Riksantikvaren har rangert de beste kulturminnekommunene. Hvaler har en jobb å gjøre.

Riksantikvaren har rangert samtlige norske kommuner etter hvor gode de er til å forvalte sine kulturminner. Det er fjerne år på rad at dette blir kartlagt på bakgrunn av de opplysninger kommunene selv inngir til statistisk sentralbyrå- KOSTRA.

Tydal kommune og Vessingsjødammen, et damanlegg fra 1959, er et av mange kulturminner som Riksantikvaren trekker fram
Dette er de 15 beste kommunene i rangeringen: Asker, Brønnøy, Folldal, Haugesund, Karmøy, Kristiansand, Lesja, Odda, Oslo, Røros, Skedsmo, Suldal, Sørum og Trondheim, m.a.o. ingen Østfold-kommuner topper denne lista. Kommunene som troner på toppen av lista  får alle maks score med 9 poeng, Spørsmål om kompetanse, gode oversikter, planer og penger til kulturminner  er det kommunene rapporterer på og blir bedømt etter. Fredrikstad kommune får en god score med hele 6 poeng, mens Hvaler havner på 3 poeng og med det havner i en større gruppe der flere Østfold-kommuner er representert. Se lista over samtlige kommuner under.http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Her-er-de-beste-kulturminne-kommunene
 

 

Spørsmålet som stilles er om Hvaler kan heve seg fra en beskjeden plass til å bli en av landets ledende på kulturminnevern. En stor utfordring vil dette være, men på ingen måte umulig. Dette forutsetter at

  • Hvaler kommune snart får på plass en kulturminneplan med klare føringer
  • Arbeidet med å registrere kulturminner videreføres
  • Hvaler kommune har en eller flere som er dedikert oppfølging av arbeidet med kulturminner og kulturminnevern
  • Det settes av penger til kulturhistorisk arbeid
  • Hvaler kommune viderefører samarbeidet med Hvaler kulturvernforening etter mønster av samarbeidet i 2017. Dette gjelder registrering av fortidsminner, informasjon om kulturminner og kulturminnevern, planleggingsarbeid (vi lager nå forvaltningsplan for Festningsholmen) og  tiltak som istandsetting av lavettene på Festningsholmen, Akerøya.

Hvaler har en stor og verdifull samling av kulturminner som  gir oss kunnskap om kystens liv og historie. . Dette er sentrale verdier knyttet til vår identitet og som grunnlag for friluftsliv og næringsutvikling. Løfter vi dette samfunnsområdet, slik mange andre norske kommuner nå gjør, har Hvaler kommune og Hvaler-samfunnet for øvrig store muligheter til å klatre på Riksantikvarens eksklusive liste  over kulturminne-kommuner.

Det gjenstår å se neste høst om vi har startet klatringen på lista

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *