Fylkeskonservatoren i Østfold nominerer gamle Brekke skole til gjev nasjonal pris

Hvert år deler Riksantikvaren ut det som vel må sies å være den mest prestisjefulle kulturminneprisen i Norge. Når fylkeskonservatoren i Østfold nå har funnet å ville nominere arbeidet med gamle Brekke skole til denne helt spesielle prisen, så føler vi det som en stor ære og et uttrykk for at arbeidet som er utført  er av høy klasse. I så måte er det å bli nominert av fylkets øverste faginstans på området, noe vi tar med oss og føler stolthet over. Vi er samtidig realistiske i forhold til at de som nomineres til denne prisen, er i eliten i det kulturhistoriske arbeidet i Norge og at sjansen for å nå helt opp, derfor er liten. Like fullt så krysser vi fingrene og bærer på håpet fram til Riksantikvaren og hennes folk har samlet seg om en verdig vinner.

Fylkeskonservatorens nominasjon er i seg selv en stor seier både for byggeleder Eivind Børresen og for de mange som har stått på med dugnadsarbeid fra den første dugnaden i september 2015.

.

På Riksantikvarens hjemmeside https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Har-du-kandidatar-til-Riksantikvarens-kulturminnepris-2019 finner vi følgende om nominasjonene til denne prisen:

Riksantikvarens kulturminnepris blir delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for:
bevaring og/eller restaurering av kulturminne
formidling av kulturminne, nasjonalt eller regionalt
bruk/gjenbruk og vedlikehald av kulturminne
Om prisen
Prisen består av eit kunstverk, diplom og 25 000 kroner.
Nominasjon
Nominasjonsfristen er 30. juni 2019

 

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *