for å etablere bygdesamlingen i 1971, flere bøker og artikler, og ikke minst gjennom et stort dugnadsarbeid har Randi Utgård gitt et svært verdifullt bidrag til arbeidet med vår kystkulturelle arv og Hvalers historie spesielt. For sitt mangesidige arbeid har Randi Utgård mottatt Hvaler kommunes kulturpris. Vi lyser fred over Randi Utgårds gode minne.

Paul Henriksen, Leder i Hvaler Kulturvernforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *