Vi er gode, men skal bli bedre, også på markedsføring

img_0470img_0464

Hvert år siden vi startet opp med egen facebook- og hjemmeside  har vi registrert økende interesse for det vi har presentert. En aktiv markedsføring via disse kanalene har derfor blitt en viktig side ved arbeidet både for å fortelle om den daglige aktiviteten i Hvaler kulturvernforening, men ikke minst for å gi kunnskap om kystens liv og historie.

Selv om vi er stolt av det vi har fått til så langt på området markedsføring og informasjon, har vi siste året avdekket  svakheter ved dagens system i forhold til at bilder og lenker har falt ut. Dette har ført til at vi har satt i gang et arbeid for å fornye hjemmesiden både med tanke på alle de som søker informasjon og gjennom å forbedre verktøyet for oss som produserer stoff til siden. Ikke minst ønsker vi at hjemmesiden skal fremstå som et “arkiv” for alle dem som søker kunnskap om Hvalers kultur og historie.

Fram til vi kan presentere den nye siden har vi imidlertid rekonstruert “dagens side” i form av å føre lenker og bilder tilbake. Dette betyr at de som har etterlyst filmen om stenhoggerne på Dypedal (NRK 1967)  , Arne Martin Klausens artikkel “Løper’n er dyp”, “Eventyret om Brekke gamle skole” og mye annet, nå kan finne dette både under fanen “Historien om Hvaler” og “Lenker til historien” https://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/historiske-blikk/

Da ønsker vi et godt dypdykk i historien og velkommen  til en ny og oppdatert hjemmeside når den er klar om noen uker.

Pau Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *