Hvem, hva og når? – bli med på påske-quiz med vandring i Hvaler-historien

1. Når sto Spjærøy kirke ferdig?
a. 1887    b. 1891    c. 1896

2. Hvilket år gikk DS Hvaler sin første faste tur på Hvaler-øyene?
a. 1892    b. 1896   c. 1901

3. Når gikk den samme båten sin siste faste rute-tur mellom Fredrikstad og Hvaler?
a. 1966    b. 1976   c. 1986

4. Når sto Folkets Hus på Spjærøy (Norges eldste) ferdig?
a. 1878    b. 1889   c. 1898

5. Når ble Torbjørnskjær fyr automatisert?
a. 1984   b. 1986    c. 1990

6. I 1910 var det bosatt ca 4100 personer bosatt på Hvaler ( i dag 4500). Hva mange var bosatt på øyene på midten av 1600-tallet?
a. 660     b. 890     c. 1050

7. Tidlig på 1970-tallet var det registrert over 4000 hytter på Hvaler. Hvor mange var det straks etter krigen, cirka-tall?
a. 400    b. 800     c. 1200

8. Når startet utbyggingen av strømnettet på Hvaler?
a. 1938   b. 1948   c. 1958

9. Oslofjordens Friluftsråd har i mange år vært arbeidet  for å sikre friarealer på Hvaler. Hvor og i hvilket år ble den første avtalen om sikring inngått?
a. Kuvauen i 1934    b. Storesand i 1939   c. Tisler i 1947

10. Det er registrert over 300 hustufter (midlertidige boplasser) på Hvaler, spesielt på de østre øyene. Fra hvilken historisk periode er disse?
a. Tidlig jernalder    b. Middelalderen    c. Bronsealderen

11. Hvilket område i kystens historie og virke forbinder du med begrepet ”mesan”?                                        a. Redskap til å bearbeide gatesten    b. Spesialbygget teine for hummer.    c. Seil bak storseilet på en seilskute for å holde skipet stabilt.

12. I hvilket år ble brua over Skjelsbusundet åpnet?
a. 1955    b. 1959    c. 1964

13. Som første kvinne på Hvaler ble Torine Madsen valgt inn i herredsstyret
(kommunestyret) i hvilket år?
a. 1905    b. 1913    c. 1917

14. Gården “Putten” på Kirkeøy er slektsgården til en kjent rederfamilie, hvilken?
a. Wilhelmsen    b. Høegh    c. Ditlev-Simonsen

Brødrene Aksel Thomas Simonsen og Olaf Ditlev Simonsen. Foran Eva (Vav) D-S. De øvrige er ikke kjent.
Dagny og Olaf Ditlev Simonsen på Putten, Kirkeøy på 1920-tallet.

15. Ved marinaen på Sand ligger vraket av et gammelt seilskute, en såkalt «slavetrader». Hva heter skipet?
a. Falcon    b. Savannah    c. Christiania

16. Hvilket år ble fergeforbindelse mellom Tangen (Kråkerøy) og Revholmen (Vesterøy) åpnet?
a. 1954    b 1959    c. 1967

17. Hvaler kulturvernforening restaurerer Hvalers første faste skole «Brekke skole». Når ble skolen åpent?
a. 1840    b. 1849    c. 1855

18. De lærde og mindre lærde strides om alderen på Hvaler kirke, men antas å være fra:
a. Siste del av 1100-tallet b. Siste del av 1200-tallet b. Rundt 1320

19. Perioden før 1. verdenskrig var stenindustriens storhetstid på Hvaler. Hvor mange mann var i jobb i denne perioden?
a.  ca 250    b. ca. 350    c. Ca. 400

20. Norges første naturistleir åpnet i 1959 på Hvaler, men hvor?
a. På Herføl    b. Kjerringholmen ved Bølingshavn    c. Ingerholmen (Spjærøy)

21. Hvilken kjent norsk forfatter bodde tidligere på Knatten, Asmaløy
a. Johan Borgen    b. Agnar Mykle    c. Axel Jensen

22. I 2014 fikk Hvaler kulturvernforening laget en modell av den optiske telegrafen (klaffetelegrafen) som i 1814 sto på:
a. Botneveten b. Skjelsbuveten c. Bankerødkollen

23. Hvalers eldste moloanlegg (1897) er fredet. Hvilket havneanlegg er dette?
a. Brattestø    b. Vikerhavn    c. Utgårdskilen

24. Asmaløy fyrlykt (Pikesten) ser ut til å bli stående i sin nåværende form. Når kom denne viktige fyrlykta og symbolet på kystsamfunnet Hvaler i drift?
a. 1895    b. 1912    c. 1925

25. Når ble de to telefonsentralene på Hvaler nedlagt (Kirkeøy og Spjærøy)
Ca 1960    b. ca 1970    c. ca 1980

 

 

 

 

 

 

Riktig svar: 1b, 2a, 3b, 4c, 5c, 6a, 7a, 8b, 9b, 10 b, 11c, 12c, 13b, 14c, 15c, 16 b, 17 b,
18a, 19b, 20 c, 21a, 22b, 23a, 24b, 25c.

GOD PÅSKE

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *