Historisk vedtak i kommunestyret da det var som mørkest

Gode vedtak kan også gjøres i en mørklagt kommunestyresal. Foto: Tora Klevås
Gode vedtak kan også gjøres i en mørklagt kommunestyresal. Foto: Tora Klevås

Med et strømløst Hvaler, var det en temmelig mørklagt kommunestyresal som var rammen for årets budsjettbehandling. Like fullt ble det fattet et vedtak i kveld som kan åpne for en enda lysere framtid for Hvaler kulturvernforening. Etter initiativ fra Høyre vedtok partiet sammen med  Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne, å avsette kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt med Hvaler kulturvernforening. Prosjekt skal styrke det administrative grunnlaget for kulturvernforeningen, utvikle samarbeidet  med Hvaler kommune samt legge grunnlaget for en fremtidig forvaltning av Akerøya, et kulturminne i nasjonalparken som fremheves i kulturminneplanen som vil bli vedtatt i 2017.

Hva er så grunnlagt for dette politiske vedtaket tatt uten forutgående søknad eller engasjement fra kulturvernforeningen?  Det som synes å komme fram er at politikerne har sett hvilken vekstkraft det har vært i organisasjonen og de muligheter, men også utfordringer kulturvernforeningen står ovenfor.

kystmuseet%20hvaler1img_0361

Vedtaket i kveld er en tillitserklæring og gir uttrykk for en offensiv oppfatning om kulturvernforeningen utvikling og rolle. Dette innebærer at politikerne har sett utviklingen organisasjonen har gjennomgått fra etableringen av en historisk samling (Kystmuseet), til i dag å fremstå som en mangesidig samfunnsaktør som både rommer formidling av vår historie og kultur, kulturell aktivitet (Brottet), “turisme” gjennom utleie av tre kystledhytter, tilrettelegging for barn og unge både med tanke på Kystlekeplassen og for barne- og ungdomsteateret Brottungær samt målrettet kulturhistorisk arbeid bl.a. med Brekke skole. Her skal også nevnes foreningens bevissthet på å utvikle nettverk, det være seg til Stiftelsen DS Hvaler,  fartøyvernsenteret på Isegran, Oslofjordens friluftsråd og snart også Hvaler kunstforening.
Arbeidet med å utvikle kulturvernforeningen  ensidig på grunnlag av frivillighet i alle ledd, er imidlertid  ikke bærekraftig, for å bruke et forslitt uttrykk. Frivilligheten vil og må være sentral, men med tanke på administrasjon og utvikling må  drift og utvikling av et så omfattende apparat før eller siden lønnes i en eller annen form. Foreningen har vært i en meget gunstig situasjon lenge gjennom direkte pengebidrag og ved store rabatter knyttet til investeringer. Det vi imidlertid ikke får støtte til er driften. Her ligger m.a.o. den store sårbarheten. Det vil nemlig bli svært vanskelig å rekruttere frivillige i fremtiden når det gjelder å administrere drift og utvikling på et slik krevende nivå. Kveldens modige beslutning fra H, Frp og MDG, kan derfor dra kulturvernforeningen inn i en spennende framtid med større grad av profesjonalitet og en bredere plattform for samarbeid med samfunnet rundt.

Slik kan det se ut når  Arnt Otto Arntsen (kulturvernforeningen) , Per Arild Andersen og Knut Alnæs (Stiftelsen DS Hvaler)  ønsker MS Hvaler velkommen til Nordgårdsbrygga ved Brottet
Slik kan det se ut når Arnt Otto Arntsen (kulturvernforeningen) , Per Arild Andersen og Knut Alnæs (Stiftelsen DS Hvaler) ønsker MS Hvaler velkommen til Nordgårdsbrygga ved Brottet
Det er til syvende og sist styret i Hvaler kulturvernforening som  skal si ja eller nei til plattformen vi nå skal arbeide fram i samarbeid med Hvaler kommune. Det er imidlertid med optimisme og forventning styret har mottatt beskjeden om flertallets beslutning. Derfor nok en gang – vi takker for et modig forslag og ikke minst den  tillitserklæringen som ligger bak.
Paul Henriksen                                                                                                                                                                                              Leder i Hvaler kulturvernforening

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *