Hyggelig og økt interesse for prosjektet i Arekilen

Undertegnede får mangesidige og hyggelige telefoner relatert til aktiviteten i Hvaler Kulturvernforening. Det er folk i media, fagfolk med spesiell interesse for et utvalgt prosjekt, interesseorganisasjoner som ber om råd og vink med tanke på finansiering, kulturaktører og slektninger til personer som f.eks. har jobbet på Brekke skole eller i andre av de områdene foreningen er engasjert i .

I dag ringte en hyggelig dame fra Oslo, Astrid Langballe Dalin og fortalte at hun var barnebarn av ingeniør Brynjulf Langballe som arbeidet med Arkimedesskruen på Hvaler i 1915 og som døde i 1947. Hun fortalte videre at han i sine senere yrkes år ble godseier Harald Løvenskiolds nære medarbeider i forvaltningen av de store skogsområdene i Oslo. Det Astrid Langballe Dalin så spurte om, var om det medførte riktighet at det ble jobbet med en modell av Arkimedesskruen på Hvaler, og i så fall hvor langt dette arbeidet hadde kommet? Både hun og flere i familien var nemlig interessert i å vite mer om hvordan vi forvaltet historien hennes far-far var en sentral del av.

Den nye modellen av Arkimedesskruen ble i dag fraktet til Arekilen i påvente av endelig utplassering i vinter

Hyggelig var det da å kunne fortelle Langballes barnebarn at jeg nettopp i dag skulle være med på frakt av den ferdige “skruen” fra Petter Wistners garasje på Viker til Arekilen. Her skal den ligge på midlertidig lagringsplass til grunnforholdene blir gode nok (tæle) for den videre forflytningen tretti meter unna.

I denne originale betongramma skal Arkimedesskruen plasseres så snart det blir tæle i bakken og mulig å kjøre kranbilen lenger ut mot våtmarksområdet. På fundamentene til den gamle vindmølla skal så fugletårnet ( 5 meter) monteres opp,

Avslutningsvis er det å si at skal vi få på plass tårnet, så er vi avhengig av økonomisk støtte. Vi har pr i dag på plass cirka halvparten av hva dette prosjektet vil koste. Det betyr at vi har på “bok” ca 210.000,- av de nærmere 400.000,- som vi trenger for realisering. Vi jobber nå langs flere kanaler for å få dette til, men håper og tror at næringsliv og enkeltpersoner også kan stille opp. Ønsker du å bidra – bruk vårt Vippsnr.: 628751 eller direkte til prosjektkontoen: 1503.75.49689

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *