Folk og hus skinte med sola på Brekke-dagen

Gamle Brekke skole 2013 – Hva skal skje med den gamle skolen – rive eller restaurere?                                            Gamle Brekke skole 2017 – skolen skinner etter to og et halvt års traust dugnadsarbeid. Forvandlingen viste vi fram på Brekke-dagen

Vi fikk den Brekke-dagen vi hadde håpet på i dag da 50 – 60 personer møtte fram for ved selvsyn å se den store forvandlingen bygget har vært igjennom siden 2015. Da vi åpnet den nyrestaurerte døra kl 12:00,  strømmet folk inn og sola viste seg for første gang på flere dager. De som imidlertid glimret med sitt fravær var representanter for de politiske partiene, men de hadde vel mer enn nok med sitt der de sto på stand på torg og streder. Spørsmålet som må være legitimt å stille er hvorfor slike arrangementer som Brekke-dagen ikke vekker interesse hos lokale politikere? Ikke for å dele ut valgmateriell, men for å «markere» at det dere driver med er av verdi for bygda og folk som bor der.

Nok om det – de som viste sin interesse, og det var gledelig mange, kjøpte sin kaffe og kake, tok lodd, kjøpte plansjer og kart til inntekt for arbeidet, stilte spørsmål om husets historie og fremtid, og kom med innspill til restaureringen. På denne måten ga alle som møtte fram på Brekke-dagen inspirasjon til det store og spennende arbeidet som ligger foran oss. Vi lar bildene under fortelle sitt tydelige språk om oppmøtet.

 Om du vil vite mer om Gamle Brekke skole, stikk innom på onsdagene når vi jobber dugnad. Du treffer oss også på Eplefestivalen søndag 24. september. Her har vi med gamle undervisningsplansjer for salg til inntekt for restaureringsarbeidet i tillegg til å gi informasjon både om husets historie og fremdriften i arbeidet.

Hvaler kulturvernforeningen og venneforeningen for Gamle Brekke skole takker alle som bidro, og alle som møtte opp, for en strålende dag, en dag som inngår i kulturminnedagene på Hvaler høsten 2017.

Paul Henriksen

Dugnad med fokus på Brekke-dagen, en åpen dør til historien.

Ragnhild Nordengen viser fram en av de mange Korsmo-plansjene som vi har til salgs på Brekke-dagen. Vel verdt et besøk er også de innvendige historiske kontrastene. Veggen på bildet til høyre, en gang i tiden en yttervegg, som Jan Berntzen, Frode Lund og Paul H skraper for murpuss, representerer noe av det mest interessante i huset. Veggen vil, etter fjerning av murpuss og gammel maling, bli bevart som den er fra 1700-tallet.

Dagens dugnad på Brekke var som alle andre dugnader, en jobbedag, men dagens innsats hadde også fokus på kommende lørdag da vi kl 12:00 åpner den flotte inngangsdøra for alle dere som ønsker informasjon om hva dette bygget rommer av utfordringer og muligheter. Om du ønsker kan vi vise deg små og store historiske detaljer som veggen på bildet over  eller det «forbudte» innrisset av Kong Håkons monogram gjort under krigen

 

Kong Håkons monogram risset inn i veggen

Eller hva med denne målestaven med svensk innskripsjon og angivelse av forskjellige fiskeslag. Vi fant denne under en opprydding i det gamle stabburet. Er den brukt på gamle Brekke skole?, neppe. Eller var dette en målestav brukt av en fisker eller fiskeoppkjøper? Vi undrer og venter på svar.

Kanskje du kun er nyfiken på det vi selger til inntekt for restaureringsarbeidet? Fortsatt har vi nemlig mange gamle kart og plansjer igjen å selge, bl.a. original-trykk fra Korsmos verdenskjente ugressillustrasjoner fra 1930-tallet. Les her hva Naturhistorisk museum skriver om disse plansjene : http://www.nhm.uio.no/besok-oss/utstillinger/skiftende/ugress/plansjesalg.html

I andre etasje, bl.a. brukt som gymsal for elever på Floren helt fram til slutten av 60-tallet, kan du i tillegg til å bla i gamle kart, plansjer og bøker, se eksempler på det innvendige restaureringsarbeidet. Ragnar Holte, Frode Lund, Kjell Brobakken og Ragnhild Nordengen er av de mange som kan fortelle om det mangesidige arbeidet som er på gang på gamle Brekke skole.

Uansett vær – hjertelig velkommen til å besøke gamle Brekke skole førstkommende lørdag der du, i tillegg til historiefortellingen, kan hygge deg med en kaffekopp og et stykke kake.

Brekke-dagen inngår i «Kulturminnedagene på Hvaler» som arrangeres i tidsrommet 9.september til 24. september, et samarbeid mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening

Paul Henriksen

Dugnad med de små, men viktige skritt på dagen da høsten kom til Hvaler

Høstvær med regn i lufta  og fall i temperaturen stopper ikke dugnadsgjengen i Brottet for å gå løs oppgavene som venter. I dag var mannskapet av forskjellige årsaker noe redusert, men like fullt fikk vi stålbørstet og skrapt flere av bordene som skal beises foran neste sesong. Fem nye bord er også bestilt fra NAVs snekkerverksted slik at publikum skal møte et oppgradert havneområde der enda flere skal kunne slå seg ned for en hyggelig prat og gjerne en kopp kaffe. Dette både ved forestillingene i Brottet og som del av turen i området.

Dagens dugnad innebar også avslutning av arbeidet med  panel på sør-vestveggen. Kun en vegg (mot veien) står igjen før Amfigrotta kan presenteres med panel over det hele. Taket derimot er en større utfordring. Her er vi nå i dialog med Hvaler kommune om en endring av dekket. Går det slik vi ønsker – og planlegger, så fjerner vi alle stenskålene på det 130 kvm store taket og erstatter  dette med et tredekke. Stenskålene som skal fjernes vil bli brukt som utfyllingsmasse på stranda. Kanskje vi også kan se for oss en avgrenset del av dette store taket som en «takterrasse». Vi får se hvor langt penger og tillatelser rekker.

Med godkjennelsen av brygga på plass, kan vi også planlegge og jobbe videre her. I dag ble bua på brygga ryddet, bua som først og fremst ble bygget for å huse kompressoren for boblesystemet rundt brygga. Siden det er godt med plass for øvrig i denne bua, vil vi etter hvert innrede med boder for kystledhyttene. Her skal kystledfolket finne redningsvester, årer og annet relevant utstyr for et godt opphold ved Skjelsbusundet. I planene for brygga ligger nå også lyssetting med minimum seks lyspunkter.

På bildene: Bjørn Hoff, Tom Buskoven, Steinar Pettersen og Per Christiansen

Paul Henriksen

Rotter, rydding og råte i fokus på Brekke i dag.

«Når musene er borte danser rottene på bordet», er et kjent ordtak. I så måte er ikke gamle Brekke skole noe unntak. I fravær av mennesker  i bygget er vi tidvis plaget både av invasjon av mus og nå sist rotter, men kampen er i gang og vi skal ta «rotta på dem» før de får ødelagt for mye av det arbeidet som er satt i gang. Et mottiltak i dag var støvsuging «over det hele», noe Kjell Ole Brobakken sto for.

Det som imidlertid hadde hovedfokus på dugnaden i ettermiddagens fine sensommer vær var en stor ryddeaksjon i hagen der de gamle gjerdestoplene nå kommer  frem og til sin rett. Disse var tidligere gjemt i et vildnis av busker og kratt. Her skal det «öpna landskap» fram tenkte Frode Lund,  Jan Borger Berntsen og Ragnar Holte, og slik ble det. Bildene taler for seg. Kom på Brekkedagen den 9. september og se hvor fint det har blitt.

Puss og maling av vinduer og dører sto også på planen i dag. Ragnhild Nordengen koste seg med skraping av en av dørene, et klenodium fra 1700-tallet, mens Eivind Børresen og Jan B kunne konstatere at ikke alt står bra til med vinduene, her med et av vinduene på sørveggen som har tydelige råteangrep.

Dette var også dagen da vi startet prosessen for vann og avløp til bygget. Rune Svennes, er behjelpelig med søknad til kommunen om graving for en vann- og avløpsledning som i første omgang skal legges til et koblingspunkt i hagen.

Paul Henriksen

Program for kultuminnedagene på Hvaler 9. – 24. september

I et nært samarbeid med kulturavdelingen i Hvaler kommune, står Hvaler kulturvernforening som tilrettelegger for den lokale markeringen av Kulturminnedagene på Hvaler i 2017. Det er Norges Kulturvernforbund som er nasjonal arrangør for disse dagene som offisielt har en tidsramme fra 9. – 17. september. Imidlertid har vi valgt å utvide tidsrammen for også å få Hvaler menighet og Hvaler Hagelag med på denne viktige markeringen av Hvaler kulturminner og kulturhistorie.

 

Program for Kulturminnedagene

Brekke-dagen – Lørdag 9. september   kl. 12-14 . Informasjon, omvisning og salg til inntekt for restaureringsarbeidet.
Foredrag om forslaget til kulturminneplanen for Hvaler kommune – Rådhuset
Torsdag 14. september kl. 18.30-20.30. Prosjektleder Anette Hansen presenterer denne spennende planen.
Åpen dag på Frøkengården – Søndag 17. september kl. 12-14. Omvisning, informasjon og en kaffekopp
Høsttakkefest i Hvaler kirke – Søndag 24. september kl. 11. Gudstjeneste med presentasjon av kulturminnedagene.
Eplefestivalen på Rove – Søndag 24. september kl. 12-15 – et meget populært og tradisjonsrikt  kulturarrangement.
Fra et samarbeidsprosjekt mellom kulturvernforeningen og Hvaler kommune er det stilt til rådighet noe midler slik at deltagerne i kulturminnedagene kan markere sitt spesielle bidrag til kulturhistorien. Dette er foldere som også kan brukes ut over disse dagene.

 

Bli kjent med Hvalers egenart, kulturminner og kulturhistorie. Delta på arrangementene under kulturminnedagene 2017

Programmet for kulturminnedagene blir også annonsert i media.

 

Paul Henriksen

 

 

 

 

Brottet i sentrum på dagens dugnad

Thor-Ivar Olsen, tidligere båtbygger og reparatør, har laget en flott og trygg «styrekabin» ombord i Takaka, en båt som vil bli en sentral del av kystlekeplassen ved Brottet

Selv om vi også på dagens dugnad jobbet videre med å utvikle kystlekeplassen og «skuta» spesielt, så var ni av ti dugnadsarbeidere på ulikt vis engasjert med arbeid på Brottet. Vi jobber videre med å legge panel på ytterveggene og ser nå slutten på dette arbeidet for så å gå løs på taket som pr i dag er dekket med stenskåler.  Vi skal nå i dialog med Hvaler kommune om evt. å endre «fasaden», les taket, fra et stendekke til tredekke med innslag av stenblokker. Her må vi m.a.o. ta ett skritt tilbake, for så å komme inn på det vi nå mener er et riktig arkitektonisk spor.

.

Asbjørn Svendsby, Ole-Christan Bernholth og Jan Arntzen i samtale om utforming av»muren» i den såkalte Arntzen-svingen. På taket bak Erling Olsen, Leif Hansen og Kennet Baarstad. På bildet til høyre Steinar Pettersen og Tom Buskoven som legger panel på vestveggen

Dagens dugnad hadde også fokus på fremtidig utforming og tilrettelegging. Det har seg nemlig slik at fylkeskommunen stiller midler til rådighet for lokale kulturhus og sceneanlegg, og Brottet er i høyeste grad kvalifisert for slike midler der søknadsfristen er 1. oktober. Det er her vi håper å få tilskudd til endring av taket , til ytterligere stensetting av Arntzen-svingen samt bygge forstøtningsmurer og nytt teknisk tårn. Mye av dette vil vi kunne gjøre på dugnad, men maskinkraft kommer vi ikke utenom. Dagens prat med entreprenør Morten Nordheim, her sammen med Thor-Ivar og Jan, ga oss viktige avklaringer på flere forhold.

Paul Henriksen

 

«Allmennheten skal med», i alle fall på Nordgårdsbrygga!

Som vel kjent ble søknaden om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på Nordgårdsbrygga godkjent sist onsdag. Det betyr at en lang og vanskelig sak er avgjort med positivt resultat, noe som igjen betyr at vi kan planlegge videre utvikling av brygga med lys, vann og mindre boder for båtfolket.

I vedtaket som ble gjort i utvalget for samfunnsutvikling, ble det også tatt inn følgende vilkår:

Allmennhetens muligheter til bruk av bryggen, til opphold og gjesteplasser, skal fremgå av skilt og tydeliggjøres på bryggekonstruksjonen. – Rett for allmennheten til ferdsel og opphold på brygga skal tinglyses.

For Hvaler kulturvernforening som har jobbet med dette området, og brygga spesielt gjennom flere år, er dette et noe underlig tillegg. Ikke fordi vi på noen måte er uenig, men fordi dette har vært den største selvfølge siden vi startet opp. Reguleringsplanen slår fast at dette er et offentlig område (museumshavn) og det har vi forstått dithen at her har allmennheten fri tilgang både til overnatting på kystledhyttene, til bading, som turmål, til fisking og til å legge til her med båt om det er plass. Ingen private interesser, ut over de som har betalt båtplass, skal dominere eller fortrenge andre fra området.

Når dette nå er vedtatt, skal vi selvsagt følge  opp også med skilting. Og det er her vi ber om medlemmer og andres kreativitet. Vi ønsker å få laget tekster til disse skiltene som  forteller om retten til fri ferdsel og opphold, men ønsker dette  fortalt på en kreativ og gjerne humoristisk måte. Kan du hjelpe oss her, så tar vi gjerne imot forslag. Blir det ditt forslag det vi velger, vanker det 2 premierebilletter til neste ås oppsetting i Brottet (foreløpig uavklart hvilken det blir). 

Send ditt forslag til tekst(er) til : paulh@online.no

Paul Henriksen

 

 

Porten til Soria Moria og møte med 1700-tallet

 

Kan det være det eldste bildet vi har fra Brekke ( rundt 1880 – 1890?), et bilde som vi i dag fikk overlevert  fra Sidsel Madsens dødsbo. Bildet viser en kvinne som leder kyr tilbake til Brekke, kanskje for melking på låven som ble revet på 1990-tallet. Brønnen i forkant ligger i dag i buskene på venstre side av veien i kjøreretning Svanekil/Botne

Den solrike dagen 23.08. stoppet ikke med godkjenning av Nordgårdsbrygga og nominasjon til kulturminnepris, men fortsatte med dugnad på gamle Brekke skole,  og hvilken dugnad. Først og fremst var det en historisk merkedag da en skinnende Brekke skole fikk to flotte granittstolper fra Høkeli. Stolpene skal gi feste til smijernsporten som nå er til restaurering. Med maskinkraft og mannekraft kom portstolpene på plass der kyrene på bildet over gjetes inn.

Med maskinkraft og mannekraft fikk Ragnar Holte, Frode Lund og Knut Hjortland de nye portstolpene på plass

Men også innendørs foregikk det interessant historisk arbeid i dag. Den ene veggen i «finstua» til læreren på Brekke ble «avdekket»; først fire – fem lag med tapet, dernest fjernet vi lekter og støp som var brukt som bindemiddel, isolasjon og avretting på den gamle tømmerveggen som vi arbeidet oss fram til.

I de historiske dokumentene vi har til rådighet, beskrives et enetasjes hus på Brekke som tjente som presteenkesæte fra rundt 1770. Tømmerveggen vi jobbet oss inn til i dag, der det helt klart også har vært et vindu, har sannsynligvis vært en del av dette huset. Det var stor enighet i dugnadsgruppa om at denne veggen skal «bevares» som et av husets mange «dokumenter».

Veggen fylt av historie; først fem lag med tapet, deretter gjennom murkaker  og lekter  frem til tømmerveggen med vindu  midt i, antagelig en del av huset som sto her fra rundt 1770, den gang som bolig for presteenker. 

Høyt henger han og slett ikke sur – Eivind Børresen en flott organisator og inspirator for dugnadsarbeidet på gamle Brekke skole. Her i gang med å male vinduene på nordveggen.

Paul Henriksen

 

Hvilken solskinnsdag for Hvaler kulturvernforening!!

Alle som har vært involvert i arbeidet med Nordgårdsbrygga, og dugnadsgjengen i særdeleshet, kan nå puste lettet ut og se fremover takket være flertallet H og AP ga til rådmannens innstilling

Som kjent har det vært knyttet spenning til den politiske behandlingen av Nordgårdsbrygga ved Brottet. Da brygga ble bygget bredere enn først omsøkt på grunn av grunnforholdene, ble vi nødt til å søke dispensasjon, en sak som i våres ble behandlet i utvalget for samfunnsutvikling. Dernest kom saken til behandling hos fylkeskommunen, fylkesmannen og hos Maritimt Museum. I dag kom så den endelig avgjørelsen da utvalget for samfunnsutvikling i Hvaler kommune sluttbehandlet saken. Det knyttet seg en viss spenning til dagens behandling da Fremskrittspartiet la fram et forslag som i realiteten hadde betydd at brygga måtte rives om dette hadde fått flertall. Imidlertid reddet Høyre og Arbeiderpartiets representanter brygga gjennom å stemme for rådmannens innstilling til å innvilge dispensasjon. Som forening er vi disse partiene stor takk skyldig. Frps stemmegivning og begrunnelse får stå som en politisk parentes. Her var det helt tydelig at partiets representanter ikke hadde forstått realitetene i saken.

En stor takk også til  Elin Kristiansen og hennes kolleger i byggesaksavdelingen i Hvaler kommune som har gjennomført en omfattende og faglig meget god saksbehandling i en for alle parter vanskelig sak.

Hvaler kulturvernforening nominert til kulturminnedagsprisen

Det var ikke bare gladnyheten fra politikerne på rådhuset som skinte i dag. Ut på dagen kom gladnyheten om at kulturvernforeningen er en av fem innstilte organisasjoner til den gjeve kulturminnedagsprisen som deles ut av Norges kulturvernforbund. Prisen på kr 30.000,- deles ut under kulturminnedagene 9. – 17 september.

I sin begrunnelse sier kulturvernforbundet følgende om Hvaler kulturvernforening:

Kulturminnedagene på Hvaler. Arr: Hvaler kulturvernforening.
Hvaler kulturvernforening er en aktiv aktør som skaper engasjement for kulturvern i nærmiljøet. De har et stort mangfold av arrangementer året rundt og mange frivillige som følger med og deltar på ulike aktiviteter. På årets kulturminnedager har de et godt samarbeid med kommunen, som også har bidratt økonomisk til arrangementene. Kulturvernforeningen har en stor dugnadsånd og jobber med mange forskjellige prosjekter, og de er veldig flinke til å involvere andre lokale lag og foreninger i prosjektene sine.

De andre nominerte er:

Midt-Troms museum, Vestby Historielag, Evje og Horness kommune og Museet Gamle Vossebanen.

Det er ikke første gangen Hvaler kulturvernforening er nominert til en gjev pris. I 2015 var vi i finalen (tre finalister)   for den nasjonale frivillighetsprisen, men nådde ikke helt opp. I 2016 derimot fikk vi tildelt en annen flott pris, Oslofjordprisen for «enestående arbeid for friluftslivet». Denne prisen deles ut av Oslofjordens friluftsråd.

Å få en pris for arbeidet en nedlegger er selvsagt helt topp og motiverer for ytterligere innsats, men også det å bli nominert er stort, stort for det store fellesskap som produserer resultater for Hvaler kulturvernforening og samfunnet Hvaler.

Paul Henriksen

En mangfoldig dugnadsmandag til ende

Etter en «slow» start sist mandag med planlegging, er dugnadstempoet skrudd betraktelig opp. I flott sensommervær er det i løpet av dagen «kjørt to skift». På formiddagen var vi i gang med å reparere kyststien på Spjærøy som ble tilrettelagt i 2014 og 2015. Allerede er det noe som må repareres i tillegg til at noen dessverre har utført hærverk på enkelte av skiltstativene. Derfor måtte vi nå både reparere og bygge nytt, bl.a. over et sumpete område ved Tredalen.

Formiddagsarbeid har det også vært i Brottet der  brosten fra Stockholm, nå skal pryde inngangspartiet på Brottet. På «kveldskiftet» var det oppfølging i form av arbeid med panel på veggene og oppmontering av informasjonstavler, det siste et prioritert område for en organisasjon som både vil fortelle om sitt arbeid og ikke minst bidra til kunnskap om kystens liv og historie.

Thor-Ivar Olsen og Paul H., reparerte deler av kyststien på Spjærøy, mens Kennet Baarstad, Leif Hansen (ikke på bildet) og Erling Olsen er blitt mestere i å legge brotsten. Her foran toalettene i Brottet.

Vegger og tak på Amfigrotta skal kles inn med panel og males «stengrå». Her er Steinar Pettersen, Per Christiansen og Asbjørn Svendsby i aksjon.

Informasjon er viktig. Her monterer Ole-Christian Bernholth opp nye informasjonstavler på veggen av Amfigrotta. Tavlene skal fortelle besøkende om arbeidsgrunnlaget for kulturvernforeningen og foreningens mange arbeidsoppgaver. Ole-Christian «debuterte» på dugnaden i kveld og vil utvilsom bli en viktig medspiller i det mangesidige arbeidet vi står foran.

En av de mange som drar lasset både på «dag- og kveldsskift» er Thor-Ivar Olsen, med mange års erfaring som båtbygger og reparatør.  Her om bord i skuta Takaka, som vil bli en viktig del av kystlekeplassen. Skuta som ligger i «tørrdokk» skal sikres og tilpasses som arena for lek.

Paul Henriksen