Søndag 9. september kl 12:00 “gjenåpner” vi Arekilen.

Mange er det som over tid har ivret for å “gjenåpne Arekilen”, en natur- og kulturhistorisk perle på Kirkøy. Ikke minst har Hvaler kulturvernforening fått mangt et spørsmål om når et initiativ vil bli tatt for rydding av stier og istandsetting av Arkimedesskruen i dette området som for mange er en godt bevart hemmelighet.

I vinter var så tiden inne for en samling av interesserte. Da møttes  enkeltpersoner, ornitologer, grunneiere, næringsdrivende og representanter for Hvaler Arbeidssenter og Hvaler kulturvernforening for å diskutere fremtiden for Arekilen og en mulig «gjenåpning» av området. På møtet deltok også Hvaler kommune og fylkesmannens miljøvernavdeling.

Samtidig med at det ovennevnte initiativet ble tatt, vedtok kommunestyret Hvalers første kulturminneplan som bl.a. slår fast målsettingen om å «oppdatere Arkimedesskruen». Med dette vedtaket fikk det brede engasjement et viktig formelt grunnlag  for å lage en ny utgave av Arkimedesskruen, etablere et fugletårn på Lammeneset og rydde og merke stien fra hovedveien fram til henholdsvis Arkimedesskruen og fugletårnet, samt etablere informasjonstavler. Det ble samtidig besluttet at Hvaler kulturvernforening skulle koordinere arbeidet.

Ved inngangen til stien inn til Arekilen , vil publikum snart møte informasjonstavlen over. Informasjonstavlen  vil bli montert opp på Lammenes  like i nærheten av Oslofjordens friluftsråds parkeringsplass ved Ørekroken.

Som en del av kulturminnedagene på Hvaler 2018, inviterer “Initiativgruppa for gjenåpning av Arekilen” til stivandring med informasjon både om områdets mange kvaliteter og prosjektets gjøremål. Turen finner sted søndag 9. september kl 12:00. Parkere  kan du gjøre på OFs parkeringsplass eller ved CarlsenFritsøe (bygg- forretning).

 

På vegne av initiativgruppa for “Gjenåpning av Arekilen”

Paul Henriksen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *