Budsjett 2020 på Hvaler. Var virkelig dette hva de rød-grønne partiene fikk til?

I går behandlet kommunestyret i Hvaler budsjettet for 2020, et budsjett som Hvaler Kulturvernforening hadde store forventinger til. Dette var forventninger  knyttet til det mangfoldige samarbeidet  som har utviklet seg de siste årene mellom kommunens kulturavdeling  og kulturvernforeningen, muliggjort etter initiativ for det som tidligere var Hvaler Høyre. Her ble det avsatt kr 500.000,- (2017) og 550.000,- (2018) til prosjekter på festningsholmen (informasjonstavler, nye kanonlavetter, forvaltningsplan og planlagt ny brygge), Arekilen (arbeid med ny Arkimedesskrue, utkikstårn/platting og informasjonstavler), restaurering av kommunes stabbur på Brekke,  stimerking og infotavler i Kuvauen/Stolen, støtte til Hagelagets utstilling og oppgradering av informasjonstavler knyttet til StenKunstHvaler,  gjennomføring av kulturminnedagene, støtte til informasjonsbrosjyrer for flere organisasjoner, for å nevne noe.

Støtte til restaurering av kommunes stabbur på Brekke, informasjonsmateriell til fire lag og foreninger, gjennomføring av kulturminnedagene og div tiltak på festningsholmen,  er bare et lite utvalg av prosjekter tidligere bevilgninger har gitt mulighet for.

På kommende års budsjett er det ikke avsatt en krone til videreføring av dette samarbeidet. Med forbehold om at jeg ikke har fått lest hele budsjettvedtaket, og at det derfor kan ligge midler skjult i andre poster, så er årets rødgrønne budsjett derfor en stor skuffelse og et tilbakeslag for ovennevnte kulturhistoriske og næringsrettede samarbeid. Når dette bildet også er bekreftet fra såkalt “sentralt hold” både i SV og AP, er håpet om et endret bilde temmelig lite.

“Lysglimt i mørke”

Rett skal være rett, det er tilført kr 25.000,- til tidligere avtale (kr 75.000,-) som støtte til forestillingene i Brottet for kommende fireårsperiode. Dette er vi selvsagt glade for all den stund beløpet kr 75.000,- har stått uregulert siden 2015.

Vedtaket om å øke den årlige støtten til oppsettingene i Brottet  til 100.000,- er selvsagt gledelig for å skape forutsigbarhet.

Så tilbake til den store skuffelsen. I slutten av september leverte Hvaler kulturvernforening inn rapport til samtlige partier i kommunestyret på det brede arbeidet både i 2017, 2018 og så langt i 2019 der den store dugnadsinnsatsen ble fremhevet. Samtidig fulgte det med et innspill til budsjettet for 2020 med en ramme på kr 400.000,- som spisser samarbeidet mellom kommunen og kulturvernforeningen inn  mot videreføring av arbeidet med kulturminnedagene (hvert år i september) og det neste  store løftet, det å bygge en fullskala modell av en  Hvaler-skøyte anno 1880. Dette er et prosjekt der vi bl.a. legger opp til samarbeid med Maritimt Center i Fredrikstad, Hvaler-speiderne, Hvaler ungdomsskole og Kråkerøy Ungdomsskole.

Med alle hyggelige ord både fra kommunestyrets talerstol og ikke minst i partiprogrammene  om “frivillighetens store betydning“, “krona som blir til mange kroner i frivillighetens hender“, “satsningen på barn og unge” og ikke minst  “satsning på kulturbasert næring“, så er derfor kr 0,-  i avsetning både til undring og stor skuffelse.

Hvaler Kulturvernforening lar seg imidlertid ikke spore av på tross av et slikt skuffende vedtak.  Vi har uansett en klar ambisjon både å utvikle Kystmuseet og Brottet/Museumshavna som et Kystkulturelt senter, og Hvaler-skøyta som et viktig element i dette. Her og nå er det imidlertid fristende å konkludere  at “det er lettere å si god jul enn å gjøre det” med tanke på gårsdagens rød-grønne vedtak i kommunestyret.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *