Skolehistoriske klenodier på Brekke

Som kjent arbeider Hvaler Kulturvernforening for bevaring og istandsetting av Brekke gamle skole, Hvalers første faste skole fra 1849. Til dette arbeidet ble det tidligere i år bevilget kr 40.000,- fra Østfold fylkeskommune til utarbeidelse av en tilstandsrapport. På grunnlag av dette materialet vil det i løpet av høsten bli søkt om midler fra Kulturminnefondet for en større istandsetting av et bygg med stor historisk verdi for Hvaler-samfunnet.

Plansjen som viser "Moses i sivet"  er en av mange skolehistoriske klenodier Hvaler Kulturvernforening nå tar hånd om.
Plansjen som viser “Moses i sivet” er en av mange skolehistoriske klenodier Hvaler Kulturvernforening nå tar hånd om.

Brekke 2

 

Med et klart apropos  til påsken – bildet av Jesus på korset

Brekke 3 Brekke 4

I tillegg til plansjer knyttet til kristendomsfaget, rommer samlingen bl.a en rekke kart og plansjer brukt i andre fag. De eldste plansjene vi registrerte i dag (15.4) var datert 1902.

I tillegg til det Brekke skole representerer i form av  kulturhistorisk og arkitektonisk verdi, “gjemmer” den gamle skolen på en stor “skatt” av stor interesse for alle de av oss som har syn for det historiske innholdet i skolen. På Brekke finner vi dette  i form av rundt 300 plansjer knyttet til fag som “kristendom”, “naturfag”, “geografi”, “historie” og “regning”. I tillegg rommer samlingen rundt 50 større geografiske kart og  “illustrasjoner” knyttet til mål og vekt samt forplantningslære.

Styret i Kulturvernforeningen vil nå bruke god tid på forvaltningen av dette historiske materialet. Det vi foreløpig ser for oss er at vi skal:

  • Avfotografere alle kart og plansjer i løpet av høsten 2014
  • Dokumentere materialet – i løpet av høsten 2014
  • Stille ut alle kart, plansjer og noen bøker i løpet av sommeren 2015
  • Sikre utvalgt materiale for permanent utstilling i huset ( Brekke gamle skole)
  • Selge overskuddsmaterialet for et evt. fond for bevaring av Brekke gamle skole

PaulHenriksen                                                                                                                                           Leder i Hvaler Kulturvernforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *