Fremtidens museumshavn under planlegging. Kaifront på rundt 200 m vil bli etablert.

img331BlomURBEX_N_1215331_8200802

Museumshavn kart

Som vel kjent er Hvaler kulturvernforening godt i gang med å bygge ut Nordgårdsbrygga,  (“Stenbrygga”)  i Skjelsbusundet ( skravert felt i bildet til venstre over). Dette som fase 1 i en større utbygging av havneområdet kalt Museumshavna

For å planlegge både utforming og dimensjonering av kaifronten, og for å skape en helhetlig plan for området i tilknytning til selve brygga, har  styret etablert en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det utvalget skal se på, og komme med innstillig om, er hvordan vi kan dekke inn både de behov Kystmuseet Hvaler har for lokaliteter, og for den forskjønning og anlegg kulturvernforeningen har behov for. En samlet målsetting for arbeidet er å etablere et kultur, museums- og kulturhistorisk senter med fokus på Hvaler kulturarv og historie. I tillegg vil området ha tilbud av typen “lavterskelturisme” gjennom tre kystledhytter.

Den innerste kaifronten på ca 45 m, vi gå på skrå 10 - 15 m til høyre for bordene, over sivområdet og til Løkholmen på den andre siden.
Den innerste kaifronten på ca 45 m, vi gå på skrå over sivområdet til Løkholmen på den andre siden Se linjen på bildet over)

Det har i flere år vært tenkt ulike løsninger i forhold til utbygging av det aktuelle området. Gjennom den utbyggingen som nå finner sted på Nordgårdsbrygga, og de dybdemålinger vi har foretatt, vet vi i dag langt mer om området enn for bare få år siden. Det vi nå også begynner å få et visst bilde av, er hvilke installasjoner og bygninger som er ønsket/vil bli vurdert i området innenfor den rammen som reguleringsplanen setter. Her skal nevnes:

  • Båthus – ca 400 m2 for oppbevaring, fremvisning og formidling av historien til tradisjonelle båter.
  • Servicebygg/kaffe
  • Mulige kontorfasiliteter for kystmuseet
  • Bygg tilrettelagt for museumsvirksomhet.

I hvilket tempo denne utbyggingen vil skje, er pr i dag vanskelig å si. Ikke minst vil de betydelige kostandene knytte til dette være en sentral faktor som gjør det aktuelt å søke samarbeid både med kommunen, fylkeskommunen, næringsliv og evt. andre aktører. Sikkert er det i alle fall at dette unike området ved Skjelsbusundet bærer i seg et stort potensial som Hvaler kulturvernforening, i nært samarbeid med kystmuseet, ønsker å realisere. I første omgang, og da som en fase 2, ved å etablere  et bryggeanlegg med en kaifront på rundt 200 m., i seg selv en stor og viktig oppgradering av området.

 

Paul Henriksen                                                                                                                                     Leder i Hvaler kulturvernforening

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *