Får vi som fortjent?

Arnt Otto Arntsen og undertegnede har i dag, på vegne av Hvaler kulturvernforening, vært på kurs i ærverdige “Konservativen” i Halden. Kurset, i regi av Norsk kulturminnefond og Fortidsminneforeningen i Østfold,  hadde som tema søknadsskriving. At et slikt kurs holdes er ikke uten grunn, siden arbeid med kultur og kulturhistorien i stor grad består i å jakte på økonomiske midler. For kulturvernforeningen betyr det midler til Brottet, Amfigrotta, Brekke skole, kyststiprosjektet, kystlekeplassen, Nordgårdsbrygga og kystledhyttene.

Første etappe mot VetenIMG_0592

Det er den frivillige innsatsen over mange år som inngir tillit hos de som vurderer støtte til Hvaler kulturvernforening

Et slikt kurs er lærerikt både for å høre om andres erfaringer, hvilke krav bevilgende instanser som Sparebankstiftelser og kulturminnefondet stiller til søknadene, men ikke minst også for å få en bekreftelse på at vi selv besitter god erfaring. Ja etter å ha søkt oss til rundt 3,2 mill i peridoen 2004 – 2015, har vi gjort oss erfaringer både om innhold og form på søknadene. Da har vi ikke regnet inn de rundt 2 millionene vi har fått i form av materiell, tjenester og rabatter fra næringsdrivende og kommunen. https://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/sponsorer/

Ragnhild og SæmingOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dugnadsinnsatsen blir lagt merke til både i utviklingen av området med Brottet og på Gamle Brekke skole. Hyggelig var det at foredragsholderen fra Norsk kulturminnefond i dag brukte bildet fra Brekke (til venstre) som illustrasjon på frivillighetens styrke både i forhold til jobbinnsats, engasjement og med tanke på det sosiale aspektet.

Det vi imidlertid også kan slå fast, er at vi til fulle oppfyller et av de viktigste kravene fra de som bevilger oss penger, nemlig å ha til disposisjon et entusiastisk korps av frivillige. Grovt regnet er det gjennom en periode på 10 år jobbet rundt 50.000 dugnadstimer på prosjekter i regi av Hvaler kulturvernforening. Om vi bruker satsen på kr 200,- pr time (Norsk kulturminnefond  på frivillig arbeid) tilsier det en arbeidsinnsats til en verdi av ca. kr 10 mill. Et forenklet regnestykke forteller oss da at  ca 10 mill i arbeidsinnsats har gitt oss støtte/materiell til en verdi av ca 5 mill.

På spørsmålet om vi får som fortjent, så bør vi kunne koste på oss å si: JA, vi får som fortjent ut fra arbeidsinnsats, og vi takker de mange som ser denne arbeidsinnsatsen. I løpet av høsten 2015 vil vi ha sendt seks søknader om midler, hvorav fem av disse gjelder Gamle Brekke skole, den siste til ferdigstilling av Nordgårdsbrygga. Vi er som alltid optimister og tror at vi også i denne runden får som fortjent, nettopp fordi frivilligheten er vår viktigste kapital.

Paul Henriksen                                                                                                                                        Leder i Hvaler kulturvernforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *