“FYRET” – kommende sommers familieforestilling i Brottet

For oss som har en sterk identifikasjon med kystens liv og historie, så spiller de mange fyrstasjonene en svært viktig rolle, først og fremst som veivisere for nyttetrafikken, fiskere og for fritidsflåten. Den lokale reaksjonen på Kystverkets planer om å rive den “ikoniske” fyrlykta “Pikesten” ved innseilingen til Asmaløysundet, viste imidlertid med all mulig tydelighet at “fyret” også oppleves som et viktig kulturminne og identifikasjonspunkt.

I tillegg til de mange fyrlyktene i området, er det også flere fyrstasjoner som gjennom mange tiår har hatt fast bemanning både med fyrmester og assistenter og der familier også til tider har bebodd fyrene. Homlungen og Torbjørnskjær i Hvaler kommune og Struten og Strømtangen i Fredrikstad er eksempler på dette – bildene over. Lenger inn i fjorden, er Gullholmen et slikt eksempel, mens Færder har sin historie på Vestfoldsiden

Det er nettopp denne historien om de som befolket fyrene både som fyrvoktere, som familiemedlemmer og i ander funksjoner, bl.a som lærere, at kommende oppsetting  i Brottet vil kunne handle om. Det jobbes nemlig nå med utvikling og finansiering av en nyskrevet forestilling om “fyr-folket” i Hvaler og Fredrikstad-distriktet. Dette er planlagt som en familieforestilling, og handlingen er tenkt å utspille seg rundt 1900 før moderne hjelpemidler som telefon og annen varsling var installert på fyret.

Det er mangeårig manusforfatter av stykkene i Brottet, Hans Petter Thøgersen i Kulturværste AS som har startet forberedelsene til et slikt musikkspill i samarbeid med Hvaler Kulturvernforening og Hvalers eget barne- og ungdomsteater, Brottungær, Dette er en modell for samarbeid som ga gode resultater i årets sesong, og som vi nå også har som mål å etablere med tanke på sesongen 2019.

I en slik arbeidsprosess, som skriving av et manus innebærer, er kilder til historien viktig. Intervjuer med tidsvitner har hørt med både i arbeidet med musikkspillene “Stenhoggern”, “Brottsjø” og “Sommerdrømmen”. Nå søker vi kilder som har noe å fortelle nettopp om livet på og  rundt fyret. Det kan være personer som selv har jobbet der, eller som har hatt nære slektninger eller venner som har noe å fortelle om dette noe spesielle livet. Kjenner du slike, så hører vi gjerne fra deg.

Paul Henriksen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *