Arekilen en natur- og kulturhistorisk perle

Som et av flere arrangementer i kulturminnedagene på Hvaler inviterte “Initiativgruppa for gjenåpning av Arekilen” i dag til orientering om prosjektet og arbeidet som er godt i gang for å gjenskape Arkimedesskruen, oppføre fugletårn samt merke stiene inn til våtmarksområdet. Selv om været var heller “truende”, møtte rundt 20 personer fram til denne denne introduksjonsrunden som startet ved inngangen til det som snart blir en merket kyststi ved Lammenes knyttet til kyststien i området ved Ørekroken Informasjonstavla som nå er på plass, vil markere starten på stien som blir merket i løpet av høsten.

Rita Wiborg med Kompis og Carl Erik Madsen ved informasjonstavla som markerer inngangen til Arekilen

Petter Wistner, som sammen med sønnen Espen skal stå for rekonstruksjonen av Arkimedesskruen, orienterte om historien bak prosjektet for rundt 100 år siden og det arbeid som nå etter hvert vil starte opp for å lage en “ny” skrue, et arbeid som forventes ferdig i 2020. I vinter, med forhåpentligvis tele i bakken. vil akslingen på skruen (den originale) bli fraktet ut av området til Petters verksted på Viker. På bildet til høyre orienterer Kai Hermansen om forskningsprosjektet som er i gang i Arekilen for å kartlegge de ulike forekomstene av mygg, herunder malariamygg vi har i Arekilen. Her ved en av flere myggfeller som er satt opp.

For å få på plass et fugletårn med bl.a. informasjon om fugle- og dyrelivet i Arekilen (der mannen i gul jakke befinner seg – bildet til venstre), er vi avhengig av tillatelse fra grunneier og vi avventer denne. Fylkesmannen har muntlig anbefalt at et slik tiltak gjennomføres.  Øivind Lågbu, kjent pressemann (FB) og leder av ornitologisk forening i Østfold, deltok ivrig med informasjon under dagens “befaring”.

 

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *