Hvaler Kulturvernforening – en stor “arbeidsgiver”, det forplikter.

Dugnadsfolket er en viktig del av suksessen bak Brottet og området rundt. I kveld ble 25 av disse satt spesiell pris på gjennom god mat og godt drikke.
Dugnadsfolket er en viktig del av suksessen bak Brottet og en rekke andre prosjekter. Fredag ble 25 av den “faste staben” satt spesiell pris på med fest i Amfigrotta, et viktig tilskudd til kulturarbeidet i kommunen.

Med betydelig støtte fra næringsliv, organisasjoner, fylkeskommunen og Hvaler kommune, har Hvaler Kulturvernforening kunne holde et høyt aktivitetsnivå gjennom mange år, en aktivitet knyttet til:

 • Restaurering av den gamle smia og maskinhuset
 • Etablering av parkeringsplass
 • Bygging av Brottet med Amfigrotta
 • Bygging av verksted og kiosk
 • Drift av kystledhyttene
 • Etablering av kystlekeplassen
 • En rekke arrangementer som Bygdedagen, Julemarkedet og arrangementer i Brottet
 • Arbeidet med å restaurere Brekke gamle skole
Etter 10 år med full innsats for Brottet og en rekke andre prosjekter, er det stort engasjement for veien videre. Carsten Henriksen og Jan Arntzen er av de mange som har "dratt lasset" gjennom disse 10 årene
Etter 10 år med full innsats for Brottet og en rekke andre prosjekter, er det fortsatt stort engasjement for veien videre. Carsten Henriksen og Jan Arntzen er av de mange som har “dratt lasset” gjennom disse 10 årene

Men penger og annen støtte kommer ikke av seg selv. Den store frivillige innsatsen som ligger til grunn for arbeidet blir lagt merke til i vide kretser og “honorert”, som når vi mandag mottar Berg Sparebanks nærmiljøpris.  Med denne erkjennelsen er styret i Hvaler Kulturvernforening seg bevisst det “arbeidsgiveransvar” vi har for de mange som står på ” året rundt “. Dette ansvaret understreker vi gjennom å :

 • tegne forsikringer for dem som jobber med bygg- og anleggsarbeid
 • ha sosiale arrangementer der vi presenterer planer og fremdrift
 • et årlig julebord med god mat og drikke
 • profilering i media
 • ha en kultur for “frihet” til å velge bort dugnadene
 • Se dette arbeidet som et folkehelseprosjekt der identitetsbygging,trivsel og aktivitet er viktige elementer

I kveld (28.11.) var 25 dugnadsarbeidere og gode samarbeidspartner i Brottet Kultur AS og Kystmuseet Hvaler benket til årets julebord for å markere og glede seg over nok et aktivt dugnadsår, antatt rundt 5 – 6000 timer. Det var mao med god grunn vi i kveld hedret våre dugnadsarbeidere, vår viktigste kapital.

Paul Henriksen                                                                                                                               Leder i styret for Hvaler Kulturvernforening

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *