Befaring til Arekilen med Arkimedesskruen i dag

Petter Wistner, Øyvind Fjeldberg, Lene Elisabeth Elgheim, Axel Thorenfeldt, Kai Hermansen og Paul Henriksen var i dag på den første befaringen i Arekilen i forbindelse med et større prosjekt for “gjenåpning og restaurering”.

Som tidligere fortalt har det de siste månedene vokst fram et bredt engasjement knyttet til Arekilen som våtmarksområde med sitt rike artsmangfold både av planter og fugler. Arekilen er omfattet av en egen verneplan fra 1976 som “overvåkes” av Fylkesmannens miljøavdeling . I tillegg til å gjøre området mer tilgjengelig for turgåere, og de med spesiell interesse for planter og dyreliv, er ønsket å få laget en modell av Arkimedesskruen som ble bygget her i årene 1913 – 1915. Prosjektet koordineres av Hvaler kulturvernforening i samarbeid med en gruppe bestående av engasjerte enkeltpersoner, folk knyttet til ornitologisk forening og næringsdrivende.

Å gjenskape Arkimedesskruen er ett av målene for prosjektet som nå vokser fram

Det er tre ledd i prosjektet:

  1. Å gjøre Arekilen tilgjengelig gjennom reetablering av stier og tråkk og knytte disse til allerede merkede kyststi-traséer.
  2. Å lage en modell av Arkimedesskruen med tilhørende informasjonstavler
  3. Etablere et utkikkstårn for dem som dyrker interessen for det rike fuglelivet i Arkekilen

Gruppa som i dag var på befaring er spente på om vernemyndighetene vil akseptere et fugletårn på dette høydedraget

Å få et etablert et fugletårn på et høydedrag rundt 100 meter fra Arkimedesskruen, er en annen viktig målsetting for prosjektet som skal ha sitt andre arbeidsmøte den 15. mars på Hvaler Arbeidssenter sammen med representanter for fylkesmannens miljøavdeling og Hvaler kommune. Til prosjektet er det avsatt midler i samarbeidsprosjektet mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening, i tillegg vil det bli søkt andre eksterne kilder, der i blant fylkeskommunen, om ytterligere midler til arbeidet med stier og fugletårnet. Her skal også nevnes at arbeidet med Arkimedesskruen er tatt inn i kommunens nye kulturminneplan som kommer til endelig behandling i slutten av mars.

Paul Henriksen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *