Seminar som gir god bør. “Nå tetter vi et “hull” i kunnskapen om kystens båttradisjoner….”

Når det gjelder forskning på, og formidling av, kunnskap om kystens historie og båttradisjoner, viser erfaringer at det både på Vestlandet og i Nord-Norge har vært utviklet en langt sterkere interesse og oppfølging av dette, enn hva tilfellet har vært i vår del av landet. Ett av “hullene” i den historiske kunnskapen om båttradisjoner i sørøst Norge er Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Maritime Center i Fredrikstad, nå i gang med å tette gjennom å bygge an replika av en losskøyte anno 1860. Skøyta som allerede er gitt navnet Arnt Otto, vil forhåpentligvis være seilingsklar senest i 2024.

Med støtte fra Riksantikvaren og Østfold Historielag, ble det i to dager (4. og 5.11) arrangert et meget spennende seminar i Amfigrotta om nettopp Hvalerskøyta og den båtbyggertradisjon denne båten står i. 30 deltagere både fra vårt distrikt, Hardanger Fartøyvernsenter, fra miljøer i Sverige og fra Forbundet Kysten, var disse dagene samlet til fagseminar både med kulturhistoriske temaer og mer faglig fordypende temaer på dagsorden. Kort skal nevnes følgende foredrag på seminaret:

  • Historien om Hvalerskøyta, tidligere leder av Kystmuseet Hvaler, Morten Skadsem
  • Losvirksomheten i Norge på 1700 tallet, generalsekretær i Forbundet Kysten, Per Hillestund
  • Tradisjonelle seil – Seilmaker Marius Berg – stipendiat som seilmaker: Marius vil bruke vårt prosjekt som basis for sitt stipendarbeid i Norsk Håndverksinstitutt
  • Repslager ved Hardanger Fartøyvernsenter Sarah Sjøgreen om tradisjonelle seil og tauverk av naturfiber
  • Fredrik Lejonhuvud om sitt doktorgradsprosjekt “Brutte håndverkstradisjoner”

Dette seminaret fremstår så vidt vellykket, at det er rimelig sikkert av vi allerede neste høst arrangerer et tilsvarende seminar med tanke på å følge prosjektet med å bygge losskøyta Arnt Otto.

Ett hjertesukk hører imidlertid med her. Hvor var Østfoldmuseene/Kystmuseet Hvaler som fagmuseum for kysthistorien. Det burde være en selvfølge at et slik tema som det Hvalerskøyta representerer hadde gitt grunnlag for deltagelse.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *