Sier politikerne på Hvaler ja til ytterligere støtte til Nordgårdsbrygga?

BlomURBEX_N_1215331_8200802IMG_7378 IMG_7385 (2)IMG_7371

Som vel kjent er Hvaler kulturvernforening godt i gang med å bygge en større trebrygge over den gamle stenfyllinga der det i sin tid ble skipet ut sten til bygninger og gater i en rekke land “over hele verden”. Til dette arbeidet avsatte Hvaler kommune kr 300.000,- i budsjettet for 2015. Under arbeidets gang har vi møtt på utfordringer som tilsier at brygga blir noe dyrere. I en søknad til kommunen tidligere i vinter begrunner vi behovet for ytterliggere kr 155.000,- med følgende:

  • Under arbeidet med pålene, ble det avdekket en fjellrygg som vanskeliggjorde arbeidet. Dette bidro til et større antall timer med pram og to mann (Kystmiljø), enn først anslått.
  • Brygga bygges over en gammel stenfylling (“Stenbrygga”) som har vist seg delvis å ha rast ut. Dette har gjort sitt til at pålene måtte settes lengre ut i sjøen, noe som har ført til at de gamle akterfestene knyttet til kommunale plasser måtte flyttes (Kystmiljø).
  • Som et resultat av ovennevnte forhold blir det behov for et noe større kjøp av materialer og festeanordninger. Selv om Hvaler kulturvernforening har oppnådd svært gode rabatter øker dette kostnadsrammen på prosjektet.
  • Strømtilførsel og bryggebelysning skal på plass. Det er ingen belysning i dag.

Torsdag 10. mars behandler formannskapet denne saken der administrasjonen er positiv til å bevilge disse midlene. Det er derfor vanskelig å tro at Hvalers politikere, som tidligere  entusiastisk har støttet prosjektet, vil si nei til en slik tilleggsbevilgning. Det er for øvrig kommunestyret (31.03.) som har det avgjørende ordet i saken.

Med en slik tilleggsbevilgning på plass, vil området få et havneanlegg ferdig i løpet av et halvt år, et havneanlegg som både vil gi plass til private båteiere (kommunale plasser), verneverdige båter ( søknader foreligger allerede) og fremstå som en attraktiv anløpshavn for charterbåter i Hvaler-skjærgården.

I morgen, lørdag 5. mars, er det på nytt stor dugnad på brygga og viktige bæreelementer skal på plass. 12 mann er klare til innsats fra kl 10:00.

Les hele saken her:

https://hvaler.kommune.no/Documents/Politikk_og_demokrati/Formannskapet/2016/Innkallinger/2016-03-10/2016-03-10%20Innkalling%20-%20Formannskapet.pdf

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *