Østfold fylkeskommune med flott støtte til etablering av fugletårn i Arekilen

Som vel kjent er det et bredt engasjement i gang i Arekilen både med tanke på å lage en ny modell av den gamle Arkimedesskruen, for rydding og merking av turstier samt for å bygge et fugletårn med informasjonstavler, et samlet prosjekt som koordineres av Hvaler kulturvernforening. Når det gjelder “delprosjekt” fugletårn så kom det  i dag en svært hyggelig melding fra Østfold fylkeskommune  med følgende ordlyd:

Østfold fylkeskommune har bevilget 75 000 kroner til prosjektet. Midlene tildeles med bakgrunn i vedtak i Næring- og kulturkomiteen 6. juni 2018 om Kriterier for fordeling av fylkeskommunale friluftsmidler, og belastes fondet «Reetablering og tilrettelegging av natur».
Det er en forutsetning at Fylkesmannens miljøvernavdeling involveres i prosjektet, og at alle aktuelle tillatelser er innhentet før prosjektet igangsettes.

Fugletårnet i Arekilen etter skisse av Axel Thorenfeldt.

Nå er det ikke sikkert at fugletårnet som planlegges klart i løpet av 2019 vil se eksakt slik ut som skissen over. Både form og plassering er fortsatt under vurdering av fagpersoner i Arekilen-gruppa i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling. Så snart dette er på plass vil det bli fremmet byggesøknad til Hvaler kommune om oppføring. Her hører det med å fortelle at grunneierne, søstrene Eilertsen, har gitt sin tilslutning til prosjektet.

Siden vi har mottatt klare signaler om  støtte fra fylkesmannen til prosjektet, grunneieravtaler er på plass og økonomien i prosjektet er sikret, gjenstår det kun å bli enige om form på byggverket og plassering av dette. Befaringen i neste uke håper vi vil gi et grunnlag for en omforent løsning og med det også godkjenning fra fylkesmannen for et prosjekt som mange nå ser fram til blir realisert.

Paul Henriksen

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *