“Vi tar et tak” for ny sesong både ute og inne

img_1696img_1742

Carsten Henriksen, Asbjørn Svendsby, Thor-Ivar Olsen, Paul Henriksen, Petter Wistner, Per Christiansen, Steinar Pettersen og Tom Buskoven i full gang med å utbedre taket på Klyven kystledhytta  som også blir tilrettelagt for rullestolbrukere.

I dag var det igjen tid for stordugnad både på kystledhytta “Klyven” og inne i Amfigrotta. 12 damer og menn ryddet, vasket, brant kvist, kvast og kapp, tok ned  taksten, laget uteplass og fikk papp og nye lekter på et taket, alt med fokus på ny sesong både i Brottet og på kystledhyttene.  Arbeidet med kystledhyttene har sin klare deadline den 24. mars da de første av årets gjester rykker inn. Her skal nevnes at det allerede er forhåndsbooket 100 døgn på de tre  kystledhyttene ( i fjor totalt 232 døgn).

img_1723
“Brennhete” dugnadsdamer  i aksjon- Anne-Lise Eriksen og Tone Bergerud Eriksen
img_1718
“Væla” som snart skal bli en del av kystlekeplassen er godt egnet som rasteplass for kaffetørste dugnadsarbeidere

img_1708

img_1712

Også i Amfigrotta ble det jobbet jevnt for å klargjøre lokalet  for ny utleiesesong der vi allerede fredag 17. kan ønske velkommen til de første leietakerne i 2017. Åse Buskoven, Tom Buskoven, Anne-Lise Eriksen, Kari og Steinar Pettersen og Tone Bergerud Eriksen sørget for at lokalet nå skinner.

Når det gjelder Amfigrotta, så er kjøkkenet ominnredet og forbedret slik at dette nå fremstår langt mer funksjonelt. I løpet av kommende uke blir det  installert ny oppvaskmaskin som både vil lette arbeidet for oss som administrer lokalitetene, og for de som skal leie seg inn. I tillegg er grep tatt slik at vi kan nyttiggjøre oss  romkapasiteten på en langt bedre måte. M.a.o. vi er nå vel forberedt på å ønske hver og en velkommen til festlig lag, vel og merke om “laget” ikke overstiger 60 personer.

Paul Henriksen

 

“Sotengler” i “kjelsjau” på Brekke skole i dag.

“Sotengler” ble de kalt, sjøfolka som i sin tid jobbet med å forsyne kjelene ombord på de gamle damp- eller steambåtene med køl. En “helvetets arbeidsplass” av varme, sot og damp. Vi skal ikke dra parallellen med de gamle sjøfolka lengre enn godt er , men det var ikke rent lite sot, aske og søppel som  Ragnar Holte og Frode Lund fikk ut av den gamle vedovnen på Brekke i dag. Denne “fyrsjauen” er første ledd i arbeidet med å sette dette klenodiet  av en gammel vedovn i stand. Kjøkkenet på Brekke vil  garantert bli husets hjerte og sjel den dagen huset står ferdig restaurert

 

img_1690 img_1692

Men det var ikke bare sot som skapte støv og behov for en grundig opprydding i dag. I tillegg til at restene av murpussen på brannmurene skulle ned, gikk vi videre på arbeidet med å skrape maling på kjøkkenet. Under et lett lag av løs maling skjuler det seg flere lag sirlig påført gjennom mange tiår. Det dominerende fargen er brunt om enn i ulike nyanser, et på mange vis flott fargekart.

img_1679 img_1678

Knut Hjortland og Paul H sto for skraping av maling, mens Ragnar Holte og Frode Lund tok ned resten av gammel murpuss.

Paul Henriksen

Jazz-legenden Bob Dorough (94) klar for konsert i Amfigrotta 18. august!

 

bob-dorough-17-8-2013OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ved to tidligere anledninger har  jazzlegenden Bob Dorough (94 år) opptrådt på Hvaler, henholdsvis på Folkets Hus og i Brottet. I august er det klart for ny entré, denne gangen i Amfigrotta.

Entusiaster rundt Oslo Jazz-festival har gjennom flere år hentet jazz-legenden Bob Dorough til Norge. Bob Dorough , født i desember i 1923 i Arkansas og vokst opp i Texas, har en musikalsk merittliste som bl.a. innbefatter samspill med legender som Charlie Parker og Miles Davis. Det som virkelig ga Bob Dorough musikalsk heltestatus,  var et pedagogisk tilrettelagt program kalt «Schoolhouse Rock» der bl.a. melodien «Three is the Magic number» ble en stor slager (1973).  http://www.youtube.com/watch?v=rUXtUD81G-g

Siden en av tilretteleggerne for Oslo Jazz-festival, også har sitt sommerlige opphold på Hvaler, ble vi i 2011 invitert til å legge til rette for en konsert med Bob Dorough i Brottet. Da konserten skulle starte regnet det  «helt vann», og vi evakuerte til Folkets Hus like ved. De rundt 70 som møtte fram, fikk deretter en fantastisk opplevelse i Norges eldste Folkets Hus.

Konserten på Folkets Hus ble en minnerik opplevelse
Konserten på Folkets Hus ble en minnerik opplevelse

I 2013 var det på nytt duket for besøk av Bob Dorough og to medmusikanter i Brottet. Igjen ble legenden møtt med trampeklapp. Med tanke på Bobs alder, var det imidlertid  ingen av oss som så for seg en tredje konsert. Der tok vi skammelig feil.

img_0788

I 2016, var det på ny klart for konsert med Bob Dorough både på Oslo Jazzfestival og i Brottet. Skuffelsen var stor da konserten måtte avlyses da Bob hadde falt og brukket håndleddet.

Mot alle odds er Bob Dorough nå “still going”, og skal etter planen spille på Oslo-jazzfestival i august. Da åpner det seg igjen muligheten for å få legenden til Hvaler. Etter avtale med Oslo-jazzfestival vil dette finne sted i Amfigrotta fredag 18. august. Når han igjen har meldt sin ankomst, er vi overbevist om at dette nok en gang vil bli en suksess.

Da krysser vi fingrene for at ikke noe hindrer et nytt gjensyn med BoGled dere til “jazz på sitt beste-konsert” i Amfigrotta. Da må det bli “stinn brakke”.

Paul Henriksen

Veien til bedre tilgjengelighet og samhandling?

Mellom Dypedalåsen eldresenter og Brottet med Museumshavna går det en 250 meter lang skogsvei anlagt i forbindelse med etableringen av eldresenteret som åpnet dørene i 1981.

img_1663img_1672

I tillegg til at denne idylliske veien, som også utgjør en del av kyststien, nå graves opp for å legge fiber, er veien midlertidig stengt ved Dypedalsåsen p.g.a. byggearbeidene. Nå skal prosjektleder for bygevirksomheten, Hvaler kommune og undertegnede ha et møte til uka hvor vi skal se på en best mulig gjenåpning og tilrettelegging av veien. I den forbindelse vurderer vi nå også hvordan vi kan tilrettelegge veien for rullestolbrukere slik at området ved Brottet i langt større grad kan brukes av beboere,  pårørende og ansatte på eldresenteret.

Veien mellom Brottet og Dypedalsåsen er graves i disse dager opp for å legge fiber til scenanlegget
Veien mellom Brottet og Dypedalåsen graves i disse dager opp for å legge fiber til sceneanlegget

En slik tilrettelegging med  et meterbredt fast dekke vil selvsagt koste penger, penger kulturvernforeningen p.t. ikke har. Imidlertid har vi “identifisert” en lokal kilde som muligens kan støtte et slikt tiltak. Om vi lykkes ved første forsøk vet vi jo ikke, men vi ønsker å ha dette med tilgjengelighet som en klar målsetting. En slik tilrettelagt vei, vil kunne være et konkret tiltak som åpner for større grad av planlagt samhandling mellom eldreomsorgen i Hvaler og kulturvernforeningen. Tenk om vi en dag kunne ha en båt  ved Norgårdsbrygga for å ta de eldre ut på sjøen. Utfordringen går til Lions , Rotary, Stiftelsen Dypedalåsen eller Sanitetsforeningen for om mulig å få en eller flere av disse organisasjonene til å drifte en slik båt.

Den nye Nordgårdsbrygga åpner også opp for nye tilbud til beboere og ansatte på Dypedalåsen eldresenter.
Den nye Nordgårdsbrygga åpner også opp for nye tilbud til beboere og ansatte på Dypedalåsen eldresenter.

Paul Henriksen

Kan kulturvernforeningen bære videre arven fra Aslak Jensen, Erling Johansen, Ivar Bruu og Andreas Madsen?

Det overskriften henspeiler på, er hvorvidt Hvaler kulturvernforening kan føre videre det initiativ og arbeid som nevnte personligheter tok for å restaurere Akerøy fort i 1959, et arbeid som senere er ført videre av andre, i dag gjennom en egen venneforening “Akerøyas Venner”.

Akerøy fort med en historie tilbake til slutten av 1600-tallet da fortet ble anlagt for å “tjene til å beskytte handelsfartøy som søkte havn for å redde seg mot fiendtlige kaprere”. Fortet ble nedlagt i 1807 og det gamle festningsverket ble deretter skutt i stykker. Noe ble stående igjen, men ytterligere ødelagt i 1883 da den norske marinen brukte ruinene som skyteskiver under øvelser.

Det er nok mange “godt voksne” som fortsatt  vil huske Akerøy fort som en ruinhaug, som også utgjorde en fare for de som gikk i land på festningsholmen. Bildene under, som jeg fant  under et “dypdykk” i Oslofjordens friluftsråds arkiv nylig, viser med all mulig tydelighet forfallet, et forfall som kalte på handling fra folk som var interessert i festningens historie som del av festningsverkene i området. Direktør Aslak Jensen, Arkeolog Erling Johansen, tegneren og lokalhistorikeren Ivar Bruu og formannskapssekretær Andreas Madsen var sentrale i dette initiativet. Les Aslak Jensens brev til Herredsstyret i Hvaler 29.10.1959aslak-jensen-brev-1959

 

nerlien-1959-for-andreas-madsen

Bildene er tatt av fotograf Nerlien i 1959 for Andreas Madsen, formannskapssekretær og lokalhistoriker

festningsholmen img583

På bakgrunn av initiativet som ble tatt, blir det så på 1960-tallet satt i gang et omfattende arbeid med støtte og engasjement bl.a. fra Oslofjordens friluftsråd, Riksantikvaren, Østfold historielag (nedsatte en egen komite), forsvaret, Hvaler kommune og Østfold fylke. Kong Olav V viste også sin støtte til arbeidet da han besøkte festningsholmen i 1987.

Med offentlig støtte og privat engasjement er restaurerings og reparasjonsarbeid ført videre helt fra til midten av 2000-tallet, samtidig som Akerøydagen er blitt holdt i hevd av  ildsjelene i Venneforeningen “Akerøyas Venner”.

HVALER KULTURVERNFORENING OG AKERØY FORT

14387874998491

Ut over å støtte det kulturhistoriske arbeidet som til en hver tid har pågått på Akerøy fort, har Hvaler kulturvernforening ikke hatt ressurser til et bredere engasjement på fortet. Nå kan imidlertid dette endres  gjennom vedtaket som ble gjort i kommunestyret i desember 2016. Her  vedtok flertallet bestående av H, Frp og MDG å avsette kr 500.000,- i budsjettet for 2017 til et samarbeidsprosjekt med kulturvernforeningen bl.a. knyttet til forvaltningen av Akerøy fort. I tillegg skal nevnes at fylkeskommunen også har avsatt midler, kr 400.000,- til dette forvaltningsarbeidet, midler som først utløses gjennom en oppfølging fra Hvaler kommune.

For å svare på denne utfordringen, er Hvaler kulturvernforening blitt invitert til et møte med Hvaler kommune mandag 13. februar. Her vil det bli sett på muligheten til å etablere et samarbeidsprosjekt som innebærer at vi  går inn og  gjør en jobb for å sikre Akerøy fort som et viktig kulturminne i nasjonalparken Ytre Hvaler.  Det ville vært spennende om foreningen kunne ført videre arven etter Aslak Jensen, Erling Johansen, Ivar Bruu, Andreas Madsen samt alle de andre som har hatt et engasjement, som fikk sin start gjennom Aslak Jensens brev, men som også må ses i lys av avtalen om kjøp av Akerøya inngått i 1955 kjopekontrakt-akeroya . Dette var en avtale av stor betydning både for friluftslivet i området, og ikke minst for det kulturhistoriske arbeidet, en avtale ført fram av Oslofjordens friluftsråd.

I løpet av de neste ukene vil vi få svar på om det er mulig for kulturvernforeningen å løfte dette arbeidet inn i en ny tid.

Paul Henriksen

 

En manfoldig og støvete dugnad på Brekke

Dugnadsgjengen på Brekke  er allerede godt i gang med et mangfoldig innvendig arbeid i det som er det tredje året med arbeid på gamle Brekke skole, et arbeid som skaper undring over tidligere tiders løsning, for eksempel  at treverk går inn i en røråpning, hvordan reparasjoner har blitt gjennomført og valg av malings- og tapettyper. Ikke minst er det mye undring over hva det enkelte rom i det 140 kvadratmeter store bygget er blitt benyttet til i sin 120 år lange historie som skole.

"Dør til historien". En av to dører i bygget fra 1700-tallet er blitt satt i stand av Petter Wistner på en meget profesjonell måte. Ragnhild Nordengen, Jan Berntzen og Ragnar Holte beundrer den nyrestaurerte døra
“Døra til historien”. En av to dører i bygget fra 1700-tallet er blitt satt i stand av Petter Wistner på en meget profesjonell måte. Ragnhild Nordengen, Jan Berntzen og Ragnar Holte beundrer den nyrestaurerte døra

Ettermiddagens dugnad ble også en svært støvete affære. En masse murpuss skulle ned både fra kappa over grua og fra brannmuren, i tillegg til  at løs maling skulle vekk tak og vegger på kjøkkenet. Etter hvert skal ny puss på plass og maling påføres det siste etter klare anvisninger fra ekspert på området.

img_1652 img_1655

Ragnhild Nordengen og Paul H sto for arbeidet med å fjerne murpuss og malingrester på kjøkkenet. Det ble mange sekker med løsmasse og “støv” som ble kjørt bort i kveld

img_1659img_1646

“Har du sett?” – undring over treverk mot piperøret og rariteter i tapeten

img_1638

Men uterommet og vårens komme er ikke glemt. Frode Lund har satt løk til påskeliljer. foreløpig under et dekke av bar, men snart skal de rakryggede og gule blomstene lyse mot  nymalt vegg og vindu og en flott utgangsdør.

Paul Henriksen

En dugnadsdag i vater

img_1562 img_1563

Vater er et verktøy som både avslører skjevheter og bekrefter “suksess”. På dagens dugnad har vateret vært til god hjelp på de fleste postene. Kennet Baarstad, Leif Hansen, Erling Olsen og Jan Arntzen legger siste rad med granittblokker på plass ved “Grotta”, godt assistert av Morten Norheim

På dagens dugnad i Brottet og i havna har hele 18 mann vært på “jobb” fordelt på formiddagsskift og “kveldsskift. Det flotte “vårværet” inspirerer selvsagt til utearbeid , men entusiasme og engasjement for prosjektene er det som først og fremst preger denne gjengen. I dag i form av arbeid med å ferdigstille en flott stenmur langs Amfigrotta, reparasjon av den gamle brygga i området, videre arbeid med kjøkkenet i Amfigrotta, ferdigstilling av “hummertena” på kystlekeplassen og oppføring av rammeverket på uteplassen på Klyven, kystledhytta som fra 24. mars skal ta imot gjester.

Jeg lar bildene under fortelle sitt om aktivitetene i Amfigrotta, på brygga,  hummertena og i arbeidet med uteplass og rampe på Klyven.

img_1566 img_1570

Jan Appelgren, Steinar Pettersen og Tom Buskoven  forskjønner og tilrettelegger Amfigrotta for mangesidig bruk

img_1580 img_1589

Den “gamle” brygga ved kystlehyttene ble rettet opp og forsterket i kveld med hjelp av Morten Norheim assistert av Carsten Henriksen. På kystlekeplassen tett ved ble hummertena gjort ferdig med innvendig pleksiglass. Thor-Ivar og barnebarn Jonas Jonassen sto for denne jobben.

img_1621 img_1630

Asbjørn Svendsby, Per Christiansen, Arild Johannessen, Jan Vassdal og Petter Wistner kom godt i gang med rammeverket på uteplass og rampe på kystledhytta Klyven.

Lørdag førstkommende (4.2.) har vi planlagt stordugnad i dagslys bl.a. for å utbedre taket på de to eldste kystledhyttene. Vi krysser fingrene for at værgudene gir oss mulighet for å jobbe på taket. Slår de seg vrang, blir dugnaden flyttet til 11.2.

Paul Henriksen

Hvaler kulturvernforening en del av Østfold historielag

cropped-cropped-img_70911

Selv om Hvaler kulturvernforening har vært medlem av Østfold historielag i mange år, og deltatt med representant på historielagets årsmøter, har nok aktiviteten og betydningen av arbeidet til Østfold historielag vært relativt ukjent for de fleste av oss.

Det som imidlertid må understrekes, er at Hvaler , som en viktig kystkommune  og som sådan sentral for den historiske utviklingen av “Smaalenenes amt”, tilsvarende det som i dag er  Østfold fylke, hører med i det fellesskapet som Østfold historielag representerer. Håpet er derfor at historielagets årsmøte i 2017, der Hvaler kulturvernforening skal stå som arrangør 22. april (Amfigrotta), vil bidra til å knytte oss enda nærmere til det kulturhistoriske arbeidet de andre 23 lokallagene representerer.

bakkehaugen_skipet%20_bergkunst_frayngrebronsealder1

I arbeidet med å presentere sin virksomhet og dermed spre kunnskap om Østfolds historie, har Østfold  historielag det siste året blitt “modernisert” gjennom ny nettside: http://ostfoldhistorielag.org/ med en rekke nyhetsbrev http://nyhetsbrevet.weebly.com/utgaver-av-nyhetsbrevet.html samt facebookside: https://www.facebook.com/historielag/?fref=ts

Gå inn å søk kunnskap om Østfolds historie, en historie Hvaler er en viktig del av.

Paul Henriksen

“Team Arntzen”, stenarbeidere i Brottet med sans for estetikk.

26-01-2017-2 26-01-2017

“Team Arntzen” bestående av  Jan Arntzen, Kennet Barstad, Leif Hansen og Erling Olsen får verdifull hjelp av entreprenør  og maskinfører Morten Norheim

Å bygge en pen stenmur handler både om kraft, teknikk og ikke minst estetisk sans. Gutta som i disse dager pakker inn og forskjønner Amfigrotta med store granittblokker har en god porsjon av alt dette. Selv med hjelp av en moderne gravemaskin utstyrt med klo, er det ikke bare å legge stenblokkene på flere hundre kilo oppå hverandre. Her blir hver aktuell sten saumfart både når det gjelder passform, overflate og høyde før den “utvalgte” blir finhogd for sin plass i rekka. Her utøves med andre ord et gammelt håndverk tro mot tradisjonen i området.

Tidligere er en nøye tilrettelagt stenfot lagt på plass, i dag kom rekke nummer en med stenblokker opp. I løpet av noen dager skal rekke nummer to på plass før rommet inn mot betongveggen, nå belagt med isopor og bølgeplast, fylles opp med jord og beplantes.

En ekstra honnør til Morten Norheim. I ti år har vi fått verdifull hjelp fra Morten som med humør og kyndig hånd  “på rattet” har kommet oss til unnsetning på en rekke prosjekter, i går også med “ekte” dugnadstimer.

Paul Henriksen

Å restaurere betyr også å fjerne og erstatte med “nytt”

Ragnhild Nordengen fjerner gammel murpuss fra brannmuren
Ragnhild Nordengen fjerner gammel murpuss fra brannmuren

På gårsdagens dugnad på gamle Brekke skole var det å fjerne for å fornye gjennomgangstonen da gammel murpuss, spiker i veggene, gammelt ledningsnett, kontakter og rester av grua ble fjernet. Med tanke på brannmur og ildsteder, så er  forbindelsen mellom pipa og tre av ildstedene (unntak av kjøkkenet) nå på plass.

20170125_165707_resized 20170125_165823_resized

Frode Lund og Kjell Brobakken fjerner spiker og gamle ledninger. Vi er på mer enn en måte på vei mot “lysere tider”.

Økonomien i prosjektet er også såvidt god at vi faktisk kan forsere tempoet i arbeidet. Det betyr konkret at vi har pipesystemet på plass tidligere enn antatt samt at vi planlegger tilkobling til strømnettet, i alle fall for deler av bygget. Vi gjør også sonderinger nå med tanke på vann og avløp. Det siste ligger nok noe fram i tid, men vi ser pr i dag for oss at det blir et enkelt våtrom både i første og andre etasje. Dette for å kunne ivareta flerbruk av huset.

En oppfordring til dere som vil være med oss på dette spennende arbeidet. Det er plass til flere på dugnadslaget. Møt opp på onsdager fra rundt 15:00 – 18:00.

Paul Henriksen