Kan kulturvernforeningen bære videre arven fra Aslak Jensen, Erling Johansen, Ivar Bruu og Andreas Madsen?

Det overskriften henspeiler på, er hvorvidt Hvaler kulturvernforening kan føre videre det initiativ og arbeid som nevnte personligheter tok for å restaurere Akerøy fort i 1959, et arbeid som senere er ført videre av andre, i dag gjennom en egen venneforening “Akerøyas Venner”.

Akerøy fort med en historie tilbake til slutten av 1600-tallet da fortet ble anlagt for å “tjene til å beskytte handelsfartøy som søkte havn for å redde seg mot fiendtlige kaprere”. Fortet ble nedlagt i 1807 og det gamle festningsverket ble deretter skutt i stykker. Noe ble stående igjen, men ytterligere ødelagt i 1883 da den norske marinen brukte ruinene som skyteskiver under øvelser.

Det er nok mange “godt voksne” som fortsatt  vil huske Akerøy fort som en ruinhaug, som også utgjorde en fare for de som gikk i land på festningsholmen. Bildene under, som jeg fant  under et “dypdykk” i Oslofjordens friluftsråds arkiv nylig, viser med all mulig tydelighet forfallet, et forfall som kalte på handling fra folk som var interessert i festningens historie som del av festningsverkene i området. Direktør Aslak Jensen, Arkeolog Erling Johansen, tegneren og lokalhistorikeren Ivar Bruu og formannskapssekretær Andreas Madsen var sentrale i dette initiativet. Les Aslak Jensens brev til Herredsstyret i Hvaler 29.10.1959aslak-jensen-brev-1959

 

nerlien-1959-for-andreas-madsen

Bildene er tatt av fotograf Nerlien i 1959 for Andreas Madsen, formannskapssekretær og lokalhistoriker

festningsholmen img583

På bakgrunn av initiativet som ble tatt, blir det så på 1960-tallet satt i gang et omfattende arbeid med støtte og engasjement bl.a. fra Oslofjordens friluftsråd, Riksantikvaren, Østfold historielag (nedsatte en egen komite), forsvaret, Hvaler kommune og Østfold fylke. Kong Olav V viste også sin støtte til arbeidet da han besøkte festningsholmen i 1987.

Med offentlig støtte og privat engasjement er restaurerings og reparasjonsarbeid ført videre helt fra til midten av 2000-tallet, samtidig som Akerøydagen er blitt holdt i hevd av  ildsjelene i Venneforeningen “Akerøyas Venner”.

HVALER KULTURVERNFORENING OG AKERØY FORT

14387874998491

Ut over å støtte det kulturhistoriske arbeidet som til en hver tid har pågått på Akerøy fort, har Hvaler kulturvernforening ikke hatt ressurser til et bredere engasjement på fortet. Nå kan imidlertid dette endres  gjennom vedtaket som ble gjort i kommunestyret i desember 2016. Her  vedtok flertallet bestående av H, Frp og MDG å avsette kr 500.000,- i budsjettet for 2017 til et samarbeidsprosjekt med kulturvernforeningen bl.a. knyttet til forvaltningen av Akerøy fort. I tillegg skal nevnes at fylkeskommunen også har avsatt midler, kr 400.000,- til dette forvaltningsarbeidet, midler som først utløses gjennom en oppfølging fra Hvaler kommune.

For å svare på denne utfordringen, er Hvaler kulturvernforening blitt invitert til et møte med Hvaler kommune mandag 13. februar. Her vil det bli sett på muligheten til å etablere et samarbeidsprosjekt som innebærer at vi  går inn og  gjør en jobb for å sikre Akerøy fort som et viktig kulturminne i nasjonalparken Ytre Hvaler.  Det ville vært spennende om foreningen kunne ført videre arven etter Aslak Jensen, Erling Johansen, Ivar Bruu, Andreas Madsen samt alle de andre som har hatt et engasjement, som fikk sin start gjennom Aslak Jensens brev, men som også må ses i lys av avtalen om kjøp av Akerøya inngått i 1955 kjopekontrakt-akeroya . Dette var en avtale av stor betydning både for friluftslivet i området, og ikke minst for det kulturhistoriske arbeidet, en avtale ført fram av Oslofjordens friluftsråd.

I løpet av de neste ukene vil vi få svar på om det er mulig for kulturvernforeningen å løfte dette arbeidet inn i en ny tid.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *