En hjertelig takk for støtten til gamle Brekke skole – vi er overveldet!

Da vi startet innsamlingsaksjonen for gamle Brekke skole i begynnelsen av mai håpet vi på kr 12.000,- som tilskudd til innredning av husets 1. etasje. Etter hvert som innsamlingen skred fram, steg håpet om kr 15.000,- og deretter kr 20.000,- Vi kan i dag notere kr 27.000,- , et fantastisk beløp gitt av rundt 55 enkeltpersoner/familier og et firma (Borge Rør AS). Vi sier nok en gang hjertelig takk dere alle. Pengene skal vi anvende på best mulig måte for at allmennheten skal dra nytte av huset. Ikke minst er en slik støtte en inspirasjon til å jobbe videre med dette bygget som skinner utvendig og som snart også skal skinne innvendig.

Er det fortsatt noen som ønsker å gi til prosjektet, så er dere selvsagt hjertelig velkommen til det. Kontonummeret til Brekke skoles venner er: 1503.37.73584

Paul Henriksen

Dugnad på stengrunn

I Brottet jobbes det nå på spreng på flere områder. Noe av dette dreier seg om å sikre og utvide anlegget, mens andre gjøremål er siktet direkte inn mot årets oppsetting av musikkspillet Brottsjø med premiere 11. juli.
Når det gjelder det siste, så bygges det, som tidligere fortalt, en utvidet scene. I stykket skal denne fremstå som brygge, mens det på scenen vil være en gammel skute med to master. På bildene under er Petter Wistner, Espen Wistner, Thor-Ivar Olsen og Steinar Pettersen i gang med å bygge nevnte «brygge». Foreldrene til «Brottungane» har brukt pinsen til å bygge skuta.

I

 

 

 

 

 

hovedinngangen til Brottet eller den såkalte «Arntzen-svingen», navnet gitt i gave til Jan Arntzen på 80-års dagen i 2010, pågår det det også et utfordrende arbeid, nettopp ledet av Jan som snart kan feire sin 87. års dag (2. juni). Her skal store stenblokker på plass for å komplementere denne flotte inngangen. Dette ikke uten utfordringer da hver sten må tilpasses for å få dette estetisk korrekt. Bildene over forteller sitt om alder, engasjement og ikke minst kompetanse på arbeid med å forme granitten.

Sikring er stikkordet for bildet over der det nå er drevet ned 6 lange stolper, 6 meter til fjell, for å hindre utglidning og ødeleggelse på anlegget. Nå skal det forskalles og støpes  for en større forstøtningsmur.

På bildet over er Jan Arntzen i gang med å binde stolpene sammen med armeringsjern som skal utgjøre en viktig del av muren og med det sikringen av anlegget.
.

Paul Henriksen

Den 45. bygdedagen på Hvaler ble ikke annet enn en drømmedag!

For de mange som jobber med bygdedagen, og spesielt for komiteen med Anne-Lise Eriksen i spissen, er det fantastisk å oppleve en slik bygdedag som den vi har fått være med på  i dag med over 20 grader + , vindstille og mange hundre fornøyde mennesker. Vi drømmer hvert år om en slik dag – i dag var den der til fulle.

Årets bygdedag, den 45 i rekken, er tradisjonen tro, et samarbeidsprosjekt mellom Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening. Selv om vi også i år kunne notere et lite overskudd, så er målsettingen med bygdedagen først og fremst å vise bredden i lokalt organisasjonsliv gjennom deltagelse fra Hvaler Hagelagt, Hvaler bondelag (fraværende i år), bueskytterne, Jeger- og fiskerforeningen, DS Hvaler etc, og gi lokale forfattere og kulturarbeidere muligheten til å profilere seg. Sist , men ikke minst ønsker vi at folk skal ha det hyggelig, spise vafler og pølser, drikke kaffe og brus og dernest ha den gode samtalen med folk som ikke har møttes på lang tid. I så måte var dette dagen da ikke bare bueskyttere, men også arrangørene Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening traff blink.

Årets store attraksjon på bygdedagen var filmfotograf Kjell Vassdals utstilling av bilder tatt av personer og miljøer på Hvaler på  70-tallet. Vassdal skal senere i år stille ut de samme bildene på Skjærhalden.

Fredriksstad Blad dekket også  årets bygdedag.  Under finner du link til FBs 12 bilder fra bygdedagen.

/www.f-b.no/kultur/kystmuseet/hvaler/bygdedag-i-stralende-sol-pa-hvaler/s/5-59-1120479/5-59-1120479

Paul Henriksen

Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus med flott støtte til musikkspillet Brottsjø…….

«Vi bygger kultur sammen med Hvaler barne- og ungdomsteater «Brottungær» og vår mangeårige samarbeidspartner  Kulturværste AS.

Som tidligere fortalt vil  musikkspillet Brottsjø, årets oppsetting i Brottet, være en samproduksjon der Hvaler kulturvernforening, Barne- og ungdomsteateret Brottungær og Produksjonsselskapet Kulturværste AS (Hans Petter Thøgersen, Svein Gundersen og Ole-Herman Gudim Lundberg) tar et felles løft både økonomisk og praktisk (se bilder fra dugnadsarbeidet over). Nå er det en gang slik at ikke alt kan skje på dugnad. Selv til en relativt enkel produksjon som denne, er det et betydelig økonomisk løft, der årets budsjett ligger rundt 1,5 mill.

Flagget til topp for Sparebank1 Stiftelsen Østfold og Akershus, Hvaler kommune og Spefondet

Når flere av våre mange søknader om støtte til en slik produksjon så blir besvart positivt, er det bare å takke og heise flagget. Denne uka har det nemlig tikket inn hele kr 400.000,- til denne oppsettingen med premiere 11. juli.

Det største bidraget står Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus for med hele kr 200.000,-. Gjennom denne flotte støtten viser Sparebank 1 Stiftelsen at de verdsetter det arbeidet som kulturfellesskapet står for og det verdifulle som ligger i å henvende seg til et bredt aldersspenn fra barn til godt voksene. Ikke minst ser Stiftelsen verdien av den rolle teateret har i formidlingen av vår kultur og historie.

Hvaler kommune, ved virksomhet kultur, følger også i år opp med flott støtte både økonomisk og i form av  varer og tjenester, totalt beregnet til 125.000,-.  Dette viser også at kommunen setter pris på og støtter arbeidet i Brottet amfi.    

Men det stopper ikke der. Også kulturrådets avdeling for lokale- og historiske spel, «Spelfondet», stiller opp med kr 75.000,-

Med dette har vi i løpet av de tre siste dagene fått en klar bekreftelse på at vi har bred støtte for arbeidet gjennom å bli tilført betydelige beløp.

Når det er sagt, så er vi imidlertid ikke i mål. Fortsatt jobbes det med sponsoravtaler som vi håper skal gi et ytterligere bidrag til å redusere den økonomiske risiko som alltid hviler over slike prosjekter.

MEN -nå gleder vi oss over flott støtte og ønsker publikum velkommen til å en fin sang- og teateropplevelse ved idylliske Skjelsbusundet på Spjærøy der premieren som nevnt er onsdag 11. juli.

Paul Henriksen

 

 

Med dette kan vi

Glohete Brottet forbereder seg på en varm sesong

Som tidligere fortalt står musikkspillet Brottsjø på plakaten i Brottet kommende sommer. Forrige gang dette stykket var på plakaten var i 2009 og 2010 da med Kulturværste AS som eneansvarlig for oppsettingen. I år settes dette musikkspillet opp i fellesskap av Kulturværste AS, Hvaler Barne- og ungdomsteater og Hvaler kulturvernforening. Dette innebærer at vi står sammen om forberedelsene og deler overskudd og evt. underskudd. Skal Brottet fremstå som en viktig kulturarena i fremtiden, også i regional sammenheng, tilsier det at vi også må bære med oss en viss økonomisk risiko.

Kulturvernforeningens bidrag er å sørge for at scenen blir utvidet med en «brygge», mens Barne- og ungdomsteaterets bidrag er å få på plass en stor «skute». Med en temperatur på over +26 grader var det en glohet ramme dugnadsfolket hadde for den flotte innsatsen i kveld.

På bildene over: Thomas Jacobsen og Sigmund Skår i samtale med scenograf Ida Fredriksen om «lengde og bredde», mens Monica Hultmann er i full gang med dekket på skuta. Dugnadsgjengen for øvrig ( Leif Hansen, Ole Christian Bärnholdt, Petter Wistner og Thor-Ivar Olsen) startet i kveld arbeidet med  en utvidet scene, eller som den skal fremstå i spillet , som brygga der mye kan skje………………….

Paul Henriksen

 

Kan du sette av en time som parkeringsvakt på bygdedagen 19.05.?

Som det meste av det Hvaler kulturvernforening arbeider med, er også arrangementer som bygdedagen og julemarkedet et stort dugnadsløft. Vi trenger folk til å selge, holde orden, rydde inn og rydde bort i tillegg til å betjene parkeringsplassen et par timers tid fra ca. 11:30. Til oppgavene som er nevnt over har vi folk som stiller . Når det gjelder parkeringsvakter så trenger vi i tillegg til den ene som har stilt seg til rådighet, tre – fire til. Får vi fem personer til å ta en slik vakt, vil det kun dreie seg om en vakt på rundt tre kvarter.

Om du kan hjelpe oss her, meld fra til undertegnede på mobil 41463771 eller til paulh@online.no

Paul Henriksen

Vi forbereder og gleder oss til bygdedagen pinseaften kl 12:00

Bygdedagen , et samarbeid mellom Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening  har blitt en godt innarbeidet tradisjon gjennom over de førti årene som denne dagen har blitt markert. Selv om mye er forandret siden bygdedagen første gang ble arrangert på 70-tallet, så ligger grunntanken og rammen rundt dagen fast: Vi ønsker å sette fokus på kystsamfunnets historie og kultur, samtidig som vi ser den store verdien i å trekke med lag , foreninger og enkeltpersoner i markeringen av kystsamfunnet egenart. En viktig del av denne dagen, er også å vise fram Nordgården med bygdesamlingen og det som vokser fram i området med Brottet og Museumshavna.

Det som kanskje er det viktigste for mange av oss – å få den gode samtalen med han eller hun som vi ikke har snakket med «på år og dag».

Tradisjonen tro starter vi arrangementet kl 12:00 med velkomsthilsen og musikk av Hvaler musikkforening. Vi følger opp med sanginnslag fra kulturskolen (søskenparet Silje og Henrik) og presentasjon av årets oppsetting i Brottet, musikkspillet Brottsjø, gjennom innslag fra Brottungær . På bygdedagen møter du for øvrig Hvaler bondelag ( med dyr), Hvaler Hagelag, representanter for DS Hvaler, Gunn Hedberg som selger boka om turer på Hvaler og Hvaler kulturvernforening som selger historiske kart, pluss mye, mye mer.

Er du interessert i kystens liv og historie, har sans for den gode praten med kjente og mindre kjente og støtter arbeidet som kystmuseet og Hvaler kulturvernforening står for, ja da er bygdedagen lørdag 19. mai (pinseaften) det rette stedet. I fjor var vi over 700 personer som møttes på bygdedagen. Er værgudene med oss, bør det ikke bli færre i år.

Paul Henriksen

 

Varm dugnad med fokus på 17. mai

Også på årets varmeste dag møtte en entusiastisk dugnadsgjeng fram på Brekke. Det som var hovedoppgaven var å få på plass, og sikre, stenen som skal holde flaggstanga på plass. Området rundt stenen ble grav ut, fylt med sprengsten og vatret opp. Tirsdag er vi på plass igjen for å feste flaggstanga som skal ha sin debut som bærer av det norske flagget 17. mai. I kveld var det de tunge løft , heiarop og vatring som gjaldt.

Å forankre et feste for flaggstang er ingen spøk. I dag var dette gjenstand både for tunge løft og finmåling. På bildet Knut Hjortland, Frode Lund, Eivind Børresen, Jan Borger Berntzen og Ragnar Holte.

Inne gikk arbeidet sin gode gang med maling av vinduspostene, hvitt som brekker mot grått, etter anvisning av fylkeskonservatoren.  Ragnhild og Jan var de som sto for malerjobben denne varme og gode ettermiddagen.

Ragnhild svinger kosten i vinduene i kammerset, der det nå legges til rette for et våtrom med dusj, do og vask.

 

Paul Henriksen

 

Dagen for de tunge løft i Brottet og på kystmuseet

Det var en rimelig sliten gjeng som i kveld avsluttet dugnaden med planlegging av neste mandagsdugnad i Brottet. For en av deltagerne, Leif Hansen (85) begynte dugnadsdagen allerede kl 09:00 da som håndlanger for Morten Nordheim, som har snudd opp ned på deler av området de siste dagene. Dette for å legge ned trekkrør for fiber samt legge til rette for en nødvendig støttemur.

Leif Hansen (85) er en viktig medhjelper for Morten Nordheim som i disse dager»snur opp ned» på området rundt Brottet med kabelstrekk og grøft for oppmuring av en forstøtningsmur.

Lett gjenkjennelig i sin vel brukte rosa kjeledress med Wilh. Wilhelmsen emblem var Leif Hansen tilbake for ¨være med også på «kveldsskiftet» sammen med de andre. Dette var dagen med de tunge løft, her med plank i store mengder som etter hvert skal bli til «lekeapparater» på kystlekeplassen på Kystmuseet  – verdens største bikube og garasje for traktoren «Gråtass» skal på plass.

 

 

 

 

 

Det var imidlertid flere enn den vanlige dugnadsgjengen som var på jobb denne flotte mai-kvelden. Nå starter for alvor dugnadsarbeidet med kulisser og anlegg for musikkspillet Brottsjø som skal ha sin ny-premiere onsdag 11. juli. Det er to hovedelementer som skal på plass inne i Brottet, en stor «skute» – se modell over og et «bryggeanlegg» foran nåværende scene. Skuta startet to av Brottunge-fedrene ( Tomas Johansen og Ragnar Windal) på i dag, mens «brygga» fortsatt er under planlegging og skal påbegynnes neste mandag av dugnadsgjengen.

«Brygganlegget som  dugnadsgjengen nå starter på, er i hovedsak lik den som var på plass ved forestillingen i 2009 og 2010, bildet til venstre. I dag var det planlegging for oppstart neste uke.

Paul Henriksen

 

Sparebankstiftelsen DNB med ny flott støtte til gamle Brekke skole

Dugnadsgjengen på gamle Brekke takker hjerteligst for nok en bevilgning fra Sparebankstiftelsen DNB

I 2016 søkte Hvaler kulturvernforening Sparebankstiftelsen DNB om støtte til arbeidet med utvendig restaurering av gamle Brekke skole. Gladmeldingen kom da om at stiftelsen støttet arbeidet med kr 100.000,- I år sendte vi en ny søknad om midler for elektroinstallasjoner og i dag kom gladmeldingen om at vi får kr 50.000,- , tilsvarende det vi søkte om. Fra tidligere har UNI-stiftelsen støttet oss med kr 60.000,- til det samme, slik at vi nå har sikret arbeidet med el-installasjoner som de antikvariske myndighetene ikke gir støtte til.

Ser vi lenger tilbake, til 2004 med oppstarten i Brottet, så har Sparebankstiftelsen totalt bevilget hele 1.250.000,- til Brottet amfi, Amfigrotta, kystlekeplassen og nå til gamle Brekke skole.  Hva er det så Sparebankstiftelsen  DNB legger vekt på når de ved gjentatte bevilgninger følger opp våre prosjekter? På et arrangement på Hvaler forrige uke, fikk jeg anledning til å spørre gavesjef i Sparebankstiftelsen Sissel Karlsen hva de har lagt vekt på ved tildelinger til Hvaler kulturvernforening og andre tilsvarende gavemottakere. Svaret kan oppsummeres med følgende punkter:

  • stor og vedvarende dugnadsinnsats
  • god planlegging
  • organisasjon kan vise til betydelige resultater
  • prosjektene når et stort aldersspenn.

Vi liker det vi hører, vi tar det til oss og takker hjerteligst for en flott og viktig støtte.

Paul Henriksen