Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus med flott støtte til musikkspillet Brottsjø…….

“Vi bygger kultur sammen med Hvaler barne- og ungdomsteater “Brottungær” og vår mangeårige samarbeidspartner  Kulturværste AS.

Som tidligere fortalt vil  musikkspillet Brottsjø, årets oppsetting i Brottet, være en samproduksjon der Hvaler kulturvernforening, Barne- og ungdomsteateret Brottungær og Produksjonsselskapet Kulturværste AS (Hans Petter Thøgersen, Svein Gundersen og Ole-Herman Gudim Lundberg) tar et felles løft både økonomisk og praktisk (se bilder fra dugnadsarbeidet over). Nå er det en gang slik at ikke alt kan skje på dugnad. Selv til en relativt enkel produksjon som denne, er det et betydelig økonomisk løft, der årets budsjett ligger rundt 1,5 mill.

Flagget til topp for Sparebank1 Stiftelsen Østfold og Akershus, Hvaler kommune og Spefondet

Når flere av våre mange søknader om støtte til en slik produksjon så blir besvart positivt, er det bare å takke og heise flagget. Denne uka har det nemlig tikket inn hele kr 400.000,- til denne oppsettingen med premiere 11. juli.

Det største bidraget står Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus for med hele kr 200.000,-. Gjennom denne flotte støtten viser Sparebank 1 Stiftelsen at de verdsetter det arbeidet som kulturfellesskapet står for og det verdifulle som ligger i å henvende seg til et bredt aldersspenn fra barn til godt voksene. Ikke minst ser Stiftelsen verdien av den rolle teateret har i formidlingen av vår kultur og historie.

Hvaler kommune, ved virksomhet kultur, følger også i år opp med flott støtte både økonomisk og i form av  varer og tjenester, totalt beregnet til 125.000,-.  Dette viser også at kommunen setter pris på og støtter arbeidet i Brottet amfi.    

Men det stopper ikke der. Også kulturrådets avdeling for lokale- og historiske spel, “Spelfondet”, stiller opp med kr 75.000,-

Med dette har vi i løpet av de tre siste dagene fått en klar bekreftelse på at vi har bred støtte for arbeidet gjennom å bli tilført betydelige beløp.

Når det er sagt, så er vi imidlertid ikke i mål. Fortsatt jobbes det med sponsoravtaler som vi håper skal gi et ytterligere bidrag til å redusere den økonomiske risiko som alltid hviler over slike prosjekter.

MEN -nå gleder vi oss over flott støtte og ønsker publikum velkommen til å en fin sang- og teateropplevelse ved idylliske Skjelsbusundet på Spjærøy der premieren som nevnt er onsdag 11. juli.

Paul Henriksen

 

 

Med dette kan vi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *