Arne Martin Klausen er død – en inspirator og kulturpersonlighet har forlatt oss.

Arne Martin Klausen, leder av Hvaler bygdesamling 1988 – 1992 (forløperen til Hvaler kulturvernforening) døde 15. juni. Arne Martin, til venstre på benken, fotografert på bygdedagen i  2017.

Professor emeritus i sosialantropologi Arne Martin Klausen, en av Norges ledende sosialantropologer har gått bort drøyt 90 år gammel.  Arne Martin ble utdannet ved Universitetet i Oslo og i 1960 ansatt som konservator ved Etnografisk museum. I flere ti-år kom han til å prege sitt fagfelt både nasjonalt og internasjonalt.  Allerede på 1950-tallet var han med å la grunnlaget for norsk bistand i utviklingsland gjennom etableringen  av fiskeriprosjektet i Kerala, India. Arne Martin har skrevet en rekke bøker og fagartikler og fremsto som en ener innenfor sosialantropologisk forskning.

Arne Martin og kona Liv Vold Klausen hadde i mange år hytte på Ramsvik ved Vauerkilen og ble gjennom disse årene svært glad i Hvaler. De la spesielt merke til det koselige huset på Sika, Vesterøy og i 1980 flyttet familien hit. Både Arne Martin og Liv ble raskt en del av miljøet rundt Hvaler bygdesamling – senere Hvaler kulturvernforening, i en periode da personligheter som Jan Arntzen, Randi Utgård, Arild og Gerd Ådnem, Aslak Jensen og andre jobbet fram og etablerte bygdesamlingen på det vi i dag kjenner som Kystmuseet Hvaler (Nordgården).

Arne Martin kom inn som fagpersonen i dette miljøet preget av ildsjeler, og tok i 1988 på seg ledervervet i Hvaler bygdesamling, et verv han hadde fram til 1992 da hans nære venn Jan Arntzen igjen overtok dette vervet. Også på gamle Brekke skole er det tydelige fotavtrykk etter Arne Martins arbeid da han, sammen med flere av overnevnte, med entusiasme og faglig innsikt gikk inn og sikret bygget mot forfallet som allerede da var i gang.

Arne Martins interesse og engasjement for Hvalers historie og sosiale strukturer ga seg også andre utslag, og på 80-tallet skrev han en meget interessant artikkel “Løper’n er dyp – Motsetninger mellom øst og vest på Hvaler”. http://www.hvalerkulturvernforening.no/wp-content/uploads/2017/01/LOPERN.pdf .

Med Arne Martin Klausens bortgang, er det mange, ikke minst her på Hvaler, som med takknemmelighet vil minnes en lun, kunnskapsrik og engasjert personlighet. Når stokken er hengt på kroken for siste gang, er det bare å si:

Takk Arne Martin for det du bidro med til forståelsen av samfunnet Norge. Ikke minst – takk for ditt bidrag til forståelsen av lokalsamfunnet Hvaler, et samfunn du og Liv ble en viktig del av og umåte glad i.

Vi lyser fred over ditt flott minne.

 

Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                                                                Leder i Hvaler kulturvernforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *