«Vi gruer oss» med stor glede på Brekke skole

Da representanter for fylkeskonservatoren  i Østfold besøkte Gamle Brekke skole for første gang i 2014, uttalte  en av disse at kjøkkenet med grua og bakerovnen var selve hjertet, ja sjelen,  i den historiske bygningen. Med dette som bakteppe har vi derfor  planlagt nøye hvordan dette sentrale rommet, i det historiske bygget, skal bygges opp igjen.

Eivind Børresen orienterer Stefan Ädel hos fylkeskonservatoren om fremdriften med arbeidet med grue og bakerovn.

Dugnadsarbeidet både i Brottet og på Brekke har en rekke fagfolk på laget. I så måte er Asger Bentzen, som tidligere murer, en av disse. Asger gjør derfor en flott jobb for oss både gjennom å pusse brannmurene og nå ved å bygge opp igjen grua og bakerovnen. På bildet fra sist lørdag er Asger godt i gang med dette faglig utfordrende og viktige arbeidet.

Asger er mannen som nå skal bygge opp igjen grua med bakerovnen og dermed gjenskape husets «hjerte og sjel».

Paul Henriksen

Bli med på natur- og kulturhistorisk vandring til Botneveten i morgen kl 13:00

Fra Botneveten, Hvalers nest høyeste punkt (70 m.o.h.) er det flott utsikt både mot de indre delene av Kirkøy og mot hav og sund i øst og sør/sør-vest
På 1970-tallet sikret Oslofjordens Friluftsråd (OF) området på Botneveten, Kirkøys høyeste punkt (70 m.o.h.), for allmennheten. Det var flere som stusset den gangen over at OF også engasjerte seg for sikring av friarealer i Hvalers «innland». Mange er det nok nå som takker fremsynte folk i OF for nettopp å se kysten og fjorden i et større perspektiv.
Avstanden fra den nye parkeringsplassen og opp til «veten» er ca. 3 km. Fra utkikkspunktet på «veten» er det utsyn til store deler av Kirkøy og sjøområdene i øst  og sør/sør-vest.
I motsetning til tidligere, da området fremsto som ukjent og relativt ufremkommelig for de av oss som ikke er lokalkjent, så bidrar nå en merket sti å gjøre dette til et godt tilgjengelig og spennende turterreng. I morgen, søndag 5.11. kl 13:00,  inviterer Oslofjordens Friluftsråd, i samarbeid med Hvaler kommune,  til åpningen av en ny kyststitrasé til Botneveten. Parkere gjør du på den nye parkeringsplassen (Hyttekasbakken 25).
I dette området handler det imidlertid ikke bare om utsikt og en mangfoldig natur. I området var det også «industriell virksomhet», gjennom uttak av feltspat i en periode på 1800-tallet. På åpningen søndag, der undertegnede som styremedlem i OF står for den offisielle åpningen, vil Peter Parmer orientere om denne, for mange, ukjente industrihistoriske perioden der over 50 mann var engasjert. Det var m.a.o. ikke granitt som var grunnlaget for stenindustrien på Hvaler, men uttak av feltspat. Les mer om uttak av feltspat på Kråkerøy og Hvaler på følgende link: http://nhm2.uio.no/botanisk/nbf/ofa/nio2007/5_Mineraler.pdf
Arbeidet med den nye kyststitraséen, er blitt til i et nært samarbeid mellom Hvaler kommune, Oslofjordens Friluftsråd og lokale grunneiere. Finansieringen av dette og flere lignende kyststiprosjekter på Hvaler, er for øvrig muliggjort gjennom midler fra Gjensidigestiftelsen og Østfold fylkeskommune.
Paul Henriksen

Den immaterielle kulturarven i fokus i 2018 – også på Hvaler?

I nyhetsbrev fra Norsk kulturvernforbund, som årlig setter fokus på kulturminnevernet i norske kommuner gjennom «kulturminnedagene i september», blir det nå kunngjort at EU har besluttet å sette vår felles kulturarv i fokus i 2018. Dette vedtaket vil nå nedfelles i et nasjonalt program der også norske kommuner og organisasjoner, som Hvaler kulturvernforening,  kan delta.

På Hvaler blir de materielle kulturminnene godt ivaretatt gjennom kulturminneplanen som snart legges frem til politisk behandling.

Det som nå leges frem som grunnlag for  Kulturarvåret 2018, innebærer  at temaet  immateriell kulturarv settes i fokus, noe som tilsier at språklige tradisjoner, klesdrakter, tradisjonelt håndverk, mattradisjoner, myter, sagn og eventyr nå skal løftes fram. Dette er den delen av kulturarven som hver og en av oss i større eller mindre grad er påvirket av, og opptatt av, men som for eksempel kommunale kulturminneplaner i mindre grad fanger opp.

Håndverkstradisjoner og klesdrakter med elementer fra områdets natur, kultur og karakter, her Hvalerdrakta, er eksempler på den immaterielle kulturarven.

Les mer om den immaterielle kulturarven her: http://www.kulturradet.no/immateriell-kulturarv

Styret i Hvaler kulturvernforening  har allerede besluttet å følge opp årets deltagelse i Kulturminnedagene, med et ny deltagelse neste år, forhåpentligvis også da i samarbeid med Hvaler kommune. Det kulturvernforeningen  også har besluttet, er  å fortsette arbeidet med  historiske kart for de øyene der det har vært fast bosetting.  I så måte passer de beslutninger foreningen har gjort som hånd i hanske med Kulturarvårets føringer.

Pr i dag er det laget kart med historiske navn for følgende øyer på Hvaler: Vesterøy, Spjærøy (bildet over), Asmaløy, Kirkøy og Søndre Sandøy. I disse dager jobbes det med å samle lokale historiske navn på Herføl og Nordre Sandøy for tilsvarende kart. Det skulle igjen tilsi at også disse kartene vil bli å få kjøpt kommende år.

Men vi ønsker å gå linjen helt ut. Målsettingen er å følge opp med kart over Lauer, Akerøy, Tisler, Singløya og Kjerringholmen. Klarer vi å komme ordentlig i gang med dette arbeidet i 2018, har Hvaler gitt et vesentlig bidrag til Kulturarvåret 2018.

Jeg minner om at pr i dag har Hvaler kulturvernforening kart over Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy, Kirkøy og Søndre Sandøy til salgs for kr 250,-  pr kart ( kr 150,- i tillegg om dette må sendes). Bestille kan du gjøre enten på mail til: paulh@online.no eller til Paul H:  414 63 771 eller Arnt Otto: 404 07 367.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

Anvendt matematikk = lyse grå tak på gamle Brekke skole

Å brekke farger på Brekke er en blødme vi ofte tyr til i arbeidet på gamle Brekke skole. I dag var det imidlertid nødvendig med anvendt matematikk da tre farger skulle brekkes til lysegrått som takfarge, en godt valg vår «fargekomite» har kommet fram til. På bildet under er Eivind Børresen og Kjell Brobakken i gang, med måleskjeer utlånt av vår gode nabo Brekke barnehage,  dette for å beregne forholdet av hvit, svart og gul for å skape den rette fargeblandingen for samtlige tak i huset. Etter at «matematisk komite for brekking av maling» hadde gjort seg ferdig med arbeidet, var det klart for den mer håndverksmessige delen av arbeidet som Knut Hjortland og Paul H tok seg av.

Kanskje ikke lett å se av bildene her, men malerne kan stolt slå fast at lyse grått blir en fin «kontrast» til  fargene som etter hvert kommer på vegger og gulv.

Hyggelig og nyttig besøk fra Oslofjordens Friluftsråd.

 

Eivind Børresen guidet Rune Svensson rundt i det som kan bli et viktig tilskudd til kystleden på Hvaler fra 2020.

Direktør Rune Svensson i Oslofjordens Friluftsråd var i dag med på et møte på rådhuset og det ga oss anledning til å invitere han til gamle Brekke skole. Bakgrunnen er at vi nå arbeider med planer om å legge til rette 1. etasje  i den gamle skolen som «kystledhytte». Hvaler kulturvernforening har meldt dette til OF, styret er blitt orientert og i løpet av kommende år håper vi på et formelt vedtak der OF  gir sin tilslutning til  at Brekke blir et nytt tilbud i kystleden fra våren 2020. Godt er det da å ha med seg Rune Svenssons positive holdning til det som nå skjer, kun 2 kilometer fra Storesand der OF i løpet av de neste to årene skal reise et nytt og spennende friluftshus. En «kystledhytte» på Brekke, kan med det bli et fint supplement til det nye senteret på Østfold største badestrand og en verdifull inntektskilde når driftskostnadene på den ferdig restaurerte skolen løper på.

Paul Henriksen

 

 

Julemarked på kystmuseet 9. desember

Merk deg datoen 9. desember, da åpner Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening igjen dørene for julemarked på den flotte Nordgården. Foto: Knut Sandmo

Ønsker du å oppleve god gammeldags julestemning? Da er julemarkedet på Kystmuseet noe for deg. Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening inviterer til julemarked i historiske omgivelser på Kystmuseet lørdag 9. desember kl. 12-15. Her ligger rammene godt til rette for å oppleve hvordan man feiret jul på Hvaler i gamle dager, og du kan få et innblikk i både stenhoggerens jul og sjømannsfamiliens jul. Stuene er pyntet til jul etter lokale tradisjoner og innbyr til en stemningsfull og nostalgisk opplevelse. Enkel bevertning med hjemmelaget og tradisjonsrik julebakst. På låven holder museumsbutikken åpent og det er anledning til å se utstillingen «Velkommen ombord! Sjømenn fra Hvaler forteller».
Tradisjonen tro fylles museumstunet med spennende markedsboder hvor lokale produsenter selger julevarer av alle slag. Midt på markedsplassen er julegranen tent, og det inviteres til gang rundt treet med juletoner fra Hvaler Musikkforening. Ellers vil det være aktiviteter for barn, demonstrering av gamle håndverkstradisjoner, stemningsfull julemusikk og servering av mat og drikke.

Biler fra tidligere års julemarkeder – Foto: Paul H.

 

 

Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening

 

 

Vi «tråkler» oss videre – start på etappe to på Grottataket i dag.

Med målsettingen om å ha  taket på Amfigrotta dekket med treverk før snø og is legger seg, jobber vi oss i god fart fremover. Nærmere 70 m2 er nå på plass, og vi går nå løs på de neste 60. Nye forsyninger med materialer kom i dag med sjåfør Kai fra Bygger’n, vår «faste» leverandør gjennom flere år nå. Her hører det med å takke Hans Petter Delås og hans folk på Byggern både for alltid hyggelig samarbeid og «hyggelige priser» som gjør det mulig for en frivillig forening å holde jevn fart i arbeidet.

Et nytt lass med materialer ble løftet på plass på taket i dag. 

Hovedtaket over Grotta er nå dekket med terrassebord. I dag startet arbeidet med taket over toalettene. Jan Appelgren, Steinar Pettersen, Tom Buskoven, Thor-Ivar Olsen og Leif Hansen er  her i full gang med arbeidet. Det vil bli et temmelig endret og langt penere bygg som møter publikum når det åpnes for neste sesong i Brottet.

Høstrydding i området ble det også rom for i dag. Ikke få lass med gamle kulisser, materialer, møbler og «skrot» ble lagt på bålet. Erling Olsen og Paul H var vel fornøyd etter tre tiders bæring og løfting i «gammel moro» Noe av poenget med ryddingen var også å lage åpen vei for gravemaskin nå det etter hvert skal graves grøft for fiberkabel til anlegget.

Paul Henriksen

 

Dugnaden da «strykerne» ga tak og lister det «glatte lag»

De hvitkledde, Ragnhild Nordengen, Paul H og Knut Hjortland, i gang med å grunne alkoven i 1. etasje på Brekke

En viktig side ved psykologien rundt en dugnad, er å markere de små steg som synliggjør fremdriften i prosjektet. Så også i dag da vi startet arbeidet med å grunne tak og vegger i et av rommene i første etasje som etter hvert også vil få innplassert et våtrom. «Tapet og fargekomiteen» bestående av Hanne Ørdal, Marianne Antonsen og Birgit Sandstrøm har også gjort sitt valg av farge på taket. Lyse grå, lød valget. Denne er nå bestilt hos firmaet «Historisk maling». » Å brekke» malingen gjør vi selv!

Frode Lund, Knut Hjortland og Eivind Børresen  trekker kabel og sørger for opprydding i etterkant.  Frode Lund, «trollmann» med jord, blomster og terrengmessig tilrettelegging har allerede planer klare for ytterligere forskjønning og planering  rundt den gamle skolen

«Kabeltrekk» var også på menyen i dag. Det vi snakker om her er el- og fiberkabel i samme strekk som i alle fall delvis kom på plass. Fremtidens brukere av gamle Brekke skole, det være seg kystledgjester som andre besøkende, skal ha stor grad av sikkerhet både for nettilgang og strømtilførsel når huset kommer i full drift i 2019/2020.

Stor er dugnadsentusiasmen på Brekke skole, men av og til er det også viktig å ha med seg profesjonell innsats. Petter Høkeli deltar jevnt både som betalt fagmann , men i dag også på dugnad. Flott innsats Petter!

 

Paul Henriksen

 

 

Dugnadsdag der ny «dør» for samarbeid ble åpnet

Arbeidet med Amfigrotta går sin gode gang både med innkledning av veggene og plattingen på taket. På bildet til venstre sluttfører Steinar Pettersen og Tom Buskoven arbeidet på veggen som vender mot veien. I arbeidet med  «plattingen» er også fremdriften god der Leif Hansen, Thor Ivar Olsen, Paul H og Jan Appelgren i dag fikk lagt adskillelige kvadratmeter. Den øvre delen av taket avsluttes førstkommende mandag, men fortsatt er det rundt 60 kvadratmeter som skal dekkes. M.a.o. vi har jobb til mange og det lenge.

Kulturvernforeningen styrker samarbeidet med Hvaler Hagelag
I forbindelse med gjennomføringen av Kulturminnedagene tidligere i høst ble det etablert kontakt mellom Hvaler kulturvernforening og Hvaler Hagelag både med tanke på informasjonstiltak knyttet til Eplefestivalen og muligheten for bruk av lokalitetene i Brottet. I dag var det derfor duket for en test av Amfigrotta da det nyvalgte styret hadde lagt sitt møte hit.

Styret i Hvaler Hagelag, her ved Vibeke Varborg Opsan, Roar Syversen,  Kristine Norsted, Kirsti Knudsen, Elisabeth Nordang og Mariann Hovda «prøvekjørte» i dag Amfigrotta som mulig nytt møtested for hagelagets styre- og medlemsmøter.

 

Paul Henriksen

 

Full innsats både i 1. og 2. etasje på Brekke i dag

Mens de gamle husene på Brekke skinner i lyset fra en dalende høstsol, var det i dag full innsats inne både i 1. og 2. etasje i lyset fra arbeidslampene. Enn så lenge er det strøm hentet fra det provisoriske anlegget (byggestrøm) som sørger for lys til dugnadsarbeiderne. I løpet av det neste året håper vi imidlertid at et permanent opplegg både for strøm og vann/avløp er på plass.

På bildet til venstre pusser den «gamle» mureren Asger Bentzen  brannmuren i det som en gang var storstua på Brekke, mens Eivind Børresen, Ragnhild Nordengen og Kjell Ole Brobakken sørger for at rester av de gamle tapetlagene blir sikret. Av disse skal det lages en historisk kollasj for utstilling i huset.

Petter Høkeli, til daglig ansatt i firmaet Skjærhalden bygg, tar også noen dugnadstimer på den gamle skolen. Her er Petter i ferd med å reparere en rekke hull i tak og vegger. Malearbeid ble det også plass til i dag da nye gulvlister ble grunnet med linoljemaling. Ragnhild Nordengen og Paul H tok seg av denne delen av arbeidet.

«Fyrverkeri» ble det da Ragnar Holte og Jan Berntzen måtte fjerne gamle bolter i veggene med vinkelsliper. Det gamle varmeskjoldet, som ble brukt foran koksovnen på Brekke, fungerte som gnistfanger.

Det er en sammensveiset  og godt samkjørt dugnadsgruppe som samles til innsats på gamle Brekke skole hver onsdag under ledelse av Eivind Børresen. Med Eivinds organisering, innkjøp og faglige innsikt, drives arbeidet frem på en måte som tilsier at vi er godt foran det tidsskjema som undertegnede så for seg  da vi startet planleggingsarbeidet i 2014.

Det er grunn til å være stolt av det som nå skjer på Brekke. Synlige tegn på at dette også blir lagt merke til «utenfor huset», er at ikke mindre enn tre besøkende stakk innom i dag for en prat om det som skjer på den gamle skolen. Vi tar gjerne imot flere slike besøk, og ikke minst – vi har plass til flere hender når vi nå står på terskelen til et omfattende malearbeid.

Til slutt og ikke minst; takk til Rune Svennes og Hvaler Rørleggerbedrift  for hjelp til  søknader knyttet til arbeidet med vann og avløpt til gamle Brekke skole. Rune er en av mange næringsdrivende på Hvaler som  har støttet Hvaler kulturvernforening både i Brottet og på Brekke gjennom mange år. Dette takker vi for og setter stor pris på.

Paul Henriksen

Hårete mål for 2017 nådd….nesten

Vi skriver allerede 17. oktober og det betyr at avslutningen på sesongen for utleie av  kystledhyttene er rett rundt hjørnet. 1. november «låses» dørene på Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua i det som har vært en rekordsommer. Ja etter en vellykket sesong i 2016, med 232 utleiede døgn, satte vi oss et høyt og «hårete» mål med 300 døgn for inneværende år, og vi er tett opp til å lykkes. Når det nå kun er fjorten dager igjen til «slåen skal på», kan vi notere at hyttene er mer populære enn noen gang med hele 296 døgn. Flere familier kommer igjen år for år , noen til og med flere ganger i løpet av sesongen. Årsakene til et hyttene er blant de mest etterspurte i hele Oslofjordområdet skyldes bl.a. at:

  • hyttene er lett tilgjengelige både fra land og sjøsiden
  • du kan ha med deg hunden din på to av hyttene (Stenhoggerhytta og Klyven)
  • hyttene ligger sjønært til med store tur- og lekemuligheter i området
  • området åpner mange muligheter for kultur- og historieinteresserte
  • det er tilgjengelig to sjarmerende gamle eker (pram)
  • en av hyttene, Klyven, er spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede.
  • Du kan nå leie hyttene 5 døgn i strekk (tidligere bare 3)

Kystlekeplassen, ekene, den flotte Nordgårdsbrygga er bare noen av de elementene gjestene på kystledhyttene legger vekt på når de beskriver oppholdet ved Skjelsbusundet på Spjærøy

Friluftsliv, opplevelser, formidling av kystkultur og rekreasjon i et sjø nært område, er stikkord for kulturvernforeningens suksess med kystledhyttene ved Brottet. Vi takker så langt Oslofjordens Friluftsråd for nok et flott samarbeidsår. Ikke minst takker vi alle våre gjester som, gjennom samtaler og hilsener i gjestebøkene, forteller om den flotte opplevelsen det er å bo på Stenhoggerhytta, Klyven eller Mundastua.

Om dette høres forlokkende ut, så er muligheten der igjen allerede fra påsken 2018. Følg med på tidspunktet for booking som legges ut på OFs hjemmeside/facebook, oppstart antatt i månedsskiftet januar/februar.

 

Paul Henriksen