“Det glade påskebudskap” – Betydelig støtte til Brottet amfi om fylkespolitikerne sier ja 11. april.

Om fylkespolitikerne sier “ja” i sitt møte den 11.4. vil kulturvernforeningen få kr 278.000,- til utvikling av Brottet amfi og Amfigrotta, dette til stor glede for både store og små. Her fra Brottsjø (2009) og Pinocciho (2017)

Da det ble klart at forslaget om å bygge en fylkesscene i Østfold ikke ville bli realisert, ble det stilt til rådighet rundt kr 30 mill for kulturmyndighetene i Østfold fylkeskommune med det mål å styrke allerede eksisterende sceneanlegg i fylket. Her åpnet det seg da også en mulighet for Hvaler kulturvernforening til å få midler for utbedring og utvikling både av Brottet amfi og Amfigrotta.

Gjennom en utfordrende søknadsprosess, der vi fikk meget god støtte og veiledning fra Hvaler kommune ved Thomas Holmen Olsen og Elin Bankerød , ble det i fjor høst fremmet en søknad  knyttet til et prosjekt med en totalramme på rundt kr 900.000,- . Nå er det imidlertid slik at fylket kun bidrar med 1/3 av totalkostnadene, de øvrige 2/3 må dekkes inn både gjennom dugnadsinnsats og egen økonomi fra eier av anlegget, i dette tilfelle Hvaler Kulturvernforening. Når vi så er innstilt til en bevilgning på kr 278.000,- når fylkespolitikerne skal stemme den 11.4., er vi likevel godt fornøyd med dette i visshet om at vi skal kunne greie “egenandelen”, nettopp fordi dugnadsinnsatsen er stor.

Hva skal så penge brukes til?

Fjerning av tonnevis med sten og innkledning av hele Amfigrotta i treverk er noe av det pengene vil bli benyttet til

Det vi har søkt og forhåpentligvis får støtte til er følgende:

  • Fjerning av store mengder sten og innkledning av hele Amfigrotta med treverk – allerede gjennomført
  • Bedring av utvendig og innvendig belysning, og elektriske innstallasjoner i verksted – delvis gjennomført
  • Utstyr for nummerering av plassene i Brottet amfi (sikrer mulighet for plassbestilling)
  • Utbedring av tårn for lyd og lys
  • Utbedring av inngangspartier på to sider av Brottet
  • Maling av Amfigrotta utvendig
  • Utbedring av trapper og rekkverk for sikring av publikum i Brottet

Vi skal selvsagt ikke “selge skinnet før bjørnen er skutt”, men har stor tro på at fylkespolitikerne har merket seg den store dugnadsinnsatsen som legges ned i Brottet året igjennom, samtidig som de ser hvor viktig dette anlegget er både for voksene, men også for barn og unge på Hvaler gjennom den utvikling barne- og ungdomsteateret “Brottungær” har hatt de siste årene. Ikke minst opplever vi at  lokale og fylkeskommunale myndigheter ser det potensial Brottet og Amfigrotta har for å kunne bli et anlegg av regional betydning, slik målsettingen er i vårt eget strategidokument.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *